SMART – Juridisk meddelelse og vilkår for brug for dette webstedDisse vilkår gælder for din brug af webstedet og tjenesterne på det. Læs disse vilkår omhyggeligt, idet din adgang til dette websted eller brug af webstedet eller tjenesterne på nogen måde betyder, at du accepterer disse vilkår og accepterer at være bundet af dem. Hvis du ikke accepterer disse vilkår, må du ikke oprette adgang til eller bruge dette websted og tjenesterne.

Sidst opdateret: 10.01.12

Disse vilkår for brug (”vilkår”) gælder for din brug af de websteder og onlinetilbud, som leveres af SMART Technologies ULC (”SMART”, ”os”, ”vores”) og alle websider med direkte links til disse vilkår (under ét kaldet ”webstedet”), og alle hostede tjenester på internettet, som er tilgængelige via webstedet, herunder, men ikke begrænset til, onlineforummer, undervisning, supporttjenester, indhold, som kan downloades, blogs, grupper, nyhedsfeeds, fælles kalendere og prøve-, beta- eller andre versioner af softwaren, som kan downloades (”tjenesterne”). Du kan blive omtalt i disse vilkår som ”du/dig” eller ”din/dit/dine”. Enhver bruger (inklusive dig) kan blive omtalt i disse vilkår som ”bruger”. Hvis du ikke er myndig, skal du have tilladelse af en forælder eller værge til at bruge webstedet og tjenesterne, og din forælder eller værge skal acceptere disse vilkår på dine vegne. Personer under 13 år må ikke oprette en konto eller sende personlige oplysninger til os. Læs de særlige bestemmelser, der gælder for umyndige personer, under Oprettelse af konto.

For visse funktioner eller tjenester, som stilles til rådighed via webstedet, kan der være yderligere eller andre vilkår og betingelser, der gælder, som er angivet på den pågældende funktion eller tjeneste.

Kategorierne af vilkår fremgår nedenfor til orientering, men du opfordres til at læse vilkårene i deres helhed, idet alle bestemmelserne gælder for din brug af dette websted:


Ændringer af vilkårene eller webstedet

SMART må, efter eget skøn, ændre vilkårene når som helst, og de ændrede vilkår træder i kraft, så snart de er offentliggjort på webstedet, med eller uden yderligere meddelelse til dig. Det er dit ansvar jævnligt at læse oplysningerne på dette websted med henblik på betimelig meddelelse af sådanne ændringer og at ophøre med at bruge webstedet og tjenesterne, hvis du ikke kan acceptere de ændrede vilkår samt at give SMART meddelelse om, at du skal fjernes fra eventuelle distributionslister eller andre kommunikationslister, som stilles til din rådighed ved registrering på dette websted. DIN FORTSATTE BRUG AF WEBSTEDET ELLER MATERIALER ELLER TJENESTER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED PÅ ELLER ER TILGÆNGELIGE VIA WEBSTEDET, EFTER EN SÅDAN OFFENTLIGGØRELSE (ELLER EVENTUELT YDERLIGERE MEDDELELSE) BETYDER, AT DU ACCEPTERER OG INDVILLIGER I AT VÆRE BUNDET AF DE ÆNDREDE VILKÅR.

SMART må når som helst og fra tid til anden ændre eller afbryde, midlertidigt eller permanent, webstedet (eller en del deraf). SMART hæfter ikke over for brugere eller tredjeparter for sådanne ændringer, suspenderinger eller afbrydelser.

SMART må fra tid til anden tilføje tjenester, funktioner eller webegenskaber til webstedet, og medmindre andet er anført, er alle sådanne tjenester, funktioner og websteder underlagt disse vilkår.

Til toppen

Brug af indhold fra andre brugere

I disse vilkår betyder udtrykket ”indsendelse” indhold, som vores brugere har indsendt, og omfatter, men er ikke begrænset til, brugerleverede filer (herunder filer oprettet i SMART Notebook-softwareformat eller SMART Table-softwareformat, .pdf-format, PowerPoint® og Microsoft® Word), tekst, billeder, indhold, video, kommunikation, holdninger, links, software, data og enhver anden form for indhold, som indsendes af en bruger til webstedet. Brugere kan bidrage med indsendelser på flere forskellige måder, herunder, men ikke begrænset til, sider til upload af indhold eller andre metoder til deling af filindhold, debatter, chat (diskussionsforummer), blogs, kalendere over begivenheder, lyd og/eller podcasts, videoblogs, personlige websider, wiki-sider og/eller andre meddelelses- eller kommunikationsfaciliteter designet af SMART med henblik på at gøre det muligt for brugere at kommunikere eller dele materialer med andre.

Du anerkender, at ansvaret for alle indsendelser, som er tilgængelige via webstedet, uanset om de anbringes, så de er offentligt tilgængelige, eller sendes privat, alene hviler på den person, hvorfra indsendelsen stammer, og DU BRUGER INDSENDELSEN OG ALT MATERIALE DERI PÅ EGEN RISIKO. SMART har ikke kontrol over indsendelser, som leveres af webstedets brugere, og kan derfor ikke garantere nøjagtigheden, kvaliteten, integriteten eller ejerskabet af indsendelserne. Du anerkender, at du kan blive udsat for materiale i indsendelser, som du finder stødende eller uanstændigt, eller hvor de underliggende rettigheder ikke er blevet indhentet på behørig vis. Du anerkender, at SMART ikke påtager sig noget ansvar for indhold fra tredjeparter, som er tilgængeligt via webstedet, eller de tjenester, som gøres tilgængelige via webstedet. Du er alene ansvarlig for din brug af indsendelserne og eventuelle tvister, der måtte opstå mellem dig og andre brugere, selvom SMART eventuelt kan stille en metode til rådighed for brugere, hvormed de kan give meddelelse om en tvist eller klage). Yderligere oplysninger findes i afsnittet Tvist nedenfor.

Brugere må indsætte hypertekstlinks i indsendelserne til indhold, som hostes og vedligeholdes af tredjeparter, så længe indholdet på sådanne websteder, hvis det anbringes på dette websted, ikke er i strid med disse vilkår. SMART udøver ingen kontrol over sådanne andre websteder og webbaserede ressourcer. SMART står ikke inde for eller garanterer ikke nøjagtigheden af indsendelser eller andet indhold på webstedet. Du accepterer, at SMART ikke er ansvarlig for nøjagtigheden af eller adgangen til indhold, annoncering, kampagner, produkter eller andre materialer fra tredjepart, som er tilgængelige via webstedet, og ikke hæfter for skader, som er opstået som følge af indsendelsen eller brug af et sådant indhold.

Brugere klikker på links i indsendelserne på egen risiko. SMART forbeholder sig ret til at gennemgå indsendelser og at fjerne eller nægte at fjerne eller offentliggøre indsendelser eller links i indsendelser efter eget skøn.

Til toppen

Tilbud fra tredjepart og websteder tilhørende tredjepart

Webstedet indeholder eller henviser eventuelt til links til websteder tilhørende tredjepart eller annoncering fra tredjepart. Nogle af disse links gives udelukkende som en hjælp. Medtagelse af links eller henvisninger til tjenester, produkter eller kampagner fra tredjepart er ikke og antyder ikke nødvendigvis en tilknytning, sponsorering, støtte, godkendelse, undersøgelse, verificering eller overvågning fra SMARTs side til eller af oplysninger på tredjeparts websted.

Hvis du beslutter dig for at bruge tjenester fra tredjepart, er det dit ansvar at læse og forstå de vilkår og betingelser, der gælder for tredjepartstjenester (herunder deres erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger). Du accepterer, at tredjeparten, og ikke SMART, er ansvarlig for tjenesterne fra tredjeparten, oplysningerne på tredjepartens websted og for din brug eller manglende mulighed for at bruge tredjepartens websted.

Til toppen

Indhold fra SMART

Selvom der er gjort rimelige bestræbelser for at sikre, at oplysningerne på dette websted er så nøjagtige og opdaterede, som det er nødvendigt, til de formål, hvortil de tænkes brugt, repræsenterer oplysningerne på dette websted ikke en forpligtelse for SMART. SMART FREMSÆTTER INGEN ERKLÆRING ELLER GARANTI AF NOGEN ART MED HENSYN TIL BRUG AF DETTE WEBSTED ELLER OPLYSNINGERNE PÅ DETTE WEBSTED. Offentliggjorte oplysninger kan indeholde henvisninger til produkter, programmer eller tjenester, som ikke annonceres, eller som ikke er tilgængelige i alle lande. Sådanne henvisninger antyder ikke, at SMART ønsker at gøre sådanne produkter, programmer eller tjenester tilgængelige i noget bestemt land. De oplysninger, der er tilgængelige på dette websted, fremlægges udelukkende som en hjælp.

Billeder (f.eks. billeder af SMART-produkter) og ethvert andet indhold på webstedet, som ikke specifikt tilbydes til brugerdownload (f.eks. via SMART Exchange-webstedet) tilhører SMART eller dets licenshavere, og du accepterer, at du ikke må kopiere, offentliggøre, distribuere, fremvise eller på anden måde bruge sådanne materialer, ud over at se dem på webstedet, uden SMARTs udtrykkelige, skriftlige tilladelse.

Til toppen

Tiltænkt brug

Medmindre andet specifikt er anført i disse vilkår, eller i de yderligere eller andre vilkår, som er tilknyttet en bestemt tjeneste, må materialer, oplysninger, indsendelser og tjenester, som findes på eller er tilgængelige via dette websted, kun downloades, ses og udskrives til personlig brug eller intern cirkulering (f.eks. i et klasseværelse eller et undervisningsmiljø) i din organisation (herunder uddannelsesinstitutioner), og kun forudsat at varemærker, meddelelser om ophavsret eller andre meddelelser om beskyttet indhold, som findes i eller på sådanne materialer, ikke fjernes, ændres eller skjules.  Materiale, oplysninger, indsendelser og tjenester (herunder softwareprogrammer), som findes på eller er tilgængelige via dette websted, må ikke på anden vis kopieres, gengives eller videredistribueres, hverken helt eller delvist, uden vores forudgående skriftlige samtykke og/eller din accept af den tilknyttede slutbrugerlicensaftale.  Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt tildeles i disse vilkår, forbeholdes, og brugere skal indhente vores tilladelse forud for enhver anden brug (og særligt enhver gengivelse eller brug med kommerciel gevinst for øje) af materiale, oplysninger, indsendelser eller tjenester, som findes på eller er tilgængelige via dette websted.

Medmindre andet specifikt er anført i disse vilkår, omfatter din tilladelse til at bruge webstedet ikke: videresalg eller kommerciel brug af nogen art af webstedet eller indholdet derpå (herunder indsendelser), uanset om det er leveret af SMART eller brugere eller tredjepartsudbydere af indhold, eller afledt brug af dette websted eller indholdet derpå eller udarbejdelse af et konkurrerende tilbud. Du accepterer, at du ikke må downloade indsendelser eller andet indhold fra webstederne i store mængder, uanset om indholdet skal bruges til kommercielle eller ikke-kommercielle formål. Du erhverver ingen ejendomsinteresse ved at downloade et sådant indhold fra webstedet. Medmindre der tildeles dig en udtrykkelig licens et andet sted i disse vilkår eller tilknyttede funktioner eller tjenester, accepterer du, at du ikke må opbevare, uanset i hvilken form, distribuere, sende, fremvise, gengive, ændre, fremstille afledte værker af, overføre, sælge eller på anden måde udnytte noget som helst af indholdet, indsendelserne, softwaren, produkterne eller tjenesterne på dette websted til kommercielle formål. Ved at bruge dette websted garanterer du over for SMART, at du ikke vil bruge webstedet, eller noget som helst af indholdet (herunder indsendelser), som du har indhentet fra webstedet, til formål, der er ulovlige eller forbudte i henhold til disse vilkår (se Forbudte og ulovlige aktiviteter nedenfor). Hvis du overtræder nogen af disse vilkår, ophæves din tilladelse til at bruge webstedet automatisk og uden begrænsning for andre misligholdelsesbeføjelser, der måtte stå til rådighed for SMART.

Til toppen

Indsendelse af brugergenereret indhold

Du bevarer enhver ejendomsret, du måtte have til indsendelser på webstedet. Ved at anbringe indsendelser på webstedet (uanset i hvilken form) tildeler du SMART, dets respektive datterselskaber, associerede selskaber, efterfølgere, erhververe, licenshavere, forhandlere, underlicenshavere og andre parter, som SMART måtte angive fra tid til anden (hvilket kan omfatte enhver af webstedets brugere), en afgiftsfri, uigenkaldelig, global, ikke-eksklusiv licens, som kan overdrages, og som ikke udløber, med ret til underlicens, til at bruge, gengive, kopiere, ændre, kombinere, distribuere, sende, transmittere, anbringe, kommercialisere, redigere, fremstille afledte værker af, oversætte og omformatere dine indsendelser eller fremvise eller udføre dem offentligt (helt eller delvist) på en måde, som på nuværende tidspunkt er kendt, eller som opdages i fremtiden, og/eller at inkorporere dem i andre værker i enhver form, medier eller teknologi, som på nuværende tidspunkt er kendt, eller som udvikles senere, til at offentliggøre dit navn i forbindelse med dine indsendelser, efter SMARTs eget skøn, og du giver afkald på dine ideelle rettigheder med hensyn til sådanne indsendelser samt retten til at give sådanne rettigheder i underlicens til en bruger af eller leverandør til webstedet. Du giver ligeledes afkald på de ideelle rettigheder, du måtte have til indsendelserne til fordel for SMART, dets licenshavere og underlicenshavere. Selvom du visse steder på webstedet kan fjerne dine egne indsendelser, anerkender du, at du ikke kan ophæve denne licens eller trække dit afkald tilbage, når først indsendelsen er foretaget til webstedet. Hvis andre brugere f.eks. har downloadet din indsendelse til udarbejdelse af en lektion, har de fortsat ret til at bruge en sådan indsendelse, der er downloadet i overensstemmelse med disse vilkår, også efter du har fjernet indsendelsen fra webstedet. Se sektionen herunder for yderligere vilkår og rettigheder, der gælder for SEN-medlemmer: SMART Ecosystem Network.

Ved at indsende ideer, feedback, kommentarer, anbefalinger, holdninger, forslag eller andet materiale til webstedet accepterer du, at SMART behandler sådanne indsendelser som ikke-fortrolige, at SMART må bruge sådanne indsendelser uden nogen godtgørelse til dig eller andre fysiske eller juridiske personer, og at SMART allerede kan have udviklet, eller arbejder på at udvikle, og ikke er underlagt nogen form for restriktioner i forhold til at udvikle og markedsføre produkter, tjenester, funktioner, egenskaber eller planer, der ligner eller er konkurrencedygtige med det, der måtte være beskrevet i sådanne indsendelser fra dig.

Ved at levere indsendelser til webstedet erklærer og garanterer du, at du ejer eller på anden måde kontrollerer alle rettighederne til dine indsendelser som beskrevet i disse vilkår, herunder, uden begrænsning, alle de rettigheder, der er nødvendige for, at du kan fremlægge, uploade eller levere indsendelsen.

Du må ikke bidrage med eller redigere en indsendelse, medmindre:

 • du har ret til at levere dine indsendelser, hvilket omfatter, uden begrænsning, at du er forfatter eller licenshaver til ethvert ophavsretligt beskyttet indhold, som du leverer, og at du har ret til at levere indholdet i overensstemmelse med en licens eller aftale med din arbejdsgiver eller tredjeparter om brug i overensstemmelse med indsendelsernes anvendelse i henhold til disse vilkår
 • hvor indsendelserne er fotografier, billeder, afbildninger eller er helt eller delvist grafiske (”billeder”), du erklærer og garanterer, at hver enkelt person, som måtte være afbildet på sådanne billeder (og hvis der er tale om en mindreårig, den mindreåriges forælder eller værge), har givet samtykke til brug af billederne som anført i disse vilkår, herunder, som et eksempel, og ikke som en begrænsning, distribution, offentlig fremvisning og gengivelse af sådanne billeder
 • du mener, at det er korrekt, ikke stødende og lovligt og ikke krænker tredjeparts rettigheder (herunder, uden begrænsning, i henhold til injurielovgivningen).

Du anerkender, at SMART kan nægte at anbringe og kan fjerne oplysninger eller materialer, helt eller delvist, som SMART, efter eget skøn, vurderer til at være stødende, uanstændige eller på anden måde uegnede, uanset om materialet eller udbredelsen heraf er ulovlig.

Til toppen

Indsendelser – beskyttelse af privatlivets fred

Selvom SMART stræber efter at beskytte privatlivets fred (se vores Diskretionspolitik), bør du altid være forsigtig, når du afgiver oplysninger i en indsendelse, som kan identificere dig eller dine børn. Indsendelser, som du anbringer på webstedet, kan hentes og bruges af andre. SMART har ikke kontrol over eller står ikke inde for indhold, budskaber eller oplysninger i indsendelser på webstedet. SMART fralægger sig specifikt ethvert ansvar og enhver erstatningspligt med hensyn til indsendelser og handlinger, der måtte finde sted som følge af indsendelser på webstedet.

SMART forbeholder sig ret til, efter eget skøn, at fjerne indsendelser på webstedet, der indeholder telefonnumre, fysiske adresser eller andre oplysninger, der kan identificere personer, da SMART ikke kan verificere sådanne oplysninger eller bekræfte, at nævnte oplysninger ønskes lagt ud af den person, som oplysningerne angår. SMART må, efter modtagelse af en anmodning om fjernelse fra den berørte person, lade oplysninger om en identificerbar person forblive på webstedet, hvis SMART mener, at sådanne oplysninger er kontaktoplysninger til en virksomhed, som er beregnet til offentlig adgang på en sådan måde.

Til toppen

Tredjeparts rettigheder

Du må ikke levere indsendelser, herunder formularer, software, afledte værker af software eller ejendom, fotos eller billeder, som på nogen måde krænker ophavsrettigheder, varemærker eller immaterielle rettigheder tilhørende fysiske eller juridiske personer, eller som indeholder fortrolige eller beskyttede oplysninger om en fysisk eller juridisk person, eller som på anden måde krænker en fysisk eller juridisk persons rettigheder. Du må indsætte hyperlinks i dine indsendelser, så brugere kan få adgang til ophavsretligt beskyttet materiale til orientering – men du må ikke, med undtagelse af citater af en rimelig længde, lægge sådanne materialer ud på selve webstedet. Du må ikke bruge webstedet til distribution af uautoriserede kopier af ophavsretligt beskyttet materiale, herunder fotos, tekst på grafik, optagelser, design, computerprogrammer eller afledte værker af sådanne programmer.

Du accepterer, at du ikke må levere indsendelser, der indeholder oplysninger, som kan identificere andre personer, for eksempel deres telefonnummer, fysiske adresse eller e-mail-adresse, eller oplysninger om andre personer, som kan medføre chikane for dem eller krænkelse af deres privatliv.

DU ACCEPTERER, AT EN PART, DER KRÆNKES, FORDI DU UPLOADER INDHOLD, SOM, BLANDT ANDET, KRÆNKER OPHAVSRETTIGHEDER ELLER ER ANSTØDELIGT, KAN ANLÆGGE RETSSAG, HVILKET KAN MEDFØRE, AT DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER BLIVER OFFENTLIGGJORT, OG AT DU SKAL BETALE ERSTATNING TIL DEN KRÆNKEDE PART.

Til toppen

Indberetning af problemer og tvister

Hvis du mener, at en tredjepart overtræder disse vilkår (for eksempel har lagt stødende materiale ud), kan du meddele et sådant misbrug til info@smarttech.com. SMART er ikke forpligtet til at overvåge indsendelser på webstedet. SMART har imidlertid ret til at overvåge sådanne indsendelser og at videregive oplysninger om tredjepart i overensstemmelse med SMARTs Diskretionspolitik, som er en del af vilkårene for brug af SMARTs websteder.

Du kan anmode SMART om at fjerne indsendelser, som du har leveret, når som helst, og når SMART har fået bekræftet, at indsendelsen er din, vil SMART bestræbe sig på at fjerne indsendelsen, dog vil den licens, som du har tildelt SMARTs licenshavere og underlicenshavere fortsætte i al evighed, herunder licensen til SMART og dets licenshavere om at måtte fremstille afledte værker af din indsendelse. Hvis du mener, at en anden bruger krænker dine ophavsrettigheder, kan du sende en meddelelse til SMART på info@smarttech.com med a) dine kontaktoplysninger (navn, telefon, e-mail, adresse), b) identifikation af den pågældende indsendelse og c) oplysninger på grundlag af krænkelsespåstanden. SMART vil foretage en vurdering, og hvis der er belæg for en sådan handling, efter vores skøn, vil vi fjerne den pågældende indsendelse. Ud over denne fjernelse som afhjælpning har SMART ingen yderligere forpligtelser eller intet yderligere ansvar vedrørende tvister om krænkelse af ophavsrettigheder for indsendelser. Alle sådanne tvister med relation til indsendelser fra tredjepart (for eksempel en tvist vedrørende ejerskab af ophavsrettigheder), links, websteder eller kampagner skal adresseres til den pågældende tredjepart, og en kopi kan sendes til SMART på info@smarttech.com.

Til toppen

Webstedet SMART Exchange

Bestemt indhold, software eller visse programmer på SMART Exchange-webstedet kan gøres tilgængelige mod betaling, og vilkårene for en sådan adgang er anført særskilt på webstedet. Indhold fra SMART eller brugergenererede indsendelser, som er gratis tilgængelige på SMART Exchange-webstedet (ˮExchange-indholdˮ), må bruges på følgende betingelser:

Alle andre bestemmelser i disse vilkår gælder, medmindre de er i strid med vilkårene i dette afsnit, i hvilket tilfælde vilkårene i dette afsnit finder anvendelse. I det omfang vores licensgivere giver mulighed for det, tildeler SMART dig en ikke-eksklusiv, global, begrænset, afgiftsfri licens, som ikke må overdrages, uden ret til underlicens, til Exchange-indholdet, på de nedenstående betingelser og underlagt din kontraktlige accept af at afholde dig fra at bruge Exchange-indhold, der går videre end anvendelsesområdet for denne licens:

 • Din licens er begrænset til ikke-kommercielle formål som beskrevet i afsnittet Tiltænkt brug ovenfor, og du accepterer, uden at det begrænser denne restriktion, at du ikke må downloade Exchange-indhold i store mængder til ikke-kommerciel videredistribution eller Exchange-indhold til kommerciel distribution eller udarbejdelse af eller tilføjelse til et konkurrerende tilbud.
 • Du må oprette adgang til, kopiere, distribuere, offentliggøre og på anden måde bruge uændret Exchange-indhold på den betingelse, at du fastholder en henvisning til den oprindelige forfatter og/eller SMART-logoet eller -varemærket, i det omfang nævnte var til stede på Exchange-indholdet.
 • Du må redigere Exchange-indhold, som kan ændres, og distribuere, offentliggøre og på anden måde bruge et sådant ændret indhold på den betingelse, at du bevarer og tydeligt gengiver tilskrivning til indholdets oprindelige ophavsmand (som regel på titelsiden eller den første side i dokumentet).
 • Du må ikke ændre eller fjerne meddelelser om beskyttet indhold, kilder og meddelelser om ophavsret samt andre inkorporerede oplysninger i Exchange-indholdet.
 • Du må kun bruge Exchange-indhold i .galleryitem- eller .gallerycollection-filformat med SMART-produkter (f.eks. SMART Table-software, SMART Table-værktøjssoftware, SMART Notebook-software og SMART Notebook Express-software eller -webprogram). Anvendelse til andre formål er ikke tilladt. Du må ikke bruge Exchange-indholdet på tredjepartssoftware eller inkludere det i et produkt med henblik på salg eller mod betaling. Hvis Exchange-indholdet er inkorporeret i en .notebook-fil, og .notebook-filen eksporteres til et andet filformat, må det andet filformat bruges på tredjepartssoftware, forudsat at det ikke inkluderes i et produkt med henblik på salg eller mod betaling.

Den heri tildelte licens kan ophæves af SMART med øjeblikkelig virkning og uden varsel, hvis vi fastslår, efter vores rimelige skøn, at din brug af det indhold, som offentliggøres på dette websted, er til kommercielle formål (f.eks. uden begrænsning ved at offentliggøre dele af indholdet på dette websted i bøger eller på websteder, som du stiller til rådighed mod betaling, eller ved at oprette dybe links til dele af dette websted fra et kommercielt websted), eller at du ikke overholder andre vilkår eller betingelser i disse vilkår. Ved ophævelse af licensen skal du ophøre med at kommercialisere eller på anden måde bruge indhold, som offentliggøres på webstedet (med undtagelse af indhold, som du selv har bidraget med, uden redigeringer, som andre måtte have bidraget med). Hvis du har forbehold omkring en sådan potentiel ophævelse, bedes du meddele os (på info@smarttech.com) om enhver påtænkt kommerciel brug af dette websted med henblik på anmodning om vores forudgående skriftlige tilladelse, som vi må imødekomme eller afvise efter eget skøn.

SOM EN DELVIS MODYDELSE FOR AT BRUGE DETTE WEBSTED ACCEPTERER DU AT SKADESLØSHOLDE SMART, DETS DATTERSELSKABER, ASSOCIEREDE SELSKABER OG DERES RESPEKTIVE DIREKTØRER, FUNKTIONÆRER, MEDLEMMER, AGENTER OG MEDARBEJDERE FOR TAB, ERSTATNINGSPLIGT ELLER KRAV AF ENHVER ART, HERUNDER RIMELIGE ADVOKATHONORARER PÅ EN ADVOKAT OG DENNES EGET KLIENTGRUNDLAG, SOM MÅTTE FREMSÆTTES AF TREDJEPART PÅ GRUND AF ELLER SOM FØLGE AF DIN ADGANG TIL ELLER BRUG AF SMART-WEBSTEDET ELLER INDSENDELSER, SOM MÅTTE VÆRE LEVERET ELLER HENTET VIA DETTE WEBSTED.

De dele af SMART Exchange-webstedet, som kræver abonnement, kan være underlagt yderligere eller andre vilkår, som er tilgængelige ved registrering til en sådan tjeneste.

Til toppen

SMART Galleri

I tillæg til vilkårene, herunder særligt vilkårene vedrørende Tiltænkt brug og SMART Exchange-websted, anerkender du, at de billeder, multimedier, SMART Notebook-filer eller -sider, baggrunde eller temaer, som leveres af SMART, og som udgør hele eller en del af SMART Galleri (hver især omtalt som en ˮartikelˮ), er underlagt følgende yderligere betingelser:

 • Du må oprette adgang til, kopiere, distribuere, offentliggøre og på anden måde bruge uændrede artikler på den betingelse, at du fastholder en henvisning til den oprindelige forfatter og/eller SMART-logoet eller -varemærket, i det omfang nævnte var indeholdt i artiklen, og yderligere forudsat at resten af disse betingelser overholdes.
 • Du må ikke ændre, tilpasse, foretage reverse engineering eller på anden måde ændre artikler, som er billeder eller kode i skabeloner til SMART Værktøjssæt til lektionsaktiviteter (herunder flash). Artikler i form af SMART Notebook-filer, baggrunde, sider, temaer, interaktive filer eller multimedier må ændres, forudsat at de andre vilkår i denne aftale overholdes, herunder at du bevarer og tydeligt gengiver kildeinformation og/eller tilskrivning til den oprindelige ophavsmand, som der henvises til i artiklen.
 • Du må kun bruge artikler i .galleryitem- eller .gallerycollection-filformat med SMART-produkter (f.eks. SMART Table-software, SMART Table-værktøjssoftware, SMART Notebook-software og SMART Notebook Express-software eller -webprogram). Anvendelse til andre formål er ikke tilladt. Du må ikke bruge artiklerne på tredjepartssoftware eller inkludere dem i et produkt med henblik på salg eller mod betaling. Du må ikke importere en .galleryitem- eller .gallerycollection-artikel direkte ind i tredjepartssoftware. Denne restriktion må ikke omgås ved blot at konvertere .galleryitem- eller .gallerycollection-artikler til et .notebook-filformat.
 • Artikler må inkorporeres i en .notebook-fil (dvs. en del af en lektion eller mere end blot .galleryitem- eller .gallerycollection-artiklen), .notebook-filen må eksporteres til et andet filformat, og det andet filformat må bruges på tredjepartssoftware, forudsat at det ikke inkluderes i et produkt med henblik på salg eller mod betaling.
 • Du må ikke bruge artiklerne, hverken helt eller delvist, til videresalg eller kommercielle formål, uanset om de inkorporeres i et andet produkt eller tilbud, og uanset om det er den originale SMART Galleri-artikel eller et afledt værk deraf.
 • Du må ikke downloade artiklerne i store mængder, uanset om din hensigt er at bruge indholdet til kommercielle formål, og artiklerne må ikke (hverken i deres oprindelige form eller i en ændret form) tilbydes, distribueres, transmitteres eller fremvises på et websted eller i et produkt, tilbud eller en tjeneste, herunder hvis dette konkurrerer med SMARTs tilbud eller andet.
 • Hvis du bruger eller anbringer dem på webstedet igen (eller et andet sted), skal artiklerne være inkorporeret i en lektion eller en anden ændring eller forbedring af den oprindelige artikel. En artikel må ikke anbringes som et nyt bidrag, hvis artiklen er i den oprindelige form, uden at noget af materialet er ændret.
 • Visse artikler (f.eks. 3D- eller Mixed Reality-billeder) er muligvis ikke fuldt tilgængelige eller kan muligvis ikke ses ordentligt uden brug af SMART Mixed Reality-software, som muligvis udelukkende er tilgængelig under en separat licens og mod betaling af det tilknyttede licensgebyr.

Til toppen

SMART Ecosystem Network

Visse brugere (hvilket, kun for så vidt angår dette afsnit, omfatter en organisation og/eller en eller alle af dens medarbejdere, individuelle entreprenører eller andet personale, der er registreret) kan søge om og få tildelt adgang til SMART Ecosystem Network (SEN) og omtales heri som SEN-medlemmer. Med adgang til SEN kan SEN-medlemmer søge om medlemsakkrediteringer og andre programtilbud. Alle sådanne programmer og tilbud er underlagt yderligere vilkår og betingelser i henhold til den respektive akkreditering eller andre programmer.

Fortsat adgang til SEN er betinget af, at medlemmerne opretholder deres SEN-medlemskab og relaterede akkrediteringer og har et godt omdømme (herunder uden begrænsning har betalt eventuelle medlemsgebyrer) og overholder disse vilkår for brug. SMART forbeholder sig ret til at bringe et program, tilbud, SEN-medlems akkreditering og/eller SEN-medlems medlemskab til ophør efter SMARTs eget skøn, herunder uden begrænsning under en af følgende omstændigheder:

- SMART fastlægger, at et program eller en akkreditering ikke opfylder et kommercielt behov eller på anden måde ikke længere støttes.

- SEN-medlemmet (herunder uden begrænsning enhver af dets medarbejdere, individuelle entreprenører eller andet personale):

 • ikke overholder vilkårene for gældende akkrediteringsprogrammer
 • ikke returnerer lånt udstyr i henhold til lånebetingelserne (herunder på den aftalte dato og i god driftsstand)
 • ikke vurderes at være en ægte eller kvalificeret Ecosystem-deltager
 • ikke betaler de tilknyttede program- eller akkrediteringsgebyrer, hvis relevant, rettidigt
 • kommer med nedsættende, injurierende eller andre upassende bemærkninger om SMART eller andre SEN-medlemmer
 • på anden måde ikke overholder gældende vilkår i denne aftale om vilkår for brug.

Entreprenørregisteret, som er tilgængeligt gennem SEN, stilles til rådighed udelukkende som reference med henblik på at informere SEN-medlemmer om organisationer, der har opnået bestemte akkrediteringsniveauer eller andre betegnelser. SMART godkender ikke, garanterer ikke for og anbefaler ikke tredjepartsentreprenører, herunder de, der er opført i entreprenørregisteret. Feedback om disse entreprenører fra andre SEN-medlemmer er kun udtryk for disse SEN-medlemmers holdning og afspejler ikke nødvendigvis SMARTs holdning.

Prisoplysninger, der opgives gennem SEN, kan ændres uden varsel.

Til trods for ovenstående bestemmelser i afsnittet Indsendelse af brugergenereret indhold vil SMART ikke, i henhold til aftale mellem SEN-medlemmet (eller anden relevant part) og SMART i øvrigt, gøre følgende med indsendelser specifikt til SEN-delen af webstedet fra SEN-medlemmet:

 • Videresælge, distribuere eller på anden måde forsøge at kommercialisere eller give adgang til (i henhold til aftale med SEN-medlemmet) digitale værker, som er indsendt af SEN-medlemmet med henblik på at opnå akkreditering for sådanne værker.
 • SMART anerkender yderligere, at visse varemærker, servicemærker, logoer eller andre beskyttede mærker, som uploades af SEN-medlemmer til SEN-forummet eller leveres som led i akkrediteringsansøgningsprocessen, kun må bruges af SMART til det specifikke formål, de er beregnet til, hvilket omfatter promovering af SEN-medlemmets forbindelse til SEN.

Software, der gøres tilgængelig gennem SEN (eller via et link gennem SEN), er underlagt vilkårene i afsnittet Prøveversioner og anden software til download nedenfor, men er også underlagt følgende vilkår og begrænsninger:

 • SEN-medlemmet skal, hvis det er en organisation, sikre, at dets medarbejdere, entreprenører eller andet personale kun får tildelt adgang til en sådan software i henhold til en fortrolighedsaftale (for software, som ikke generelt er tilgængelig for offentligheden), og er bekendte med og overholder licensvilkårene og disse vilkår.
 • SEN-medlemmet må kun bruge softwaren til interne udviklingsformål, herunder til testformål.
 • SEN-medlemmet må ikke sælge, videresælge, distribuere eller give softwaren i licens eller underlicens på nogen måde.
 • SEN-medlemmet må bruge og fremvise kommerciel software til demonstrations- og markedsføringsformål på fagmesser og til salgsdemonstrationer, forudsat at denne ret udelukkende er forbeholdt SEN-medlemmets direkte medarbejdere, individuelle entreprenører og andet personale (og ikke SEN-medlemmets distributionskanal).

Dokumentation, der gøres tilgængelig for SEN-medlemmet gennem SEN, må kun bruges af SEN-medlemmet (herunder af en eller alle af dets medarbejdere, individuelle entreprenører og andet personale), og ikke til distribution, videreformidling, ændring eller forsøg på at ændre samme til en tredjepart.

Ved ophør af SEN-medlemskabet, uanset årsagen dertil, skal SEN-medlemmet ødelægge enhver software og relaterede licensnøgler, dokumentation og andre rettigheder til softwaren, som er opnået gennem SEN-medlemskabet, øjeblikkeligt returnere lånt udstyr, der er anskaffet i henhold til et SEN-program, og stoppe med at udøve logo- og andre rettigheder, der er opnået i henhold til et SEN-program.

Til toppen

SMART Exemplary Educator Onlinefællesskab

Visse brugere kan blive inviteret til at deltage i og få tildelt adgang til SMART Exemplary Educator (SEE) Onlinefællesskab og omtales heri som SEE-medlemmer. Med adgang til SEE Onlinefællesskab kan SEE-medlemmer få adgang til yderligere ressourcer, blogs, forummer, kalendere over begivenheder og andre tjenester. Visse programmer og tilbud, som er beskrevet i SEE Onlinefællesskab, kan være underlagt yderligere vilkår og betingelser for sådanne programmer og tilbud. I tillæg til disse vilkår (som gælder for SEE Onlinefællesskab) anerkender og accepterer SEE-medlemmer, at deltagelse i SEE Onlinefællesskab er betinget af følgende yderligere vilkår:

 • SEE-medlemmet må ikke promovere individuelle konsulent- eller undervisningstjenester (uanset om det er som en SMART-certificeret underviser eller ej) mod betaling.
 • SEE-medlemmet er bekendt med, at formålet med SEE Onlinefællesskab er at fremme informationsdeling, og medlemmet skal som sådan begrænse sine bidrag til fællesskabet til information, som kan gøres tilgængelig for offentligheden.
 • SEE-medlemmet skal overholde eventuelle hemmeligholdelsesaftaler med SMART (eller andre tredjeparter) med hensyn til oplysninger, som medlemmet har modtaget i henhold til en hemmeligholdelsesaftale. Oplysninger, som SEE-medlemmet modtager fra SMART i henhold til en hemmeligholdelsesaftale, må ikke deles på dette eller et andet forum eller websted.
 • Da dette er et begrænset medlemsfællesskab, kan SEE-medlemmer blive inviteret til at dele visse personlige oplysninger om sig selv på deres medlemsprofil (f.eks. e-mail-adresser, telefonnumre, hvilke klassetrin eller fag de underviser i). Det står SEE-medlemmerne frit for, om de vil dele sådanne oplysninger, og det er hvert enkelt SEE-medlems ansvar at begrænse brugen af disse personlige oplysninger til de fællesskabsmæssige formål, de er beregnet til, og ikke til markedsføring eller andre upassende formål, og på anden måde at overholde lovgivning om personlige oplysninger.
 • SEE-medlemmet må anbringe hyperlinks til ressourcer uden for SEE Onlinefællesskab. SEE-medlemmet anerkender, at sådanne hyperlinks skal begrænses til de tiltænkte formål med SEE Onlinefællesskab og skal i øvrigt være i overensstemmelse med disse vilkår og vilkårene for et sådant tredjepartswebsted.

Til toppen

SMART Læringscenter

Visse brugere kan oprette en konto for at få adgang til medlemsdelen af SMART Læringscenter (SLC) på webstedet (ˮSLC-webstedetˮ) og omtales heri som ˮSLC-medlemmerˮ. I tillæg til disse vilkår (som fortsat gælder for SLC-webstedet) kan SLC-brugere være underlagt yderligere vilkår ved oprettelse af en medlemskonto og/eller betaling for kurser, ressourcer eller andre tilbud på SLC-webstedet.

SLC-medlemmet anerkender, at kursusmateriale og andre referencematerialer, som er tilgængelige på SLC-webstedet, udelukkende er til sådanne medlemmers personlige brug og ikke må overdrages, kopieres, deles, sælges (eller kommercialiseres på anden måde), eller, i forbindelse med kurser (f.eks. Flash Media-præsentationer), lagres eller gemmes elektronisk til andre formål end SLC-medlemmets gennemførelse af et sådant kursus.

SLC-medlemmet anerkender, at visse oplysninger, herunder kursushistorik og -gennemførelse, kursusudskrifter og -point samt akkrediteringsniveauer (hvis relevant), må lagres på webstedet og på andre systemer, som SMART forvalter, også selvom sådanne kurser tilbydes på internettet og/eller uden betaling. SLC-medlemmet anerkender, at sådanne oplysninger kan ses af både SLC-medlemmet og SMART (og dets repræsentanter), og at de må lagres af SMART på ubestemt tid. Såfremt der er fejl i oplysningerne om et SLC-medlem på webstedet, kan det pågældende SLC-medlem kontakte SMART på SLS@smarttech.com for at få oplysningerne rettet.

SLC-medlemmet anerkender, at selvom SMART bestræber sig på at opretholde løbende adgang til webstedet og indholdet på webstedet, kan det ikke garanteres, at webstedet og relaterede undervisningsmaterialer og kurser vil være tilgængelige på ethvert tidspunkt. SLC-medlemmet fritager hermed SMART for ethvert tab eller erstatningsansvar, som det måtte lide som følge af manglende adgang til webstedet eller undervisningsmaterialer eller kurser. Såfremt et betalt undervisningskursus eller undervisningsmateriale afbrydes eller ikke er tilgængeligt på det angivne tidspunkt, vil SMART efter anmodning gøre et sådant kursus eller materiale tilgængeligt for SLC-medlemmet, så snart det er praktisk muligt derefter, eller refundere det beløb, der er betalt for et sådant kursus eller materiale efter SMARTs eget skøn.

Brugere kan være underlagt yderligere vilkår ved betaling for kurser, ressourcer eller andre tilbud på webstedet.

Betalings- og refusionspolitik:

Det fulde beløb skal betales, før registrering til et kursus kan gennemføres. SLC-medlemmet anerkender, at SMART kan benytte sig af en tredjeparts tjenester til gennemførelse af betalingen.

Såfremt et registreret SLC-medlem ikke kan deltage i en undervisningsevent (uanset om det er ved ˮpersonligt fremmødeˮ, dvs. liveundervisning på det samme fysiske sted, eller på internettet), kan en sådan undervisning ikke overdrages.

Gratis undervisningskurser på internettet kan annulleres når som helst. SMART yder fuld refusion for kurser, hvor hele beløbet er betalt, såfremt SLC-medlemmet har givet mindst fem (5) hele hverdages varsel om fraværet. Efter denne periode vil SMART, hvis SLC-medlemmet meddeler SMART om sit fravær forud for kursets begyndelse, kreditere det beløb, der er betalt for et sådant kursus, på SLC-medlemmets konto. En sådan kreditering kan bruges af SLC-medlemmet til andre kurser fra SMART inden for ét (1) år efter datoen for det oprindelige kursus. Hvis der ikke gives varsel om fravær forud for kursets begyndelse, mister SLC-medlemmet hele kursusgebyret.

Kursuspoint:

SMART kan fra tid til anden tilbyde programmer, som giver SLC-medlemmer mulighed for at akkumulere point for gennemførte undervisningstimer. Disse programmer kan være underlagt yderligere vilkår og kan ændres fra tid til anden. Point, der tilbydes gennem sådanne programmer, har ingen kontantværdi og kan kun bruges til programmer fra SMART (herunder certificeringer), undervisning, events eller andre tilbud, som nærmere angivet af SMART. Medmindre andet er anført, skal akkumulerede point bruges inden for to (2) år, efter de er optjent, ellers fortabes de.

Til toppen

SMART Notebook Express online

Alle andre bestemmelser i disse vilkår gælder, medmindre de er i strid med det følgende, i hvilket tilfælde det følgende finder anvendelse. SMART tildeler dig en begrænset, genkaldelig, afgiftsfri licens, som ikke må overdrages, til at bruge onlineapplikationen SMART Notebook Express (”Express”), som er tilgængelig via internettet, forudsat at:

a) du ikke foretager reverse engineering, omvendt kompilering, oversætter, dekompilerer, disassemblerer, ændrer, fremstiller afledte produkter og ej heller forsøger derpå eller på anden vis forsøger at udlede kildekoden (eller de underliggende ideer, algoritmer, strukturer eller opbygning) fra Express-softwaren eller komponenter deraf til noget som helst formål, herunder for at undersøge aspekter indlejret i teknologien

b) ikke ændrer, forbedrer, tilpasser, varierer eller fremstiller afledte produkter baseret på Express-softwaren og heller ikke kombinerer eller adskiller Express-softwaren eller komponenter deraf og ej heller forsøger derpå uden SMARTs forudgående skriftlige samtykke

c) du ikke udlejer, leaser, udlåner, distribuerer, leverer eller giver Express-softwaren eller komponenter deraf i underlicens til en anden part og ej heller forsøger derpå

d) du ikke downloader, gemmer, opbevarer eller kopierer Express-softwaren til din egen computer eller en anden elektronisk enhed og ej heller forsøger derpå. En downloadversion af Notebook Express-softwaren kan hentes på:

http://smarttech.com/dlnotebookexpress.

Du accepterer, at du skal overholde enhver gældende lovgivning vedrørende brug af Express-softwaren og alle komponenter deraf. SMART forbeholder sig alle rettigheder, som ikke udtrykkeligt er tildelt.

Alle ejendomsrettigheder og immaterielle rettigheder i og til det indhold, der er tilgængeligt og kan bruges via Express-softwaren, tilhører den respektive ejer af indholdet og kan være beskyttet af gældende ophavsretlige eller andre immaterialretlige love og konventioner. Når du downloader tekst, billeder eller andet indhold til en fil, som er oprettet ved hjælp af Express-softwaren, er det underlagt vilkårene for det respektive websted, hvor indholdet downloades, eller licenser, der gælder for indholdet. Du anerkender, at Express-softwaren ikke er tiltænkt at have samme funktionalitet som SMART Notebook-softwaren, men at den snarere er en delmængde af den funktionalitet, som tilbydes i SMART Notebook-softwaren.

I det omfang der ydes support (mod betaling eller på anden måde) i forbindelse med dette produkt, ydes en sådan support i provinsen Alberta, Canada, og transaktionen anses for at være foretaget i Alberta, Canada.

Til toppen

Prøveversioner og anden software til download

SMART kan stille bestemte softwareprodukter (herunder prøve- og betaversioner af software) til din rådighed via webstedet. Din brug af en sådan software er underlagt vilkårene i den pågældende slutbrugerlicensaftale og andre vilkår, der måtte være angivet på webstedet eller funktionen vedrørende den tilknyttede software. Du accepterer, at du, hvis du får en nøgle til produktaktivering eller til installation af SMART-software, vil beholde nøglen til din egen personlige brug og ikke gøre den tilgængelig for andre eller offentliggøre eller vise oplysningerne i nøglen til andres afbenyttelse.

Til toppen

SMART Response VE software

Disse vilkår gælder for din brug af SMART Response VE Beta-softwaren og relaterede onlinetilbud (ˮwebstedetˮ for så vidt angår dette tilbud), som tilbydes af SMART, og alle hostede tjenester på internettet, som er tilgængelige via webstedet, herunder, men ikke begrænset til, dataindsamling, bedømmelse og anmeldelse (ˮtjenesterneˮ for dette produkttilbud).  Enhver bruger (inklusive dig) kan blive omtalt i disse vilkår som ”bruger”.  Brugere (herunder uddannelsesinstitutioner eller undervisere), som tildeler adgangskoder til andre (f.eks. elever) og giver sådanne personer mulighed for at blive brugere af webstedet, skal acceptere disse vilkår på vegne af sådanne personer og skal sikre, at de er bekendte med den tilladte brug af webstedet og de relaterede tjenester. 

For så vidt angår dette produkttilbud betyder ˮindsendelserˮ indhold, som er indsendt af brugere, og omfatter, men er ikke begrænset til, tekst, spørgsmål, svar, underviserfeedback og andet indhold, som en bruger stiller til rådighed på webstedet.  Ved at indsende eller anbringe indsendelser på webstedet (i en hvilken som helst form) tildeler du SMART, dets efterfølgere, erhververe og leverandører, som SMART måtte angive fra tid til anden, en afgiftsfri, global licens, som kan overdrages, med ret til underlicens, til at bruge, gengive, kopiere, distribuere, sende, transmittere, anbringe, fremvise, ændre, kombinere og omformatere dine indsendelser alene, når formålet hermed er at tilbyde tjenester, der er relateret til SMART Response VE-softwaren.

Du må kun bruge de indsendelser og tjenester, der findes på eller er tilgængelige via dette websted, til tjenester, der er relateret til SMART Response VE-softwaren, dvs. kun downloade, se og udskrive dem til personlig brug i klasseværelset eller til intern cirkulering i din organisation (herunder uddannelsesinstitutioner).  Materialer, oplysninger, indsendelser og tjenester (herunder softwareprogrammer), som findes på eller er tilgængelige via dette websted, må ikke på anden måde kopieres, gengives eller videredistribueres, hverken helt eller delvist.  Du anerkender, at manglende overholdelse af dette krav kan udgøre en overtrædelse af regler om data og personlige oplysninger, og du accepterer, at SMART IKKE ER ANSVARLIG FOR EN SÅDAN OVERTRÆDELSE, OG DU SKADESLØSHOLDER SMART FOR ETHVERT ERSTATNINGSANSVAR SOM FØLGE AF EN SÅDAN OVERTRÆDELSE. Alle rettigheder, som ikke udtrykkeligt er tildelt i disse vilkår, forbeholdes.

Alle vilkårene gælder for din brug af dette tilbud, herunder uden begrænsning vilkårene vedrørende Adfærd og Forbudte aktiviteter.  I tillæg til vilkårene vedrørende Oprettelse af konto i disse vilkår anerkender du, at du har ret til at opgive identificerbare oplysninger ved oprettelse af en konto eller i en indsendelse.  Alle oplysninger, der kan identificere dig, som du afgiver ved oprettelse eller vedligeholdelse af din konto, vil blive administreret af SMART i overensstemmelse med SMARTs Diskretionspolitik.  

I tillæg til disse vilkår er din brug af webstedet og tjenesterne underlagt slutbrugerlicensaftalen til SMART Response-softwaren, som sammen med disse vilkår udgør hele aftalen mellem dig og SMART og anfører hele SMARTs ansvar og din eksklusive misligholdelsesbeføjelse med hensyn til din adgang til og brug af webstedet.   I tillæg til ophørsretten i øvrigt som beskrevet i disse vilkår kan en overtrædelse fra din side af et vilkår eller en betingelse i disse vilkår også medføre ophør af din brug af eller adgang til SMART Response-softwaren samt brug af og adgang til webstedet og/eller tjenesterne.

Til toppen

Adfærd

Brugere forventes at respektere og interagere med andre brugere i de offentligt tilgængelige forummer, som de ville i enhver anden offentlig arena, og afholde sig fra at bruge stødende, chikanerende eller på anden måde upassende sprog i indsendelser. Du anerkender, at du er ansvarlig for din interaktion med andre brugere.

Til toppen

Forbudte og ulovlige aktiviteter

Brug af webstedet til aktiviteter, der er i strid med lokale, regionale, nationale, internationale love, kendelser eller forskrifter, er en overtrædelse af disse vilkår. Derudover er visse andre anvendelser af SMART-webstederne og tilknyttede tjenester forbudte og udgør en overtrædelse af disse vilkår. Ulovlige og forbudte aktiviteter omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Offentliggørelse eller levering af indsendelser, som er uanstændige, profane (herunder maskeret bespottelse, hvor symboler, initialer, forsætlige stavefejl eller andre tegn bruges til at antyde profant sprog), obskøne, pornografiske, grove, truende, vildledende, nedsættende, retsstridige eller injurierende, eller andet materiale, som forstyrrer andres mulighed for at nyde eller benytte webstedet.
 • Offentliggørelse eller udbredelse af materiale eller brug af de tjenester, som er tilgængelige via webstedet, eller oplysninger, som er indhentet fra SMART-webstedet, på en måde, som er chikanerende eller advokerer for chikane af andre personer, herunder, uden begrænsning, anbringelse eller levering af indsendelser, som udgør chikane eller nedrakning på grund af alder, køn, race, religion, national oprindelse, seksuel orientering eller invaliditet.
 • Offentliggørelse eller levering af indsendelser, der krænker ophavsrettigheder eller andre immaterielle rettigheder, forretningshemmeligheder eller hemmeligholdelsesaftaler.
 • Brug af webstedet til fremme af ulovlig adfærd, ulovlige aktiviteter eller systemer, der bygger på svig. Især må du ikke advokere for ulovlig adfærd, for eksempel pyramidespil, eller andre ulovlige former for henvendelse. Du accepterer desuden, at du ikke vil tage del i ulovlige aktiviteter af nogen art i forbindelse med dine indsendelser eller anbringe links til andre websteder, som har med sådanne ulovlige aktiviteter at gøre.
 • Svigagtige aktiviteter omfatter, men er ikke begrænset til, efterligning af en fysisk eller juridisk person eller forfalskning af en andens digitale eller håndskrevne underskrift. Det er udtrykkeligt forbudt at udgive sig for at være en SMART-moderator eller SMART-medarbejder.
 • Upload, videresendelse eller udbredelse af filer eller andet materiale, som indeholder virusser, trojanske heste, orme, tidsindstillede bomber, ”cancelbots”, beskadigede filer eller anden lignende software eller andre lignende programmer, som kan beskadige driften af webstedet, SMART-serverne eller en anden persons computer eller ejendom.
 • Brug af webstedet på en måde, som kan beskadige, deaktivere, afbryde, overbelaste eller svække en SMART-server, eller det eller de netværk, som er tilsluttet en SMART-server, eller som forstyrrer en anden part i at benytte og nyde webstedet. Enhver indblanding i computernetværks- eller telekommunikationstjenester fra en bruger, vært eller et netværk, herunder, uden begrænsning, DoS-angreb (Denial of Service), oversvømmelse af et netværk, overbelastning af en tjeneste, uretmæssig konfiskering og misbrug af operatørprivilegier og forsøg på at få en vært til at gå ned via brug af dette websted er forbudt.
 • Opnåelse eller forsøg på opnåelse af uautoriseret adgang til et websted, andre konti, computersystemer eller netværk, der er tilsluttet en SMART-server, via hacking, password mining eller på anden måde. Brug eller distribution af værktøjer beregnet på kompromittering af sikkerheden, for eksempel programmer til at gætte adgangskoder, nedbrydningsværktøjer, packet sniffing-værktøjer eller network probing-værktøjer, er forbudt. Enhver brug af data mining, robotter eller lignende værktøjer eller processer til dataindsamling eller -udtrækning er forbudt. Du må ikke indhente eller forsøge at indhente materialer eller oplysninger på nogen måde, som ikke bevidst er gjort tilgængelige via webstedet.
 • Medmindre det er udtrykkeligt tilladt af SMART, tilbud om eller promovering (enten i dine indsendelser eller på din profil) af produkter eller tjenester, selvpromovering eller indtrængende bønfaldelse over for læsere om at skride til handlinger, der har til hensigt at fremme et personligt formål eller en økonomisk gevinst. Du accepterer, at du ikke må bruge oplysninger, som leveres på webstedet, til at foretage dig noget som helst af det foregående, via e-mail eller andre metoder, medmindre det udtrykkeligt er godkendt af SMART.
 • Indsamling eller forsøg på indsamling af offentligt tilgængelige e-mail-adresser, som er gjort offentligt tilgængelige i registrerede brugerprofiler, og brug til dit eget formål. Du accepterer, at du ikke må promovere, linke til eller opfordre andre til at registrere sig på eller deltage på konkurrerende websteder, der stiller debatter, forummer, chatfaciliteter, blogs eller andre interaktive elementer til rådighed med henblik på at skade tilvejebringelse af information og/eller deltagelse på webstedet.
 • Tilbud om, overførsel eller promovering af ˮjunk mailˮ, ˮkædebreveˮ, undersøgelser, konkurrencer eller uønskede masseforsendelser eller spam.

Du giver hermed SMART tilladelse til at samarbejde med (i) retshåndhævende myndigheder i efterforskning af mistanke om lovovertrædelser og/eller (ii) systemadministratorer hos internetudbydere eller andre netværks- eller computerfaciliteter med henblik på at håndhæve disse vilkår.

Såfremt du ikke overholder disse vilkår, kan SMART gøre en eller flere af sine misligholdelsesbeføjelser gældende over for dig, herunder, men ikke begrænset til, søgsmål eller nedlæggelse af forbud eller anden lignende afhjælpning.

Til toppen

Oprettelse af konto

Visse tjenester, som er tilgængelige via dette websted, kræver, at brugeren gennemfører en registreringsproces for at oprette en konto. Sådanne tjenester kan omfatte (men er ikke begrænset til) deltagelse i områder med onlinegrupper på dette websted og konfigurering af personlige præferencer for brug på webstedet. Som led i registreringsprocessen skal du afgive bestemte oplysninger, blandt andet dit for- og efternavn samt et brugernavn. Vær opmærksom på, at disse oplysninger vil blive gjort offentligt tilgængelige. Selvom nogle funktioner i øjeblikket tillader brugere at anbringe indhold på webstedet alene med et brugernavn, forbeholder SMART sig ret til i fremtiden at kræve, at et sådant indhold knyttes til brugerens for- og efternavn. Medlemskab af visse fællesskaber (f.eks. SEE Onlinefællesskab) kan også kræve, at brugeren oplyser e-mail, efternavn og anden information for at oprette en konto. Kun nogle af disse oplysninger gøres tilgængelige for andre medlemmer af fællesskabet og vil fremgå af medlemmets profilside, og resten af oplysningerne kan brugerne vælge at vise til andre medlemmer af fællesskabet. Alle oplysninger, der kan identificere dig, som du afgiver ved oprettelse eller vedligeholdelse af din konto, vil blive administreret af SMART i overensstemmelse med SMARTs Diskretionspolitik.

Du accepterer, at de oplysninger, som du afgiver ved registrering, skal være sande, aktuelle, nøjagtige og fuldstændige, og du accepterer, at du ikke må (i) registrere dig under en anden persons navn, (ii) vælge et brugernavn, som kan anses for at være stødende, (iii) vælge et brugernavn med henblik på at bedrage eller vildlede webstedets brugere om din sande identitet, (iv) vælge et brugernavn, hvori der indgår et tilbud (for eksempel ditprodukt, dinetjenester, ditwebsted), eller (v) krænker en fysisk eller juridisk persons immaterielle rettigheder eller andre rettigheder. Du accepterer, at du ikke må efterligne en anden person, herunder en anden webstedsbruger, moderator (vært) eller en medarbejder, funktionær eller direktør hos SMART. Du accepterer, at du skal vedligeholde og straks opdatere dine registreringsoplysninger efter behov, så de altid er sande, aktuelle, nøjagtige og fuldstændige.

Såfremt SMART, efter en undersøgelse er gennemført, har rimelig grund til at antage, at en registreret brugers oplysninger er usande, unøjagtige, ikke aktuelle eller ufuldstændige, må SMART suspendere eller lukke den pågældende registrerede brugers konto og forbyde den pågældende bruger enhver aktuel eller fremtidig brug af webstedet (eller nogen del deraf).

SMART tager sine brugeres, og især børns, privatliv og sikkerhed alvorligt. Derfor må du ikke, hvis du ikke er myndig, oprette en konto til nogen af de tjenester, der tilbydes på webstedet, medmindre webstedet eller tjenesten specifikt tillader det, og da kun med din forælders eller værges samtykke. Personer under 13 år må under ingen omstændigheder oprette en konto eller opgive personlige oplysninger gennem dette websted eller tjenesterne. Visse dele af dette websted tillader muligvis, at mindreårige (forudsat at de er mindst 13 år) deltager i forummer, som er forbeholdt en specifik brugergruppe og er underlagt registrering, samtykke fra en forælder eller værge, identitetsverificering og andre yderligere vilkår for brug af det pågældende forum. Hvis du ikke er myndig, må du ikke sende personlige oplysninger om dig selv til os, ud over de oplysninger, vi beder om, når du tilmelder dig disse begrænsede dele af webstedet eller tjenesterne. Såfremt vi opdager, at vi har indsamlet personlige oplysninger om en mindreårig, uden at der foreligger samtykke fra en forælder eller værge (herunder fra den mindreåriges skole, distrikt og/eller lærer), eller hvis vi opdager, at en mindreårig har givet os andre personlige oplysninger end dem, vi anmoder om, når han eller hun tilmelder sig det pågældende websted eller den pågældende tjeneste, vil vi slette oplysningerne snarest muligt. Hvis du tror, at en mindreårig har givet os andre personlige oplysninger end dem, der anmodes om ved tilmelding til webstedet eller tjenesten, eller uden det nødvendige samtykke fra en forælder eller værge, beder vi dig kontakte os på info@smarttech.com.

Til toppen

Sikkerhed

Du er ansvarlig for at holde dine adgangskoder og kontooplysninger og adgangen til din konto fortrolig. Du har ligeledes det fulde ansvar for alle aktiviteter (og enhver form for misbrug), der finder sted under, eller som stammer fra, din konto (herunder midlertidige kontoer, som er oprettet med midlertidige identifikationsnumre, f.eks. ved brug af Response VE-softwaren), herunder aktiviteter, som er foretaget af et familiemedlem, en ven, kollega, medarbejder, gæst eller andre med adgang til din konto. Du accepterer at sørge for at logge ud af din konto efter hver session (hvis du deler en computer med andre) og meddele SMART øjeblikkeligt om enhver uautoriseret brug af din konto eller et andet sikkerhedsbrud. SMART hæfter ikke for tab, som du måtte lide som følge af en anden persons brug af din adgangskode eller konto, hverken med eller uden dit kendskab. Derudover kan du komme til at hæfte for tab, som SMART eller en anden part måtte lide som følge af en anden persons brug af din konto eller dit brugernavn. Du må ikke på noget tidspunkt bruge en anden persons konto uden kontoindehaverens tilladelse.

Til toppen

Moderatorer

SMART er ikke forpligtet til at overvåge indsendelser eller andre materialer. Webstedsmoderatorer kan imidlertid overvåge indsendelser på webstedet. Webstedsmoderatorer er ikke forpligtet til at screene indsendelser på forhånd, overvåge dem i realtid eller redigere indsendelser på webstedet. Som bruger kan du komme til at se indhold, som er stødende eller ubehageligt. Hver enkelt bruger må vurdere og bære alle risici forbundet med brug af indhold, herunder tillid til indholdets nøjagtighed, fuldstændighed eller brugbarhed. Du bedes anmelde ubehageligt indhold på webstedet ved at sende en e-mail til info@smarttech.com.

SMART forbeholder sig ret til at administrere indsendelserne på webstedet med henblik på at fremme ordentlig distribution af information via webstedet. Til det formål må SMART, efter eget valg, udpege SMART-medarbejdere og/eller eksterne enheder til at fungere som moderatorer for webstedet. Moderatorerne er ikke forpligtede til at gennemgå alle indsendelser, og de redigerer heller ikke indsendelser. Du påtager dig den risiko, der er forbundet med at læse og handle ud fra oplysninger i indsendelser fra en moderator eller anden person på webstedet.

Til toppen

Ophævelse af medlemskab eller deltagelse

Din rettighed til at bruge eller oprette adgang til webstedet og/eller tjenesterne kan ophæves af SMART med øjeblikkelig virkning og uden varsel, hvis du ikke overholder disse vilkår og betingelser. Ved en sådan ophævelse skal du øjeblikkeligt ophøre med at oprette adgang til eller bruge webstedet og tjenesterne, og du accepterer, at du ikke må registrere dig igen eller på anden måde bruge eller forsøge at bruge webstedet eller tjenesterne. Ydermere anerkender du, at SMART forbeholder sig ret til at skride til handling – teknisk, juridisk eller på anden måde – for at forhindre eller nægte dig adgang til webstedet eller tjenesterne. Du er klar over, at SMART må udøve denne ret efter eget skøn, og denne ret er en tilføjelse til og ikke en erstatning for andre misligholdelsesbeføjelser, som SMART måtte have.

Til toppen

Garantifraskrivelse og ansvarsbegrænsning

DET MESTE AF DET INDHOLD, DER FINDES PÅ WEBSTEDET, ER LEVERET AF REGISTREREDE TREDJEPARTER UDEN TILKNYTNING TIL SMART. ANSVARET FOR DETTE TREDJEPARTSINDHOLD HVILER ALENE PÅ DEN PERSON, HVORFRA DET STAMMER. DU ACCEPTERER, AT SMART IKKE HAR KONTROL OVER OG IKKE ER ANSVARLIG PÅ NOGEN MÅDE FOR DETTE TREDJEPARTSINDHOLD. DU ACCEPTERER DESUDEN, AT SMART IKKE HÆFTER FOR, OG DU SKADESLØSHOLDER SMART, OG DETS DATTERSELSKABER, ASSOCIEREDE SELSKABER, FUNKTIONÆRER, AGENTER, MODERATORER OG MEDARBEJDERE, FOR ETHVERT KRAV, HERUNDER RIMELIGE ADVOKATHONORARER, SOM FREMSÆTTES AF TREDJEPART MED RELATION TIL ELLER SOM FØLGE AF INDHOLD, SOM DU INDSENDER, LÆGGER UD, SENDER ELLER GØR TILGÆNGELIGT VIA WEBSTEDET, DIN BRUG AF WEBSTEDET, DIN OVERTRÆDELSE AF VILKÅRENE FOR BRUG ELLER DIN OVERTRÆDELSE AF ANDRES RETTIGHEDER.

INDHOLDET, DATAENE OG TJENESTERNE (HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING BEDØMMELSE, DATAINDSAMLING ELLER ANMELDELSE AF FUNKTIONER VED TJENESTEN) PÅ WEBSTEDET LEVERES, ˮSOM DE ER OG FOREFINDESˮ OG INDEBÆRER INGEN GARANTIER. SMART FREMSÆTTER INGEN ERKLÆRING OM ELLER GARANTI FOR INDHOLDET ELLER DATENE PÅ WEBSTEDET OG DISSES NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED, FULDSTÆNDIGHED, BRUGBARHED, IKKE-KRÆNKELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER ELLER KVALITET, UANSET HVORFRA INDHOLDET ELLER DATAENE STAMMER. SMART GARANTERER IKKE, AT WEBSTEDET ER SIKKERT, FRI FOR SOFTWAREFEJL ELLER ANDRE FEJL, VIRUSSER, AFBRYDELSER ELLER ANDRE BEGRÆNSNINGER. SMART GARANTERER IKKE, AT BRUG AF WEBSTEDET, ELLER INDHOLD, TJENESTER, SØGNINGER ELLER LINKS PÅ SAMME, VIL FREMBRINGE BESTEMTE RESULTATER. DU ER UDTRYKKELIGT INDFORSTÅET MED OG ACCEPTERER, AT DU BÆRER ALLE RISICI FORBUNDET MED BRUG AF ELLER TILLID TIL INDHOLDET. SMART HÆFTER IKKE OG ER IKKE ANSVARLIG PÅ NOGEN MÅDE FOR INDHOLD ELLER DATA, SOM ER LAGT UD PÅ, ELLER HVORTIL DER ER LINKET FRA WEBSTEDET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, FEJL ELLER UDELADELSER I INDHOLD, DATA ELLER TJENESTER, ELLER FOR TAB ELLER SKADE AF NOGEN ART, SOM MÅTTE VÆRE OPSTÅET SOM FØLGE AF BRUG AF ELLER TILLID TIL INDHOLD, DATA ELLER TJENESTER. SMART KAN IKKE GARANTERE, AT DE FILER, DU DOWNLOADER FRA WEBSTEDET, ER FRI FOR VIRUS ELLER FORURENING ELLER ØDELÆGGENDE FUNKTIONER, OG KAN HELLER IKKE GARANTERE, AT WEBSTEDET FUNGERER UDEN FEJL ELLER AFBRYDELSER. DER GIVES INGEN GARANTI AF NOGEN ART, UNDERFORSTÅET, UDTRYKKELIG ELLER LOVPLIGTIG, HERUNDER ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI OM SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE MED OPLYSNINGERNE OG MATERIALERNE PÅ, FUNKTIONEN AF ELLER DE TJENESTER, DER TILBYDES, PÅ DETTE WEBSTED. SMART FRALÆGGER SIG YDERLIGERE ETHVERT ANSVAR FOR TREDJEPARTERS ELLER WEBSTEDBRUGERES HANDLINGER, UDELADELSER OG ADFÆRD I FORBINDELSE MED WEBSTEDET OG TJENESTERNE.

I DET MAKSIMALE OMFANG, GÆLDENDE LOVGIVNING GØR DET MULIGT, KAN SMART OG DETS REPRÆSENTANTER IKKE HOLDES ANSVARLIGE FOR INDIREKTE TAB, KONKRET DOKUMENTEREDE TAB, HÆNDELIGE TAB ELLER FØLGETAB ELLER ERSTATNING, DER OVERSTIGER DEN LIDTE SKADE, ELLER FOR TAB AF AKTIVITETER, TELEKOMMUNIKATIONSFEJL, TAB, BESKADIGELSE, SIKKERHED ELLER TYVERI AF DATA, TAB AF ØKONOMISK UDBYTTE ELLER INVESTERING, DINE REGNSKABSMÆSSIGE BESLUTNINGER ELLER LIGNENDE, DET VÆRE SIG I ELLER UDEN FOR KONTRAKT (HERUNDER UAGTSOMHED), OBJEKTIVT ANSVAR, PRODUKTANSVAR ELLER PÅ ANDEN MÅDE, OGSÅ SELVOM SMART ELLER DETS REPRÆSENTANTER ER BLEVET ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE TAB, OG SELVOM EN MISLIGHOLDELSESBEFØJELSE ANFØRT HERI IKKE HAR OPFYLDT SIN AFGØRENDE FUNKTION. DE OVENFOR ANFØRTE ANSVARSBEGRÆNSNINGER UDGØR FUNDAMENTALE ELEMENTER AF GRUNDLAGET FOR AFTALEN MELLEM SMART OG DIG. SMART VILLE IKKE KUNNE STILLE WEBSTEDET TIL RÅDIGHED UDEN SÅDANNE BEGRÆNSNINGER.

Til toppen

Generelle vilkår

Disse vilkår udgør hele aftalen mellem dig og SMART og anfører hele SMARTs ansvar og din eksklusive misligholdelsesbeføjelse med hensyn til din adgang og brug af webstedet. SMARTs agenter og medarbejdere har ikke bemyndigelse til at foretage ændringer i vilkårene eller fremsætte yderligere erklæringer, forpligtelser eller garantier, der forpligter SMART. Ethvert afkald på vilkårene heri fra SMARTs side skal ske skriftligt og underskrives af en bemyndiget funktionær hos SMART og udtrykkeligt henvise til de relevante bestemmelser i vilkårene. Hvis en bestemmelse i vilkårene er ugyldig eller ikke kan håndhæves i henhold til gældende lovgivning, vil den del blive fortolket så tæt som muligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, eller hvis det ikke kan lade sig gøre, blive betragtet udeladt, og de øvrige bestemmelser vil fortsat være i kraft og gyldige. Vilkårene er underlagt lovgivningen i Alberta og gældende føderal lovgivning, som den anvendes på aftaler, der indgås og opfyldes til fulde i Alberta, uden hensyn til lovvalg eller modstridende retsprincipper, som ville kræve anvendelse af en anden jurisdiktions lovgivning. Du accepterer ligeledes, at en sådan tvist kan løses med personlig jurisdiktion ved, og valg af forum eller værneting skal være i, delstatsdomstolene og de føderale domstole i delstaten Alberta, City of Calgary, og disse domstole har enekompetence. Overskrifterne er udelukkende medtaget som en hjælp og skal ikke indgå i fortolkningen af disse vilkår. Vilkårene begrænser ikke rettigheder, som SMART måtte have i henhold til lovgivning om forretningshemmeligheder, ophavsrets-, patent- eller anden lovgivning. SMART forbeholder sig ret til når som helst at videregive oplysninger, som SMART mener er nødvendige for at opfylde gældende lovgivning, forskrifter, juridiske processer eller anmodninger fra myndigheder, eller at redigere, fjerne eller nægte at lægge oplysninger eller materialer ud, helt eller delvist, efter SMARTs eget skøn.

SMART, SMART Board og SMART-relaterede mærker er varemærker tilhørende SMART Technologies ULC eller dets associerede selskaber og kan være registreret i USA og andre retskredse. Andre mærker, logoer og mærker er varemærker tilhørende deres respektive ejere.

© 2009-2011, SMART Technologies.