SMART – e webhelyre vonatkozó jogi nyilatkozat és használati feltételekE Feltételek szabályozzák a Webhely és a rajta található Szolgáltatások használatát. Kérjük, hogy gondosan olvassa el e Feltételeket, mivel e helyhez bármely módon történő hozzáférés, valamint a Webhely vagy a Szolgáltatások használata azt jelenti, hogy elfogadta e Feltételeket, és magára nézve kötelezőnek fogadja el azokat. Ha nem fogadja el e Feltételeket, akkor be kell szüntetnie a hozzáférést vagy a Webhely és a Szolgáltatások használatát.

Utolsó frissítés: 2012. január 10.

E használati feltételek ("Feltételek") alkalmazási köre a SMART Technologies ULC ("SMART", "számunkra", "a mi") által biztosított webhelyek és internetes ajánlatok, e Feltételekre (együttesen a "Webhely") közvetlen hivatkozást megjelenítő bármely webhely, és minden e Webhelyen keresztül elérhető webes szolgáltatás használatára terjednek ki, beleértve, de nem korlátozva az internetes fórumokra, tanfolyamokra, felhasználói támogatásokra, letölthető tartalmakra, blogokra, csoportokra, hírcsatornákra, közösségi naptárakra, és kipróbálásra, béta verzióra vagy egyéb szoftver letöltésekre (a "Szolgáltatások"). E feltételekben Önre "Ön" vagy "az Ön" formában történik hivatkozás. Bármely felhasználóra (beleértve Önt) "Felhasználó" névvel történhet hivatkozás e Feltételekben. Ha kiskorú, akkor a szülője vagy gondviselő hozzájárulásával kell rendelkeznie e Webhely és a Szolgáltatások használatához, és a részéről e feltételeket a szülőjének vagy a gondviselőjének el kell fogadnia. A 13 évesnél fiatalabb személyek nem hozhatnak létre fiókot vagy szolgáltathatnak információkat a számunkra. Kérjük, hogy nézze meg Egy fiók létrehozása című szakaszban a kiskorúakra vonatkozó alábbi különleges rendelkezéseket.

Előfordulhat, hogy a Webhelyen keresztül elérhető bizonyos funkciókra vagy Szolgáltatásokra további vagy eltérő feltételek és kikötések szerepelnek, melyek az idetartozó funkcióknál vagy Szolgáltatásoknál kerülnek közzétételre.

A tájékozódása megkönnyítésére alább találhatja meg az egyes feltételkategóriákat, azonban kérjük, hogy teljes egészében olvassa el a Feltételeket, mivel e Webhely használatára minden rendelkezés vonatkozik:


A Feltételek és a Webhely változtatása

A SMART saját belátása szerint, külön értesítésével vagy anélkül, bármikor módosíthatja a Feltételeket, melyek a Feltételeknek a Webhelyen történő közzétételével válnak érvényessé. Ön a felelős e Webhelyen közzétett információk rendszeres átnézéséért annak érdekében, hogy időben értesüljön az ilyen változásokról, és beszüntesse a Webhely és a Szolgáltatások használatát, ha nem fogadja el a módosított feltételeket, illetve értesítse a SMART vállalatot a terjesztési vagy egyéb listákról való törléséhez, melyek e Webhelyen történt regisztrációja révén állnak rendelkezésre. A WEBHELY VAGY BÁRMELY EZEN TALÁLHATÓ VAGY ELÉRHETŐ ANYAG ILLETVE SZOLGÁLTATÁS, AZ ILYEN KÖZZÉTÉTEL (VAGY KÜLÖN ÉRTESÍTÉS ESETÉN, HA VAN) UTÁNI TOVÁBBI HASZNÁLATA AZT JELENTI, HOGY ELFOGADJA ÉS TUDOMÁSUL VESZI, HOGY MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰEK A MÓDOSÍTOTT FELTÉTELEK.

A SMART bármikor illetve időről-időre módosíthatja vagy megszakíthatja, időlegesen vagy véglegesen a Webhelyet (vagy bármely részét). A SMART nem felelős a Felhasználónak vagy harmadik félnek az ilyen módosításért, felfüggesztésért vagy megszakításáért.

A SMART időről-időre szolgáltatásokkal, funkciókkal vagy webtulajdonságokkal egészítheti ki a Webhelyet, ha külön nem jelzik, akkor minden ilyen szolgáltatásra, funkcióra és webhelyre e Feltételek vonatkoznak illetve azok szabályozzák azokat.

Vissza az elejére

Felhasználó által megadott tartalom használata

E feltételekben a "Beküldött tartalom" kifejezés a Felhasználóink által küldött tartalmat jelenti, és magában foglal, de nem korlátozódva arra, bármely Felhasználó által eljutattatott fájlt (beleértve a SMART Notebook vagy SMART Table szoftvert illetve .pdf formátumban továbbá PowerPoint® és Microsoft® Word programban készült fájlt), szöveget, képeket, tartalmat, videót, kommunikációs elemeket, véleményeket, hivatkozásokat, szoftvert, adatokat és egyéb tartalmat, melyet bármelyik Felhasználó a Webhelyen biztosít. A Felhasználók különböző módokon juttathatják el a Beküldendő tartalmakat beleértve, de nem korlátozódva tartalom feltöltésére szolgáló oldalakra vagy fájltartalom megosztásának más módszereire, üzenőtáblákra, csevegésekre (vitafórumokra), blogokra, eseménynaptárakra, hang- és/vagy podcast adásokra, videoblogokra, személyes weblapokra, wiki oldalakra és/vagy más üzenetekre vagy a SMART által tervezett kommunikációs lehetőségekre, melyek lehetővé teszik a Felhasználóknak a kommunikációt és anyagok megosztását másokkal.

Tudomásul veszi, hogy minden Beküldött tartalom, legyen az akár nyilvánosan közzétett, akár magánjellegűen küldött, mely hozzáférhető a Webhelyen keresztül azon személy kizárólagos felelőssége, akitől a küldemény származik, és a SAJÁT KOCKÁZATÁRA HASZNÁLJA AZ ILYEN BEKÜLDÖTT TARTALMAKAT ÉS A BENNÜK TALÁLHATÓ MINDEN ANYAGOT. A SMART nem ellenőrzi a Webhely felhasználói által biztosított Beküldött tartalmakat, és ezért nem garantálja a pontosságot, minőséget, sértetlenséget vagy az ilyen Beküldött tartalom tulajdonjogát. Tudomásul veszi, hogy olyan Beküldött anyaggal is találkozhat, melyet sértőnek vagy botrányosnak talál, illetve melyekhez az alapul szolgáló jogokat nem szerezték meg megfelelően. Tudomásul veszi, hogy a SMART nem vállal felelősséget harmadik felek által közzétett olyan tartalmakért, melyek a Webhelyen vagy a Webhelyen által biztosított Szolgáltatáson keresztül állnak rendelkezésre. Kizárólagos a felelőssége a Beküldött tartalom használatát és más Felhasználókkal felmerült nézeteltéréseket illetően, jóllehet a nézeteltérés vagy panasz kezelésére a SMART tanácsolhat módszert a Felhasználóknak). Kérjük, hogy további információkért alább nézze meg a Nézeteltérés című szakaszt.

Olyan hiperszöveg hivatkozásokat tartalmazhatnak a Beküldött tartalmak, melyek harmadik felek által szolgáltatott és fenntartott tartalmat foglalnak magukban, amennyiben az ilyen webhely tartalmak, a Webhelyen történő közzététel esetén, nem sértik e Feltételeket. A SMART nem gyakorol bármiféle módon ellenőrzést az ilyen más Webhelyek és webalapú erőforrások felett. A SMART nem ellenőrzi vagy garantálja egy Beküldött vagy más tartalom pontosságát a Webhelyen. Tudomásul veszi, hogy a SMART nem felelős a Webhelyen keresztül hozzáférhető, egy harmadik fél által biztosított tartalom, hirdetés, eladásösztönzések, termékek vagy anyagok pontosságáért és rendelkezésre állásáért, továbbá nem felelős a beküldött tartalomból vagy az ilyen tartalom használatából származó károkért.

A Beküldött tartalmakban található hivatkozásokra kattintás a Felhasználó saját kockázatára történik. A SMART fenntartja a jogot bármely Beküldött tartalom ellenőrzésére és saját belátása szerint bármely Beküldött tartalom vagy Beküldött tartalomban található hivatkozás eltávolításának vagy közzétételének megtételére vagy elutasítására.

Vissza az elejére

Harmadik fél ajánlatai és Webhelyei

A Webhely tartalmazhat vagy utalhat harmadik fél Webhelyeire vagy hirdetésére való hivatkozásokat. Egyes ilyen hivatkozásokat csupán kényelme érdekében biztosítottak. Harmadik fél szolgáltatására, termékére vagy eladásösztönzésére történő bármely hivatkozás vagy utalás nem jelenti feltétlenül, a harmadik fél Webhelyén található információknak, a SMART részéről történő befogadást, szponzorálást, hozzájárulást, jóváhagyást, vizsgálatot, ellenőrzést vagy felügyeletet.

Ha Harmadik fél szolgáltatásának a használata mellett dönt, akkor Ön a felelős a bármely Harmadik fél szolgáltatásait szabályozó feltételek és kikötések átnézéséért és megértéséért (beleértve az adatvédelmi szabályzatokat). Tudomásul veszi, hogy a harmadik fél, és nem a SMART, a felelős a Harmadik fél szolgáltatásainak nyújtásáért, az ilyen Harmadik fél webhelye által tartalmazott információkért, továbbá az ilyen harmadik fél webhelyének Ön általi használatáért vagy használatra való alkalmatlanságáért.

Vissza az elejére

SMART által biztosított tartalom

Miközben ésszerű erőfeszítéseket teszünk annak biztosítására, hogy e Webhelyen található információk olyan pontosak és naprakészek legyenek, amennyire a használati cél megkívánja, e Webhelyen megjelenő információk nem jelentenek kötelezettségvállalást a SMART részéről. A SMART NEM EMEL OLYAN KIFOGÁST ILLETVE NEM VÁLLAL BÁRMIFÉLE OLYAN GARANCIÁT, MELY E WEBHELY HASZNÁLATÁVAL VAGY E WEBHELYEN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓKKAL KAPCSOLATOS. Előfordulhat, hogy a közzétett információk olyan termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra hivatkoznak, melyeket nem minden országban jelentettek be illetve állnak rendelkezésre. Az ilyen hivatkozások nem jelentik azt, hogy a SMART szándékozik az ilyen termékeket, programokat vagy szolgáltatásokat bármely megadott országban elérhetővé tenni. E Webhelyen található információk csupán kényelme érdekében biztosítottak.

A képek (mint például a SMART termékképek) és e Weboldalon található minden más olyan tartalom, melyeket nem kifejezetten a Felhasználók általi letöltésre kínálnak (mint például a SMART Exchange webhelyen keresztül) a SMART vagy licencátvevője tulajdona, és tudomásul veszi, hogy a SMART előzetes írásos engedélye nélkül nem másolhatja, nem teheti közzé, nem terjesztheti, nem jelenítheti meg illetve más módon sem használhatja az ilyen anyagokat.

Vissza az elejére

Használati cél

Ha e Feltételekben vagy egy adott Szolgáltatással kapcsolatos további vagy másodlagos feltételekben nincs kifejezetten kinyilvánítva, akkor minden anyag, információ, Beküldött tartalom és Szolgáltatás, mely ezen Webhelyen található vagy ezen keresztül érhető el csak akkor tölthető le, nézhető meg és nyomtatható ki személyes használatra vagy belső forgalmazásra (mint egy osztálytermen vagy oktatási környezetem belül) szervezetén belül (oktatási intézményeket beleértve), és csak akkor biztosított, ha nem távolítják el, nem módosítják illetve nem takarják ki a benne foglalt vagy azon megjelenő védjegyet, szerzői jogi vagy más szerzői jogi figyelmeztetést. E Webhely által tartalmazott vagy azon keresztül elérhető anyagok, információk, Beküldött tartalmak és Szolgáltatások (szoftver programokat beleértve) másképp nem másolható, nem reprodukálható illetve nem terjeszthetőek tovább egészben vagy részben előzetes írásos hozzájárulásunk és/vagy a kapcsolódó végfelhasználói licencszerződés elfogadása nélkül, ahogyan alkalmazható. Minden e Feltételekben nem kifejezetten át nem ruházott jogot fenntartunk, és a Felhasználóknak e Webhelyen található vagy azon keresztül elérhető anyag, információk, Beküldött tartalmak és Szolgáltatások minden egyéb felhasználása előtt (és különösen bármely másolás vagy kereskedelmi nyereség szerzési célú használat) engedélyünket kell kérnie.

Ha e Feltételekben nincs kifejezetten kinyilvánítva, akkor e Webhely használati engedélye nem foglalja magában a következőket: a Webhely vagy annak tartalmának bármely viszonteladási vagy kereskedelmi célú használata (a Beküldött tartalmakat beleértve), akár a SMART, akár a Felhasználói illetve harmadik fél tartalomszolgáltató biztosítja azt, továbbá e Webhely vagy annak tartalmainak származtatott használata; vagy egy versenyt jelentő ajánlat készítése. Elfogadja, hogy e Webhelyről nem tölt le tömegesen Beküldött vagy más tartalmat, tekintet nélkül arra, hogy kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célú az ilyen tartalom használata. E Webhelyről bármely ilyen tartalom letöltésével nem szerez tulajdonjogot. Ha máshol a Feltételekben vagy kapcsolódó funkciókban vagy Szolgáltatásokban nem ruháztak át licencet a számára, akkor elfogadja, hogy kereskedelmi céllal semmiféle formában sem tárolja, terjeszti, küldi, jeleníti meg, másolja, módosítja, hoz létre származékos munkákat, ruházza át, értékesíti vagy más formában hasznosítja e Webhelyen található tartalmat, Beküldött tartalmakat, szoftvert, termékeket vagy Szolgáltatásokat. E Webhely használatával garantálja a SMART vállalatnak, hogy nem használja a Webhelyet vagy e Webhelyről származó bármely tartalmat (a Beküldött tartalmakat beleértve) bármely törvénytelen vagy e Feltételek által tiltott célra (lásd alább Tiltott és törvénytelen tevékenységek című szakasz). Ha megsérti e Feltételeket, akkor korlátozás nélkül bármely jogorvoslat a SMART rendelkezésére áll, és a Webhely használati engedélye automatikusan felmondásra kerül.

Vissza az elejére

Felhasználó által létrehozott tartalom

Megtartja a Webhely számára készített Beküldendő tartalom minden tulajdonjogát. Bármely Beküldendő tartalomnak e Webhelyre küldésével vagy azon történő elhelyezésével (bármely formában, bármiféle módon), átruház a SMART vállalatra, annak megfelelő érdekeltségeire, leányvállalataira, jogutódaira, engedményesekre, licencelőkre, viszonteladóira, allicencelőkre és más felekre, melyeket a SMART időről-időre jelölhet ki (bármely vagy az összes Felhasználót magában foglaló) egy jogdíjmentes, örökös, visszavonhatatlan, nemzetközi, nem kizárólagos, allicencelhető, átruházható licencet abból a célból, hogy használja, reprodukálja, másolja, módosítsa, egyesítse, terjessze, küldje, szórja, közzétegye, nyilvánosan megjelenítse, nyilvánosan előadja, üzleti célra használja, szerkessze, származtatott munkákat készítsen belőlük, lefordítsa és újraformázza a Beküldött tartalmait (egészben vagy részben), bármely ismert vagy a jövőben felfedezésre kerülő módon és/vagy bármely formában más munkákba, médiába vagy ismert illetve később kifejlesztett technológiába beépítse; hogy a Beküldött tartalmaival kapcsolatosan közzétegye a nevét, a SMART választása szerint, és hogy bármely ilyen Beküldött tartalommal kapcsolatos lemondjon az erkölcsi jogairól; és az ilyen jogoknak a Webhely bármely Felhasználójának vagy szállítójának való allicencelési jogáról. Lemondhat a Beküldött tartalmakkal kapcsolatos bármely erkölcsi jogáról a SMART, licencelői és allicencelő javára. Míg a Webhely bizonyos részeiről eltávolíthatja az általa készített Beküldött tartalmakat, tudomásul veszi, hogy a Beküldendő tartalmaknak a Webhelyre történő beküldés után nem mondható fel e licenc vagy vonható vissza a nyilatkozat. Például, ha más Felhasználók feladat létrehozásához töltötték le a Beküldött tartalmait, még abban az estben is megmarad az e Feltételeknek megfelelően letöltött ilyen Beküldött tartalmak használati joguk, ha a Beküldött tartalmait eltávolítja a Webhelyről. A SEN tagokra vonatkozó további feltételekért és jogokért az alábbi című szakaszt nézze meg: SMART ökoszisztéma hálózat.

Ötletek, visszajelzések, megjegyzések, bizonyítványok, vélemények, javaslatok vagy bármely anyagnak a Webhelyre küldésével tudomásul veszi hogy a SMART az ilyen Beküldött tartalmakat nem kezeli bizalmas tartalmakként, hogy a SMART az ilyen Beküldött tartalmakat számára vagy bármely személynek illetve szervezetnek történő bármely ellenszolgáltatás nyújtása nélkül használja, és lehetséges, hogy a SMART már kifejlesztette vagy fejlesztése alatt áll, és semmiféle formában nem korlátozza az olyan termékek, szolgáltatások, funkciók, jellemzők vagy tervek fejlesztését és marketingjét, melyek hasonlóak vagy versenyképesek az ilyen Beküldött tartalmakban leírtakhoz.

Beküldendő tartalmaknak a Webhelyen történő elhelyezésével garantálja és kijelenti, hogy e Feltételekben leírt módon birtokolja vagy más módon rendelkezik a Beküldendő tartalmak minden jogával beleértve, korlátozás nélkül, minden olyan jogot, mely a Beküldendő tartalom szolgáltatásához, feltöltéséhez vagy elküldéséhez szükséges.

Nem juttathat el vagy szerkeszthet egy Beküldendő tartalmat anélkül, hogy:

 • rendelkezne a Beküldendő tartalmak elküldéséhez szükséges azon jogosultságokkal, melyek korlátozás nélkül magukban foglalják azt, hogy Ön a szerzője vagy licencátvevője bármely szerzői joggal védett Ön által biztosított tartalomnak, és egy licenccel vagy a munkaadójával illetve harmadik féllel kötött megállapodással összhangban, törvényesen engedélyezett számára azok eljuttatása olyan használatra, mely a Beküldendő tartalmaknak e Feltételek által lehetővé tett felhasználási módnak megfelel;
 • ha a Beküldendő tartalmak fényképek, képek, ábrák vagy más grafikák egészben vagy részben ("Képek"), garantálja és kijelenti, hogy minden ilyen képen szereplő személy, ha van, (és ha kiskorú, akkor kiskorú szülője vagy gondviselője) ahogyan e Feltételekben szerepel hozzájárult a Képek használatához, beleértve példaként, de nem korlátozva az ilyen képek terjesztéséhez, nyilvános megjelenítéséhez és másolásához; és
 • úgy gondolja, hogy az helyes, nem sértő, törvényes és nem sérti bármely harmadik fél jogait (beleértve, korlátozás nélkül, a rágalmazásellenes törvényeknek megfelelően).

Tudomásul veszi, hogy a SMART visszautasíthatja a közzétételt, és eltávolíthat bármely információt vagy anyagot, mely egészben vagy részben, saját belátása szerint sértőnek, botrányosnak tart vagy más módon nem felel meg tekintet nélkül arra, hogy az ilyen anyag vagy a terjesztése törvénytelen-e.

Vissza az elejére

Beküldött tartalmak – adatvédelmi intézkedések

Miközben a SMART adatai védelmére (lásd az Adatvédelmi szabályzat című szakasz), mindig körültekintőnek kell lennie, amikor a Beküldendő tartalmakban személyi azonosításra alkalmas adatokat szolgáltat ki magáról vagy a gyermekeiről. Bármely a Webhelyen elhelyezett Beküldött tartalom elérhető és felhasználható más felhasználó által. A SMART nem ellenőrzi vagy hagyja jóvá a Webhelyen található Beküldött tartalmak tartalmát, üzeneteit vagy információit. A SMART kifejezetten elhárít minden felelősséget vagy kötelezettséget, mely a Beküldött tartalmakkal és a Webhelyen elhelyezett bármely Beküldött tartalmak készítésében való részvételéből eredő bármely intézkedéssel kapcsolatos.

A SMART fenntartja a saját belátása szerint jogot a Webhelyen található bármely telefonszámokat, utca, házszámokat vagy személyi azonosításra alkalmas adatokat tartalmazó Beküldött tartalmak eltávolítására, mivel nem ellenőrizhető vagy erősíthető meg, hogy azon személy, akire ezen információk vonatkoznak közzé kívánja-e tenni a kérdéses információkat. A SMART a Webhelyen hagyhatja egy azonosítható személy olyan adatait, melyek eltávolítását az érintett személy kérheti, ha a SMART úgy ítéli meg, hogy az ilyen információk ilyen módon nyilvános hozzáférésre szánt üzleti kapcsolattartási információk.

Vissza az elejére

Harmadik felek jogai

Nem küldhet olyan Beküldendő tartalmakat, beleértve űrlapokat, szoftvereket, szoftverekből vagy mások tulajdonából származó munkákat, fényképeket vagy képeket, melyek bármely módon sértik harmadik fél szerzői jogát, védjegyét vagy bármely személy illetve szervezet szellemi tulajdonjogát, vagy bármely személy illetve szervezet bizalmas vagy védett információit tartalmazza, továbbá más módon sérti meg bármely személy vagy szervezet jogosultságait. Tájékoztató jelleggel, szerzői joggal védett anyaghoz való hozzáférés érdekében számára hivatkozásokat szúrhat a Beküldendő tartalmakba a Felhasználók számára -- de ésszerű hosszúsági idézetektől eltekintve nem tehet közzé ilyen anyagokat a Webhelyen. Nem használhatja e Webhelyet szerzői joggal védett anyagok illetéktelenül készített másolatainak terjesztésére, fényképeket, grafikai szöveget, felvételeket, dizájnokat, számítógép programokat vagy ilyen programokból származó munkákat beleértve.

Elfogadja, hogy nem készít olyan Beküldendő tartalmakat, melyek más személyekre vonatkozó személyi azonosításra alkalmas adatokat tartalmaznak, mint telefonszámok, utca, házszám vagy email cím, vagy olyan más személyekre vonatkozó adatokat, melyek a magánéletükbe betörést vagy a zaklatásukat idézheti elő.

TUDOMÁSUL VESZEM, HOGY AZ ÁLTALAM FELTÖLTÖTT OLYAN TARTALOM MIATT, MELY TÖBBEK KÖZÖTT A SZERZŐI JOG MEGSÉRTÉSÉT JELENTI VAGY RÁGALMAZÓ, EGY SÉRTETT FÉL KERESETET NYÚJTHAT BE, MELY SZEMÉLYI ADATAIM FELFEDÉSÉT ÉS A SÉRTETT FÉLNEK KÁRTÉRÍTÉS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGET VONHAT MAGA UTÁN.

Vissza az elejére

Észrevételek vagy panaszok jelentése

Ha úgy gondolja, hogy harmadik fél megsérti e Feltételeket (mint sértő anyag közzététele), az info@smarttech.com webhelyen jelentheti az ilyen visszaélést. A SMART vállalatnak nem kötelezettsége a Webhelyre Beküldött tartalmak figyelése. Azonban a SMART Webhely Használati feltételeinek részét képező Adatvédelmi szabályzat előírásai szerint a SMART rendelkezik az ilyen Beküldött tartalmak figyelésének és harmadik félre vonatkozó információk felfedésének a jogával.

Bármikor kérelmezheti a SMART vállalattól bármely általa Beküldött tartalom eltávolítását, majd annak megerősítése után, hogy a Beküldött tartalom az Öné a SMART törekszik a Beküldött tartalom eltávolítására, azonban a SMART licencátvevőire és allicencátvevőire Ön által átruházott licenc érvényben marad, beleértve a SMART vállalatnak és a licencátvevőinek a Beküldött tartalomból származékos munkák készítésre vonatkozó licencet. Ha úgy gondolja, hogy egy másik Felhasználó megsérti a szerzői jogait, az info@smarttech.com webhelyen olyan értesítést küldhet a SMART vállalat számára mely tartalmazza a) a kapcsolattartási adatait (név, telefon, email, cím); b) a kérdéses Beküldött tartalom azonosítását, és c) a bitorlási kereset alapján a részleteket. A SMART értékelést végez és az egyedüli véleményünk szerint az ilyen tevékenység indokolja, akkor eltávolítjuk a kérdéses Beküldött tartalmat. Az eltávolítással történt jogorvoslaton kívül a SMART vállalatnak nincs további kötelezettsége vagy felelőssége a Beküldött tartalmakkal kapcsolatos szerzői jog sértésével kapcsolatos nézeteltéréseket illetően. Minden ilyen harmadik fél által Beküldött tartalmakkal (mint például a a szerzői tulajdonjogával kapcsolatos nézeteltérés), hivatkozásokkal, webhelyekkel vagy eladásösztönzéssel kapcsolatos nézeteltérés esetén a harmadik félhez kell fordulni, és az info@smarttech.com webhelyen lehet egy másolatot a SMART vállalatnak rendelkezésre bocsátani.

Vissza az elejére

SMART Exchange webhely

Bizonyos tartalom, alkalmazások vagy szoftver SMART Exchange webhelyen tehető elérthetővé díj ellenében, és az ilyen hozzáférés és használat feltételei külön kerülnek a Webhelyen elhelyezésre. A SMART által biztosított tartalom vagy a Felhasználó által létrehozott Beküldött tartalmak a következő feltételek mellet díjmentesen használhatóak érhetőek el a SMART Exchange webhelyen ("Exchange tartalom"):

E Feltételek minden más rendelkezése vonatkozik rá, ha nem ütközik e szakaszban ban található feltételekkel, mely esetben a szakasz feltételei vonatkoznak rá. A licencátadóink által engedélyezett mértékig, SMART egy nem kizárólagos, nemzetközi, korlátozott, nem allicencelhető, nem átruházható Exchange tartalomra vonatkozó licencet ruház át, melyre a következő feltételek és a szerződése vonatkozik illetve vonatkoznak annak érdekében, hogy e licenc terjedelmén túl ne próbáljon Exchange tartalmat használni:

 • A fenti Használati cél című szakaszban leírtaknak megfelelően nem kereskedelmi célú használatra vonatkozik a licence, és azon korlátozás szűkítése nélkül, elfogadja, hogy nem tölt le nagyobb mennyiségű Exchange tartalmat nem kereskedelmi célú továbbterjesztéshez, bármely Exchange tartalmat kereskedelmi forgalmazáshoz, továbbá versenyt jelentő ajánlat készítésére vagy ahhoz hozzáadás céljából.
 • A módosítás nélküli Exchange tartalomhoz hozzáférhet, másolhatja, terjesztheti, közzéteheti és más módon használhatja azzal a feltétellel, hogy hivatkozik az eredeti szerzőre és/vagy a SMART logóra vagy védjegyre olyan mértékben, ahogyan az Exchange tartalmon szerepel.
 • Szerkesztheti, terjesztheti, közzéteheti a módosítható Exchange tartalmat, illetve más módon használhatja a módosított tartalmat, azzal a feltétellel, hogy megtartja és feltűnő módon reprodukálja az eredeti tartalomban hivatkozott eredeti létrehozóra utaló attribútumokat (jellemzően a címoldalon vagy a dokumentum első oldalán).
 • Nem változtathat meg illetve nem távolíthat el szerzői jogi figyelmeztetéseket, átengedésre utalásokat illetve szerzői jogi jelzést és más az Exchange tartalomba beágyazott információkat.
 • Kizárólag SMART termékekkel (mint SMART Table szoftver, SMART Table eszköztárt szoftver, SMART Notebook szoftver és SMART Notebook expressz szoftver vagy webalkalmazás) engedélyezett az Exchange tartalom használata. Nem engedélyezett bármely más célra való használat. A Végfelhasználó nem használhatja harmadik fél szoftverével az Exchange tartalmat, illetve nem teheti értékesítési céllal vagy díj ellenében más termékbe. Ha az Exchange tartalom .notebook fájlba van építve, akkor a .notebook fájl más fájlformátumba exportálása esetén azon fájlformátumban már használható harmadik fél szoftverével feltéve, hogy nem értékesítési célú termékbe vagy díj ellenébe történik a belefoglalás.

Az itt átruházott licencet a SMART azonnal és értesítés nélkül felmondhatja, ha méltányos mérlegelésünk alapján megállapítjuk, hogy e Webhelyen közétett tartalmat kereskedelmi célokra használja (pl. korlátozás nélkül, e Webhelyen található tartalom részeit könyvekben vagy csak díj ellenében rendelkezésre álló Webhelyeken teszi közzé, egy kereskedelmi Webhelyről mélykapcsolással hivatkozik e Webhely részeire) vagy nem tartja be e Feltételek bármely más követelményét. E licenc felmondásakor meg kell szüntetnie a Webhelyen közétett bármely tartalom üzleti célú vagy másképpen történő használatát (kivéve a maga hozzájárulásával készített tartalmat, melyben nincsenek más közreműködésével végzett szerkesztési műveletek). Ha aggódik egy ilyen potenciális felmondás miatt akkor, kérjük értesítsen bennünket (a info@smarttech.com webhely útján) e Webhely szándékozott kereskedelmi használatáról előzetes írásos engedély kérelmezése érdekében, melyet saját belátásunk szerint adunk meg vagy utasítunk el.

RÉSZLEGES ELLENSZOLGÁLTATÁSKÉNT E WEBHELY HASZNÁLATÁÉRT ELFOGADJA, HOGY A SMART VÁLLALATOT, ANNAK ÉRDEKELTSÉGEIT, LEÁNYVÁLLALATAIT ÉS AZOK ILLETŐ IGAZGATÓIT, VEZETŐ MUNKATÁRSAIT, TAGJAIT, ÜGYNÖKEIT ÉS ALKALMAZOTTAIT KÁRTALANÍTJA ÉS HELYETTÜK HELYTÁLL BÁRMELY OLYAN VESZTESÉGÉRT, FELELŐSSÉGÉRT, BÁRMIFÉLE IGÉNYÉRT VAGY KÖVETELÉSÉRT, BELEÉRTVE AZ ÜGYVÉD ÉS A SAJÁT ÜGYFÉLKÖR ÉSSZERŰ NAGYSÁGÚ ÜGYVÉDI KÖLTSÉGEIT, MELYET BÁRMELY HARMADIK FÉL TÁMASZT A SMART WEBHELYÉNEK ÖN ÁLTALI HOZZÁFÉRÉSE VAGY HASZNÁLATA MIATT, VAGY BÁRMELY BEKÜLDÖTT VAGY E WEBHELYEN KERESZTÜL BESZERZETT TARTALOM MIATT.

A SMART Exchange webhely előfizetéses részeire további vagy eltérő feltételek vonatkoznak, melyek az ilyen szolgáltatásnál történő regisztrációkor állnak rendelkezésre.

Vissza az elejére

SMART galéria

A Feltételeken túlmenően, beleértve különösen a Használati cél és SMART Exchange webhely című szakaszokra vonatkozó feltételeket, tudomásul veszi, hogy a SMART által biztosított képekre, ábrákra, multimédia-tartalmakra, SMART Notebook fájlokra és oldalakra, hátterekre vagy témákra, melyek egészben vagy részben a SMART galériát képezik (mindegyikre "Elem" elnevezéssel történik hivatkozás) a következő kiegészítő feltételek vonatkoznak:

 • A módosítás nélküli Elemekhez hozzáférhet, másolhatja, terjesztheti, közzéteheti és más módon használhatja azzal a feltétellel, hogy hivatkozik az eredeti szerzőre és/vagy a SMART logóra vagy védjegyre olyan mértékben, ahogyan az Elemen szerepel, és ezeken kívül e feltételek vonatkoznak rá;
 • Ön nem módosíthatja, nem dolgozhatja át, nem elemezheti a belső felépítését vagy más módon nem változtathatja meg az olyan elemeket, melyek képek vagy a SMART interaktív feladatkészítő eszköztár sablonjainak (flash-tartalmakat is beleértve) kódjai. Az olyan elemek, melyek SMART Notebook fájlok, hátterek, oldalak, témák, interaktív fájlok vagy multimédia-tartalmak e Licencszerződés más feltételei mellett módosíthatóak, beleértve, hogy Ön megőrzi és egyértelmű módon reprodukálja a forrásinformációkat és/vagy ezen Elemben az eredeti szerzőre vonatkozó utalást.
 • Kizárólag SMART termékekkel (mint SMART Table szoftver, SMART Table eszköztárt szoftver, SMART Notebook szoftver és SMART Notebook expressz szoftver vagy webalkalmazás) engedélyezett a számára .galleryitem vagy .gallerycollection fájlformátumú Elem használata. Nem engedélyezett bármely más célra való használat. A Végfelhasználó nem használhatja harmadik fél szoftverével az Elemet, illetve nem teheti értékesítési céllal vagy díj ellenében más termékbe. A Végfelhasználó nem importálhat közvetlenül harmadik fél szoftverébe a .galleryitem vagy .gallerycollection kiterjesztésű Elemet. E korlátozás nem kerülhető meg a .galleryitem vagy .gallerycollection Elemek fájlformátumának .notebook fájlformátumba konvertálásával.
 • Az elemeket be lehet egy .notebook fájlba építeni (egy feladat részeként vagy nem csupán .galleryitem vagy .gallerycollection elemként); a .notebook fájl exportálható más fájlformátumba; és a más fájlformátum használható harmadik fél szoftverében feltéve, hogy nem értékesítésre vagy díj ellenében történő átadásra szolgál a harmadik fél terméke;
 • Ön számára nem engedélyezett az Elemek egészének illetve részének továbbértékesítése vagy bármely kereskedelmi célú használata, attól függetlenül hogy beépítették vagy nem más termékbe, valamint annak felajánlása attól függetlenül, hogy eredeti SMART galéria Elem vagy annak egy származéka;
 • Ön számára nem engedélyezett az Elemek csoportos vagy tömeges letöltése tekintet nélkül arra, hogy kereskedelmi céllal szándékozik-e használni; és nem kínálható, terjeszthető, küldhető, vagy megjeleníthető (az eredeti formában vagy módosítva) egy webhelyen, egy terméken, ajánlatban vagy szolgáltatásban, beleértve a SMART ajánlataival vagy egyéb módon versenyezőket is;
 • Ha használja és újból elküldi a Webhelyre (vagy máshová), akkor az Elemeket egy feladatba vagy az eredeti Elem módosításába illetve bővítésébe kell építenie; egy Elem új hozzájárulásként nem küldhető el újból, ha az anyag változtatása nélkül, eredeti formájában marad az Elem;
 • Előfordulhat, hogy bizonyos Elemek (3D vagy Mixed Reality képek) nem teljesen vagy megfelelően láthatóak a SMART Mixed Reality szoftver nélkül, mely külön licencszerződéssel és hozzátartozó licencdíj ellenében állnak rendelkezésre.

Vissza az elejére

SMART ökoszisztéma hálózat

Bizonyos Felhasználók (akik, csupán e szakasznak megfelelő célra, regisztráltként bevesznek egy szervezetet és/vagy bármely vagy valamennyi alkalmazottat, alvállalkozókat vagy más alkalmazotti állományt) kérelmezhetik, és kaphatnak hozzáférést a SMART ökoszisztéma hálózathoz (SEN), és a továbbiakban SEN tagokként történik rájuk hivatkozás. A SEN hálózathoz való hozzáférés a SEN tagok számára lehetővé teszi, hogy tagakkreditációkat és más programok ajánlatait kérelmezzenek. Minden ilyen programra és ajánlatra a megfelelő akkreditáció vagy egyéb program által szabályozott további feltételek és kikötések vonatkoznak.

A SEN hálózathoz további hozzáférés SEN tagság fenntartásától és jó besorolású a kapcsolódó akkreditációktól (beleértve, de nem korlátozva a tagdíj fizetést) függ, továbbá eleget kell tennie e Használati feltételeknek. A SMART fenntartja a jogot, a SMART saját belátása szerint, megszakítson egy programot, ajánlatot, SEN tag akkreditációját és/vagy SEN tagságát beleértve, korlátozás nélkül az alábbi körülmények bármelyikének fennállása esetén:

- a SMART megállapítja, hogy egy program vagy akkreditáció nem felel meg egy kereskedelmi igénynek, vagy más okból a továbbiakban nem támogatott, vagy

- a SEN tagok (beleértve korlátozás nélkül bármely alkalmazottat, egyéni vállalkozókat vagy más alkalmazotti állományt):

 • nem tesz eleget bármely vagy valamennyi akkreditációs feltételnek,
 • elmulasztja a kölcsönző számára a készülék visszajuttatását a kölcsönzés feltételeinek megfelelően (beleértve a megállapodás szerinti időpontban és jó működési állapotban),
 • nem jóhiszemű vagy képesítéssel nem rendelkező ökoszisztéma résztvevőként került megállapításra,
 • elmulasztott a kapcsolódó program vagy akkreditációs díj megfizetését, ha van, késedelem nélkül,
 • becsmérlő, becsületsértő vagy más nem megfelelő megjegyzéseket tesz a SMART vállalatról vagy más SEN tagokról, vagy
 • más módon mulasztja el, hogy eleget tegyen e Használati feltételek szerződésben szereplő vonatkozó feltételeknek.

A SEN hálózaton keresztül rendelkezésre álló Vállalkozói címtár csak hivatkozásul szolgál a szervezetek olyan SEN tagjainak ajánlására, akik bizonyos akkreditációs szinttel vagy egyéb megbízással rendelkeznek. A SMART nem szorgalmaz, garantál vagy ajánl bármely harmadik fél vállalkozót, beleértve a Vállalkozói címjegyzékben szereplőket is. Más SEN tagoktól származó, e vállalkozókkal kapcsolatos bármely visszajelzés az ilyen SEN tagok véleménye, és nem feltétlenül tükrözi a SMART véleményét.

Előzetes értesítés nélkül változtatható bármely a SEN hálózaton keresztül biztosított ármegállapítási információ.

A fenti Felhasználó által létrehozott tartalom című szakaszban található rendelkezések ellenére, a SMART nem tesz semmit a következőkből a SEN tagok által kifejezetten a Webhely SEN részére Beküldött tartalmakkal, mivel ezekre a SEN tag (vagy más ide vonatkozó fél) és a SMART közötti szerződés vonatkozik:

 • Olyan digitális munkák továbbértékesítése, forgalmazása vagy más módon üzleti célra használata vagy hozzáférhetővé tétele (erre az SEN taggal kötött szerződés vonatkozik), melyeket SEN tagok küldtek be ilyen munkákra szóló akkreditálás elnyerése céljából.
 • A SMART továbbá elismeri, hogy bizonyos védjegyek, szolgáltatási jelzések, logók vagy egyéb védett jelzések, melyeket a SEN tagok töltöttek fel a SEN fórumra vagy az akkreditációs kérvényezési eljárás részeként, a SMART csak arra a célra használhatja fel, melyre azokat biztosították, ez magában foglalja a SEN tag SEN hálózatban való részvételének elősegítését.

Bármely a SEN hálózaton (vagy a SEN hálózaton keresztüli hivatkozás) útján elérhető szoftverre az alábbi Próbaverzió és egyéb szoftver letöltések című szakasz feltételei vonatkoznak, azonban a következő feltételek és korlátozások is vonatkoznak rájuk:

 • A SEN tagnak, ha szervezet, akkor biztosítania kell, hogy az alkalmazottaknak vállalkozóknak és egyéb alkalmazotti állománynak, titoktartási szerződés mellett, csak korlátozott hozzáférésük legyen (nyilvánosan általában rendelkezésre nem álló szoftver esetén), és ismerjék és eleget tegyenek a licenc- és e feltételeknek.
 • SEN tag csak belső felhasználási célokra használhatja, a tesztelést is beleértve, a szoftvert.
 • SEN tag bármely módon nem értékesítheti, nem értékesítheti tovább, nem forgalmazhatja illetve nem adhatja allicencbe a szoftvert.
 • SEN tag, szakmai és értékesítési bemutatókon, bemutató vagy marketing célokra használhat és megjeleníthet kereskedelmi minőségű szoftvert feltéve, hogy e jog csupán a SEN tag közvetlen alkalmazottaira, egyéni vállalkozóira és más alkalmazotti állományra korlátozódik (és nem a SEN tag értékesítési csatornájára).

Bármely a SEN hálózaton keresztül a SEN tagok számára rendelkezésre álló dokumentumot csupán SEN tag használhat az ő kizárólagos használati céljára (beleértve bármely vagy valamennyi alkalmazottját, egyéni vállalkozóját és más alkalmazotti állományát), és nem forgalmazásra, továbbforgalmazásra, módosításra vagy ugyannak bármely harmadik fél számára történő módosítási kísérlet céljából.

A SEN hálózatban a tagság bármely okból történő felmondásakor, a SEN tagnak meg kell semmisítenie bármely szoftvert és a kapcsolódó licenckulcsokat, dokumentációt, továbbá a SEN tagság révén kapott más szoftver jogosultságokat, azonnal vissza kell szolgáltatni bármely SEN program kapcsán a kölcsönadótól kapott készüléket, be kell szüntetni egy SEN program keretében kapott logó használatát vagy más jogok gyakorlását.

Vissza az elejére

SMART meghatározó pedagógusokból álló internetes közösség

Bizonyos felhasználókat meg lehet hívni a részvételre és hozzáférési jogot lehet adni a SMART meghatározó pedagógusokból álló (SEE) internetes közösséghez, és rájuk itt SEE tagokként történik hivatkozás. Az SEE internetes közösséghez való hozzáférés SEE tagok számára további erőforrásokhoz, blogokhoz, fórumokhoz, eseménynaptárakhoz és más Szolgáltatásokhoz való hozzáférést tesz lehetővé. Bizonyos az SEE hálózati közösségben körvonalazott programokra és ajánlatokra az ilyen programok és ajánlatok további feltételei és kikötései érvényesek. E Feltételek mellett (melyek az SEE internetes közösségre vonatkoznak), az SEE tagok tudomásul veszik és hozzájárulnak, hogy az SEE internetes közösségben való részvételük a következő további feltételektől függ:

 • SEE tag nem népszerűsíthet díj ellenében egyéni tanácsadó vagy oktató szolgáltatást (legyen az SMART okleveles oktató vagy nem).
 • A SEE tagok megértik, hogy az SEE internetes közösség célja az információmegosztás megkönnyítése, és ebből eredően a nyilvánosan elérhetővé tett információkra korlátozza azt, amit eljuttatnak a Közösséghez.
 • A SEE tagoknak ragaszkodniuk kell a bármely a SMART vállalatnál (vagy harmadik feleknél) vállalt titoktartási kötelezettség betartására, bármely olyan információt illetően, melyet titoktartási kötelezettség mellett kapott a Tag. Nem oszthat meg az SEE tag ezen vagy bármely más fórumon webhelyen a SMART vállalattól kapott olyan információt, melyre egy titoktartási szerződés vonatkozik.
 • Mivel ez egy korlátozott körű közösség, az SEE tagok kérhetik a tagprofiljában a személyi adatai megosztását (mint email cím, telefonszámok, osztály vagy téma lehet). Az ilyen információkat belátása szerint választhatóan adhatja meg az SEE tag, és minden SEE tag felelőssége, hogy csupán közösségépítésre korlátozza-e e személyi adatok használati körét, melyre azokat szánták, vagy egyébként a titoktartási jogszabályokkal összhangban, marketing és egyéb oda nem illő célokra is.
 • SEE tag az SEE internetes közösségen kívüli, külső erőforrásokra vonatkozó hivatkozást is közzétehet. Az SEE tag tudomásul veszi, hogy az ilyen hivatkozásoknak, egyébként összhangban e Feltételekkel és a harmadik fél webhelyének feltételeivel, az SEE internetes közösség céljaira kell korlátozódniuk.

Vissza az elejére

SMART tanulási tér

Bizonyos Felhasználók a SMART tanulási tér (SLS) tagjaihoz való hozzáférés érdekében létrehozhatnak egy a Webhely (az "SLS webhely") részét képező fiókot, és erre a továbbiakban "SLS tagok" elnevezéssel történik hivatkozás rájuk. E Feltételeken túlmenően (melyek érvényben maradnak az SLS webhelyre), a tagsági fiók létrehozásával és/vagy tanfolyamok, erőforrások vagy az SLS webhelyen belüli egyéb ajánlatok megvásárlásával egyidejűleg további feltételek vonatkoznak az SLS felhasználókra.

Az SLS tagok tudomásul veszik, hogy az SLS webhelyen rendelkezésre bocsátott tanfolyami és egyéb hivatkozási anyagok kizárólag a Tag személyi használatára szolgálnak, és nem ruházhatóak át, nem másolhatóak, nem oszthatóak meg, nem értékesíthetőek (illetve nem használhatóak más módon üzleti célra), továbbá tárolt vagy elektronikusan mentett tanfolyamok esetén (mint a flash média bemutatók) azok más célra nem használható, mint az SLS tag számára az ilyen tanfolyam elvégzése.

Az SLS tag tudomásul veszi, hogy bizonyos információk tárolása Webhelyen és a SMART által kezelt egyéb rendszereken történhet, beleértve a tanfolyami előzményeket és elvégzést, tanfolyami index kivonatokat és krediteket és képesítési szinteket (ha van), még akkor is, ha interneten keresztül és/vagy ingyenes kínált tanfolyamról van szó. Az SLS tag tudomásul veszi, hogy az ilyen információk megtekinthetővé válnak mind az SLS tag, mind a SMART (és képviselői) számára, továbbá a SMART határozatlan ideig tárolhatja ezeket. Ha hiba van a Webhelyen tárolt SLS taggal kapcsolatos információkban, akkor az információk kijavítása érdekében az SLS@smarttech.com című webhelyen keresztül veheti fel az SLS tag a SMART vállalattal a kapcsolatot.

Az SLS tagok tudomásul veszik, hogy bár a SMART törekszik a Webhely és a Webhelyen található tartalmak folyamatos elérhetőségére, azt nem tudja garantálni, hogy a Webhely és a kapcsolódó képzési anyagok és tanfolyamok bármely időpontban rendelkezésre álljanak. Az SLS tag ezúton mentesíti SMART vállalatot bármely veszteség vagy felelősség alól, melyet a Webhely vagy képzési anyagok vagy tanfolyamok elérhetetlensége von maga után. Abban az esetben, ha fizetett továbbképző tanfolyam vagy anyag szakad meg vagy nem érhető el az előírt időpontban, kérelemre a SMART elérhetővé teszi az ilyen tanfolyamot vagy anyagot az SLS tag számára, amint ésszerű időn belül lehetséges, vagy a SMART választása szerint visszatéríti az ilyen tanfolyamért vagy anyagért.

További feltételek vonatkozhatnak a Felhasználókra a Webhelyen megjelenő tanfolyamok, erőforrások vagy ajánlatokban foglaltak megvásárlásának idején.

Fizetési és visszatérítési szabályzat:

Bármely elvégzendő tanfolyamra történő regisztráció előtt teljes egészében ki kell egyenlíteni a díját. Az SLS tudomásul veszi, hogy a SMART harmadik fél szolgáltatásait igénybe veheti a fizetési eljáráshoz.

Abban az esetben, ha az SLS tagok nem tudják látogatni az oktatási eseményt (akár "személyesen" biztosítják, mely ugyanazon a fizikai helyen, élőben végzett oktatást jelent vagy interneten keresztül), akkor nem ruházható át a tanfolyam.

Bármikor törölhetőek az ingyenes internetes továbbképző tanfolyamok. Teljes visszatérítést biztosít a SMART bármely olyan teljes egészében kifizetett tanfolyam esetében az SLS tagnak, ha legalább öt (5) teljes munkanappal előtte jelzi a távolmaradást. Ennyi idő elteltével, ha a tanfolyam megkezdése előtt az SLS-tag értesíti a SMART vállalatot a távolmaradásától, akkor a SMART jóváírja az SLS tag számláján az ilyen tanfolyamért fizetett díjat. Az ilyen jóváírást az ilyen SLS tag, az eredeti tanfolyam dátumától számított egy (1) éven belül használhatja fel más a SMART által biztosított tanfolyamok céljaira. Ha nem történik meg a tanfolyam megkezdése előtt az értesítés, akkor a teljes tanfolyami díjat elveszíti az SLS tag.

Tanfolyami kreditek:

A SMART időről-időre kínál olyan programokat, melyek lehetővé teszik az SLS tagok számára, hogy összegyűjthessék a befejezett továbbképző tanfolyami órák után járó krediteket. E tanfolyamokra további feltételek vonatkozhatnak, továbbá időről-időre változhatnak. Nincs pénzben kifejezett értéke bármely ilyen programokért kínált krediteknek, és csupán a SMART által kínált programok (beleértve a képesítéseket), tanfolyamok, események vagy más a SMART által megadott ajánlatok esetében használhatóak fel. Ha másképp nincs meghatározva, akkor a halmozott krediteket a megszerzésüktől számított két (2) éven belül kell felhasználni, vagy azok elvesznek.

Vissza az elejére

SMART Notebook Express internetes alkalmazás

E feltételek minden egyéb rendelkezése érvényes, ha nem ütközik a következőkkel, mely esetben a következők érvényesek. A SMART egy korlátozott, visszavonható, át nem ruházható, jogdíjmentes licencet ruház át az interneten keresztül elérhető SMART Notebook Express alkalmazás ("Express") használatához feltéve, hogy:

a) nem végez illetve nem próbálkozik visszafejtéssel, visszafordítással, fordítással, assembly programozási nyelvre visszafordítással, módosítással, származékos művek létrehozásával vagy más módon sem kíséreli meg a forráskód (vagy az alapját képező ötletek, algoritmusok, felépítés vagy szervezés) visszanyerését az Express szoftverből, vagy annak bármely összetevőjéből semmiféle céllal, ideértve a benne foglalt technológia bármely aspektusa felderítésének célját.

b) nem végez illetve nem próbálkozik módosítással, bővítéssel, átalakítással vagy az Express szoftver változtatásával, illetve nem hozhat létre származékos művet az Express szoftver alapján, továbbá nem egyesíti illetve választja szét az Express szoftvert vagy annak bármely összetevőjét a SMART előzetes, írásbeli engedélye nélkül;

c) nem végez illetve nem próbálkozik az Express szoftver vagy annak bármely alkotóelem bérbeadásával, haszonbérletbe adásával, kölcsönözésével vagy allicencbe adásával, forgalmazásával vagy terjesztésével bármely harmadik félnek, vagy

d) nem végez illetve próbálkozik az Express szoftver letöltésével, mentésével, tárolásával vagy másolásával a személyi számítógépére vagy más elektronikus eszközre. A következő webhelyen áll letöltésre a Notebook Express szoftver rendelkezésre:

http://smarttech.com/dlnotebookexpress.

Ha elfogadja, hogy az Express szoftver és bármely összetevője használatát illetően eleget tesz minden alkalmazandó jognak. A kimondottan át nem ruházott jogokat a SMART fenntartja.

Az Express szoftver használata révén hozzáférhetővé váló és használt tartalomban foglalt és a hozzájuk kapcsolódó valamennyi jogcím és szellemi tulajdonjog az adott tartalomtulajdonost illeti, és a vonatkozó szerzői vagy más szellemi tulajdonjogi törvények és egyezmények oltalma alatt állhat. Az Express szoftver használata során létrehozott fájlba Ön által letöltött szövegre, képekre vagy más tartalomra az illető tartalom letöltő webhely feltételei vagy a tartalomra vonatkozó licenc érvényes. Tudomásul veszi, hogy az Express szoftvert nem arra célra szánták, hogy SMART Notebook szoftver funkcióival egyenértékű funkciókkal rendelkezzen, hanem a SMART Notebook szoftver funkcióinak csupán egy részével.

E termékkel kapcsolatosan bármely támogatási szolgáltatás biztosítása mértékéig (ingyenesen vagy más módon), az ilyen támogatási szolgáltatások nyújtása Alberta tartományban, Kanada történik, és Alberta tartományban, Kanada történtnek tekintendő az ügylet.

Vissza az elejére

Próbaverzió és egyéb szoftver letöltése

A SMART bizonyos szoftvert (beleértve a szoftver kipróbálási és béta verzióját) hozzáférhetővé tehet a számára a Webhelyen. Az ilyen szoftver Ön általi használatára az illető végfelhasználói licencszerződés és bármely egyéb a Webhelyen vagy a hozzá tartozó szoftverhez kapcsolódó funkciónál közölt feltétel vonatkozik. Elfogadja, hogy ha bármely SMART szoftverhez kapott termékaktiválási vagy telepítési kulcs a személyi használatára szolgál és nem teszi azt mások számára hozzáférhetővé, továbbá mások általi használat céljából nem teszi közzé illetve nem jeleníti meg a kulcsra vonatkozó információkat.

Vissza az elejére

SMART Response VE szoftver

E Feltételek vonatkoznak a SMART által biztosított SMART Response VE szoftver és kapcsolódó internetes ajánlatok (a "Webhely" ezen ajánlat céljára), valamint minden a Webhelyen keresztül elérhető webes szolgáltatások Ön általi használatára, beleértve, de nem korlátozva az adatgyűjtésre, besorolásra és jelentésre (a "Szolgáltatások" e termékajánlat esetében). Bármely felhasználó (beleértve Önt) "Felhasználó" megnevezéssel szerepelhet e Feltételekben. Az olyan Felhasználók (beleértve az oktatási intézményeket vagy oktatókat), akik a Webhely Felhasználóivá válást lehetővé tevő hozzáférési kódokat ruháznak át másokra (mint a tanulók), azoknak az ilyen személyek részéről is el kell fogadniuk e Feltételeket, továbbá ellenőrizniük kell, hogy megértették-e e Webhely és a kapcsolódó Szolgáltatások használati feltételeit. 

E termékajánlat céljára a "Beküldött tartalmak" kifejezés Felhasználók által feltöltött tartalmakat jelent, és magában foglal, de nem korlátozódik szövegre, kérdésekre, kérdésre adott válaszokra, oktatói visszajelzésre és más bármely Felhasználó által a Webhelyen biztosított tartalomra. Bármely Beküldött tartalom elküldésével vagy elhelyezésével (bármely formában, bármiféle módon), átruház a SMART vállalatra, jogutódaira, engedményesekre és a szállítókra, melyeket a SMART időről-időre kijelölhet, egy jogdíjmentes, nemzetközi, allicencelhető, átruházható licencet Beküldött tartalma használata, reprodukálás, másolás, terjesztés, továbbítás, szórás, közzététel, megjelenítés, módosítás, egyesítés és újraformázási célra feltéve, hogy kizárólag a SMART Response VE szoftverrel kapcsolatos Szolgáltatások biztosítására használja.

Csupán a SMART Response VE szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások számára használhatja e Webhelyre feltöltött vagy azon keresztül elérhető Beküldött tartalmakat és Szolgáltatásokat, mely kizárólag személyes osztálytermi használatra vagy a szervezeten belüli (beleértve az oktatási intézményeket) belső körözésre szolgáló letöltött, megtekintett és nyomtatott tartalmakat jelent. E Webhelyen található vagy azon keresztül elérhető anyag, információk, Beküldött tartalmak és Szolgáltatások (szoftver programokat beleértve) más módon nem másolhatóak, reprodukálhatóak vagy terjeszthetőek, sem részben, sem egészben. Tudomásul veszi, hogy e követelménynek való meg nem felelés adatfeltörést és adatvédelmi jogsértést képezi, és elfogadja, hogy a SMART NEM FELELŐS AZ ILYEN JOGSÉRTÉSÉRT, TOVÁBBÁ KÁRTALANÍTJA ÉS HELYTÁLL A SMART HELYETT AZ ILYEN JOGSÉRTÉSBŐL EREDŐ FELELŐSSÉGET ILLETŐEN. E feltételekben kifejezetten át nem átruházott minden jog fenntartva.

Ezen ajánlat Ön általi igénybevételére minden feltétel vonatkozik, beleértve, korlátozás nélkül a Magatartás és Tiltott tevékenységek feltételeit is. E Feltételek között szereplő Egy fiók létrehozása művelet feltételein túlmenően tudomásul veszi, hogy joga van bármely személyi azonosításra alkalmas adat szolgáltatására, melyeket bármely fiók létrehozásakor vagy Beküldendő tartalommal kapcsolatosan ad meg. Bármely fiók létrehozási vagy karbantartási eljárás során megadott személyi azonosításra alkalmas adatot az Adatvédelmi szabályzat előírásainak megfelelően kezeli a SMART.  

E Feltételeken túlmenően, a Webhely és a Szolgáltatások Ön általi használatára a SMART Response szoftver végfelhasználó licencszerződés vonatkozik, mely e Feltételek együtt Ön és a SMART között egy teljes körű megállapodási nyilatkozatot képez, és a SMART összes kötelezettségét illetve számára a Webhelyhez való hozzáféréssel és használattal kapcsolatos kizárólagos jogorvoslatát magában foglalja. A Felmondási jogokon túlmenően, melyek egyébként e Feltételekben szerepelnek, e Feltételek bármely feltételének vagy kikötések Ön általi megsértése, a Webhely és/vagy Szolgáltatások használatával és hozzáférésével együtt, a SMART Response szoftver használatának vagy hozzáférésének a felmondásával járhat.

Vissza az elejére

Magatartás

Elvárás a Felhasználóktól, hogy tartsanak tiszteletbe más Felhasználókat és úgy kommunikáljanak egymással, mintha egy nyilvános fórumon tennék, továbbá tartózkodjanak a sértő, zaklató vagy más miatt nem megfelelő nyelvezet használatától a Beküldött tartalmakban. Tudomásul veszi, hogy felelős a más Felhasználókkal folytatott kommunikációért.

Vissza az elejére

Tiltott és törvénytelen tevékenységek

A Webhelynek olyan tevékenységre történő használata, mely helyi, tartományi, nemzeti, nemzetközi jogot, rendeletet vagy jogszabályt sért, e Feltételek megsértését jelenti. Továbbá tiltott a SMART Webhelyek és kapcsolódó Szolgáltatások bizonyos más használata, és e Feltételek megsértését jelenti. A törvénytelen és tiltott tevékenységek magukban foglalják, de nem korlátozódnak az alábbiakra:

 • Olyan Beküldendő tartalmak közzététele vagy készítése, mely botrányos, profán (beleértve a rejtett profanitást, ahol szimbólumokat, kezdőbetűket, szándékos helyírási hibákat vagy más karaktereket használnak profán nyelvezet sugallására), obszcén, pornográf, goromba, fenyegető, félrevezető, méltatlan, törvénytelen illetve rágalmazó vagy bármely olyan anyag, mely zavar másokat a Webhely használatának élvezetében vagy használatában.
 • Anyag közzététele illetve terjesztése, vagy a Webhelyen keresztül biztosított Szolgáltatások használata, valamint a SMART Webhelyről szerzett információk használata olyan módon, hogy az más személyt zaklat vagy zaklatást pártol beleértve, korlátozás nélkül, olyan Beküldendő anyagok közzététele vagy készítése, melyek zaklatást vagy rossz hírbe hozást jelentenek, vagy a rossz hírbe hozás életkoron, nemen, fajon, valláson, nemzetiség szerinti származáson, nemi irányultságon vagy egészségkárosodáson.
 • Olyan Beküldendő tartalmak közzététele vagy készítése, mely szerzői jogot vagy szellemi tulajdonjogok, üzleti titkokat vagy titoktartási kötelezettséget sért;
 • A Webhelynek törvénytelen magatartás, tevékenységek vagy csalás elősegítésére történő használata. Különösképp nem támogathat törvénytelen magatartást, mint piramisjátékok vagy törvénytelen gyűjtési akciókat. Továbbá elfogadja, hogy a Beküldött tartalmaival illetve törvénytelen tevékenységgel foglalkozó webhelyekre való hivatkozások közzétételével nem kapcsolódik be törvénytelen tevékenységbe.
 • Csalárd tevékenységek beleértve, de nem korlátozva arra, hogy bármely személynek vagy szervezet képviselőjének adja ki magát, valamint valaki digitális vagy kézi aláírásának a hamisítása. Kifejezetten tiltott valaminek SMART moderátorakénti vagy SMART alkalmazottkénti közzététele.
 • Olyan fájl vagy anyag feltöltése, küldése vagy közzététele, mely vírusokat, férgeket, időzített vírusokat, törlő programokat, sérült fájlokat vagy hasonló szoftvert illetve programot tartalmaz, és károsíthatja a Webhely, SMART kiszolgálói, más számítógépének vagy eszközének a működését.
 • A Webhely olyan módon történő használata, mely károsíthat, megszakíthat, túlterhelhet vagy megrongálhat bármely SMART kiszolgálót vagy bármely SMART kiszolgálóhoz kapcsolódó hálózato(ka)t, továbbá zavarja bármely másik fél esetében a Webhely használatát és a használat élvezetét. Tiltott egy Felhasználó számítógépes hálózatának vagy kommunikációs szolgáltatásának befolyásolása, beleértve, korlátozás nélkül, szolgáltatásmegtagadási támadásokat, egy hálózat elárasztását, egy szolgáltatás túlterhelését, nem megfelelő zárolást és a felelősi jogokkal való visszaélést, valamint annak megkísérlését, hogy elérje egy állomás összeomlását e Webhelyen keresztül.
 • Bármely Webhelyhez, más fiókokhoz, számítógép rendszerekhez vagy bármely SMART kiszolgálóhoz kapcsolódó hálózatokhoz való illetéktelen hozzáférés vagy annak megkísérlése feltörés, jelszóbányászat útján vagy bármely más módon. Adatvédelem veszélyeztetésére szánt eszközök használata és terjesztése, mint jelszó-előállító programok, feltörő eszközök, csomagszűrők vagy jelszófeltörő eszközök használat tiltott. Tiltott adatbányászat, robotok és hasonló adatgyűjtő és adatkinyerő eszközök és eljárások használata. Nem szerezhet meg illetve nem próbálhat meg olyan anyagokat vagy információkat megszerezni, melyet valamilyen módon nem szándékoztak a számára elérhetővé tenni a Webhelyen.
 • A SMART kifejezett engedélye nélkül bármely termék vagy szolgáltatás támogatása vagy promóciója (akár a Beküldött tartalmakban, akár a profiljában), önpromóció vagy olvasók olyan tevékenységre kérése, melyek személyes célt vagy anyagi nyereség elérését szolgálják. Elfogadja, hogy a SMART kifejezett hozzájárulása nélkül, nem használja fel email vagy bármely más módszer igénybevételével, a Webhelyen belül biztosított információkat az előbb említettek tevékenységek végzéséhez.
 • A regisztrál Felhasználói profilokban közzétett nyilvános email címek gyűjtése vagy a gyűjtés megkísérlése, és azok személyes célra történő használata. Elfogadja, hogy nem végez promóciót, nem hivatkozik vagy bátorít másokat olyan versenytárs webhelyekhez való csatlakozásra vagy azok tevékenységében való közreműködésre, melyek azon szándékkal biztosítanak üzenőfalakat, fórumokat, csevegéseket, blogokat vagy más interaktív elemeket, hogy gátolják a Webhelyen folyó információáramlást és/vagy részvételt.
 • "Levélszemét", "lánclevelek", felmérések, versenyek vagy nem támogatott tömeges levélfeladás vagy kéretlen levél támogatása, küldése vagy elősegítése.

Ezúton felhatalmazza a SMART vállalatot, hogy együttműködjön a (i) bűnüldözési hatóságokkal a vélt büntetőjogi jogsértés vizsgálata során, és/vagy (ii) az internet szolgáltatóknál, más hálózatoknál vagy számítástechnikai létesítményeknél dolgozó rendszergazdákkal e Feltételek betartásának kikényszerítésére.

Ha nem tartja be e Feltételek bármelyikét, ahol szükséges, a SMART igénybe vehet bármely vagy valamennyi jogorvoslati módot beleértve, de nem korlátozva, keresetre vagy gyorsított vagy más méltányos bírósági beavatkozásra.

Vissza az elejére

Egy fiók létrehozása

Bizonyos e Webhelyen keresztül elérhető Szolgáltatások azt igénylik, hogy egy fiók létrehozására elvégezze a regisztrációs eljárást. Az ilyen Szolgáltatások magukban foglalhatnak (de nem korlátozódnak a következőkre) e Webhely internetes közösségi részében való részvétel, és a használat számára személyes beállításainak elvégzése a Webhelyen. A regisztrációs eljárás részeként, szükséges lehet bizonyos információk biztosítása, beleértve kereszt- és vezetéknevet, valamint a felhasználónevet. Kérjük, hogy vegye figyelembe, hogy ezen információk nyilvánosan elérhetőek lesznek. Bár bizonyos funkciók jelenleg lehetővé teszik a csupán felhasználónévvel történő közzétételt, a SMART fenntartja a jogot arra, hogy a jövőben megkívánja az ilyen közzétételek esetén a Felhasználó kereszt- és vezetéknevének a feltüntetését is. Bizonyos közösségekben a tagsághoz (mint az SEE internetes közösség) szükség lehet email cím, vezetéknév és más információk megadására egy fiók létrehozása érdekében. Ezek közül csupán néhány információ válik hozzáférhetővé a közösség más tagjai számára, ezek a tag profillapján láthatóak, és az egyéb adatokról a Felhasználó eldöntheti, hogy megjeleníti-e a közösség más tagjai számára. Bármely Ön által a fiók létrehozása vagy karbantartási eljárás során megadott személyi azonosításra alkalmas adatot az Adatvédelmi szabályzat előírásainak megfelelően kezeli a SMART.

Elfogadja, hogy a regisztrációs eljárás során megadott adatok igazak, aktuálisak, pontosak és teljesek, és elfogadja, hogy (i) nem más személy nevén végzi a regisztráltatást; (ii) nem választ sértőnek tekinthető felhasználónevet; (iii) nem választ a valódi identitásától eltérő, a Webhely Felhasználóinak becsapására vagy félrevezetésére szolgáló felhasználónevet; (iv) nem választ támogatást megtestesítő felhasználónevet (pl. terméke, szolgáltatása, webhelye); vagy (v) nem sérti meg bármely más személy vagy szervezet szellemi tulajdonhoz vagy máshoz fűződő jogait. Elfogadja, hogy nem adja ki magát valaki másnak, beleértve bármely más Webhely Felhasználót, Moderátort (Gazda) vagy bármely más SMART alkalmazottat, vezető munkatársaz vagy igazgatót. Elfogadja, hogy szükség szerint karbantartja és azonnal frissíti a regisztrációs adatait, hogy azok igazak, aktuálisak, pontosak és teljesek legyenek.

Ha vizsgálat urán a SMART ésszerű okot talál annak gyanítására, hogy nem igazak, pontatlanok, nem aktuálisak vagy nem teljesek a Felhasználói adatai, akkor a SMART felfüggesztheti vagy felmondhatja a regisztrált Felhasználó fiókját, és megtilthatja a Webhely (vagy annak egy részének) a Felhasználó általi, bármely vagy valamennyi jelenlegi vagy jövőbeli használatát.

A SMART ügyel minden Felhasználója adatvédelmére és biztonságára, és különösen a gyermekekére. Ezokból, ha kiskorú, akkor nem hozhat létre fiókot e Webhely által kínált bármely Szolgáltatás számára fiókot kivéve, ha a Webhely vagy a Szolgáltatás kifejezetten nem teszi lehetővé, és csupán a szülője vagy a gondviselője hozzájárulásával. Bizonyos körülmények között 13 év alatti személy is létrehozhat egy fiókot vagy megadhat bármely személyi adatot e Webhelyen vagy a Szolgáltatásokon keresztül. E Webhely egyes részei kiskorúak számára is hozzáférhetőek (feltéve, hogy legalább 13 évesek), hogy részt vehessenek magadott Felhasználói csoportra korlátozott fórumokon, és vonatkozik rájuk a regisztráció eljárás, a szülői vagy gondviselői hozzájárulás, azonosságellenőrzés és egyéb további információk azon fórum használatához. Ha kiskorú, akkor az általunk kérteken kívül más személyi adatot ne küldjön a számunkra magáról, amikor regisztráltatja magát a Webhely vagy Szolgáltatás korlátozott részeihez. Abban az esetben, ha arról értesülünk, hogy szülői vagy gondviselői hozzájárulás nélkül kiskorúról gyűjtöttünk személyi adatokat (beleértve az iskoláját, körzetét és/vagy tanárát), vagy ha arról értesülünk, hogy az általunk kért személyi adatokon kívüli adatokat adott meg, amikor a vonatkozó Webhely vagy Szolgáltatás számára a regisztráltatást végezte, akkor amilyen gyorsan lehetséges töröljük az adatokat. Ha úgy gondolja, hogy a kiskorú a Webhely vagy a Szolgáltatás számára történő regisztráltatás során a kértnél több személyi adatot adott meg, vagy történt meg a szükséges szülői vagy gondviselői hozzájárulás beszerzése, akkor kérjük, hogy az info@smarttech.com című webhelyen forduljon hozzánk.

Vissza az elejére

Biztonság

Ön a felelős jelszavai, fiókinformációi és hozzáférése titkosságának megőrzéséért. Szintén teljes egészében felelős bármely és valamennyi olyan tevékenységért (és bármely visszaélésért), mely a fiókjával kapcsolatosan történik vagy a fiókjától származik (beleértve az ideiglenes fiókokat, melyeket ideiglenes azonosítószámokkal létesítettek, mint például a Response VE szoftver használatával kapcsolatosan történik), beleértve az olyan tevékenységeket, melyet fiókjához hozzáféréssel rendelkező barátja, családja, munkatársa, alkalmazottja, vendége vagy más folytat. Elfogadja, hogy megbizonyosodik arról, kilépett-e a fiókjából minden munkamenet végén (ha megosztott számítógépet használ), és azonnal értesíti a SMART vállalatot fiókja bármely jogosulatlan használatáról, vagy a biztonság bármely más megsértéséről. A SMART nem felelős bármely veszteségért, mely jelszava vagy fiókja más általi használatából származhat, akár volt róla tudomása, akár nem. Továbbá Ön tarthatják felelősnek fiókja vagy felhasználóneve más általi használatából a SMART vállaltnál vagy más félnél keletkezett veszteségekért. Ön sem használhatja bárki más fiókját a fiók tulajdonosának engedélye nélkül.

Vissza az elejére

Moderátorok

Nem kötelezettsége a SMART vállalatnak a Beküldött tartalmak ellenőrzése. Azonban a Webhely moderátorok ellenőrizhetik a Webhelyre Beküldött tartalmakat. A Webhely moderátorok nem kötelezettek a Beküldött tartalmak előszűrésére, "valós idejű" ellenőrzésére vagy a Webhely számára készített Beküldött tartalmak szerkesztésére. Felhasználóként találkozhat olyan tartalommal, mely sértő vagy kifogásolható. Minden Felhasználónak fel kell becsülnie és viselnie kell azon kockázatokat, melyek bármely tartalom használatával járnak, beleértve az ilyen tartalom pontosságában, teljességében vagy használhatóságban vetett bizalmat. Kérjük, hogy a Webhelyen található kifogásolható tartalmat az info@smarttech.com címre küldött email formájában jelezze.

A SMART fenntartja a jogot a Webhelyen lévő Beküldött tartalmak kezelésére, hogy megkönnyítse a Webhelyen keresztüli szabályszerű információáramoltatást. E célra, a SMART választása szerint, SMART alkalmazottakat és/vagy külső szervezeteket jelölhet ki, hogy azok Moderátorokként tevékenykedjenek a Webhelyen. Nem kötelezettek a Moderátorok sem minden Beküldött tartalom áttekintésére, sem a Beküldött tartalmak szerkesztésre. Ön vállalja bármely Beküldött tartalomnak egy Moderátor vagy a Webhelyen belüli tevékenykedő bármely személy általi elolvasásának és azon információk alapján végzett beavatkozásuk kockázatát.

Vissza az elejére

A tagság vagy részvétel megszüntetése

A Webhely és/vagy Szolgáltatások használatának vagy azokhoz való hozzáférés előjogát azonnali hatállyal és értesítés nélkül felmondhatja a SMART, ha nem tesz eleget a Feltételekben foglalt feltételeknek és kikötéseknek. Az ilyen felmondáskor azonnal be kell szüntetnie a Webhely és Szolgáltatások használatát, és el kell fogadnia, hogy regisztráltatja magát újra illetve más módon nem használja vagy próbálja használni a Webhelyet vagy Szolgáltatást. Továbbá, tudomásul veszi, hogy a SMART fenntartja a jogot lépések megtételére -- műszaki, jogi vagy egyéb módon -- a Webhelyhez vagy Szolgáltatásokhoz való hozzáférése letiltására, érvénytelenítésére vagy elutasítására. Megértette, hagy a SMART saját belátása szerint gyakorolhatja e jogot és e jog hozzáadódik, nem helyettesít a SMART rendelkezésére álló bármely más jogot és jogorvoslatot.

Vissza az elejére

A garancia kizárása és a felelősség korlátozása

E WEBHELYEN KÖZZÉTETT LEGTÖBB TARTALOMAT OLYAN REGISZTRÁLT HARMADIK FELEK TESZIK KÖZZÉ, AMELYEK NEM ÁLLNAK A SMART VÁLLALATTAL KAPCSOLATBAN. AZ ILYEN HARMADIK FÉL TARTALOM AZON SZEMÉLY KIZÁRÓLAGOS FELELŐSSÉGE, AKITŐL A TARTALOM SZÁRMAZIK. ELFOGADJA, HOGY A SMART NEM ELLENŐRZI, ÉS NEM FELELŐS BÁRMELY MÓDON E HARMADIK FÉL TARTALOMÉRT. TOVÁBBÁ ELFOGADJA, HOGY A SMART NEM FELELŐS, ENNEK MEGFELELŐEN KÁRTALANÍTJA ÉS HELYTÁLL A SMART VÁLLALAT, ANNAK ÉRDEKELTSÉGEI, LEÁNYVÁLLALATAI, VEZETŐ MUNKATÁRSAI, ÜGYNÖKEI, MODERÁTORAI ÉS ALKALMAZOTTAI HELYETT BÁRMELY OLYAN JOGCÍM ESETÉN, BELEÉRTVE AZ ÉSSZERŰ ÜGYVÉD KÖLTSÉGEKET, MELYET HARMADIK FÉL TÁMASZT AZ ÖN ÁLTAL E WEBHELYEN KERESZTÜL ELKÜLDÖTT, KÖZZÉTETT, KÜLDÖTT VAGY RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT TARTALOMMAL KAPCSOLATOSAN VAGY ABBÓL EREDŐEN, UGYANEZ VONATKOZIK A WEBHELY ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁRA, A HASZNÁLATI FELTÉTELEK ÖN ÁLTALI MEGSÉRTÉSÉRE VAGY MÁS BÁRMELY JOGÁNAK ÖN ÁLTALI MEGSÉRTÉSÉRE.

A WEBHELYEN A TARTALOM, ADATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (BELEÉRTVE, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL, A BESOROLÁST, ADATGYŰJTÉST VAGY A SZOLGÁLTATÁS JELENTÉSKÉSZÍTÉSI FUNKCIÓIT) "ÁTADÁSKORI ÁLLAPOTBAN" JELENNEK MEG, ÉS NEN JÁRNAK GARANCIÁLIS KÖTELEZETTSÉGGEL. A SMART NEM SZAVATOLJA VAGY GARANTÁLJA A PONTOSSÁGOT, MEGBÍZHATÓSÁGOT, TELJESSÉGET, HASZNÁLHATÓSÁGOT, A SZELLEMI TULAJDONJOGOK JOGTISZTASÁGÁT, VAGY E WEBHELYEN TALÁLHATÓ TARTALOM VAGY ADATOK MINŐSÉGÉT, TEKINTET NÉLKÜL ARRA, HOGY KITŐL SZÁRMAZIK A TARTALOM VAGY ADAT. A SMART NEM GARANTÁLJA A WEBHELY BIZTONSÁGOS VOLTÁT, PROGRAMHIBÁKTÓL, VÍRUSOKTÓL, MEGSZAKÍTÁSTÓLM HIBÁKTÓL VAGY MÁS KORLÁTOZÓ TÉNYEZŐKTÓL VALÓ MENTESSSÉGÉT. A SMART NEM GARANTÁLJA, HOGY A WEBHELY BÁRMELY HASZNÁLATA, VAGY AZ AZON TALÁLHATÓ TARTALOM, SZOLGÁLTATÁS, KERESÉS VAGY HIBATKOZÁS BIZONYOS EREDMÉNYRE VEZET. ÖN VILÁGOSAN MEGÉRTI ÉS ELFOGADJA, HOGY MAGA VISELI ANNAK MINDEN KOCKÁZATÁT, MELY A TARTALOM HASZNÁLATÁVAL VAGY ARRA TÁMASZKODÁSSAL JÁR. A SMART SEMMIFÉLE MÓDON SEM FELELŐS VAGY FELELŐSSÉGRE VONHATÓ BÁRMELY A WEHHELYEN KÖZZÉTETT VAGY E WEBHELYRŐL HIVATKOZOTT TARTALOMÉRT VAGY ADATÉRT BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A TARTALOMBAN LÉVŐ BÁRMELY HIBÁRA VAGY ANNAK HIÁNYOSSÁGÁRA, ADATRA, VAGY SZOLGÁLTATÁSRA, BÁRMIFÉLE VESZTESÉGRE VAGY KÁRRA, MELY BÁRMELY TARTALOM, ADAT VAGY SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁBÓL VAGY ARRA VALÓ HAGYATKOZÁSBÓL ERED. NEM BIZTOSÍTHATJA A SMART, HOGY VÍRUSOKTÓL VAGY SZENNYEZŐDÉSEKTŐL ILLETVE ROMBOLÓ FUNKCIÓKTÓL MENTESEK A WEBHELYRÓL LETÖLTÖTT FÁJLOK, TOVÁBBÁ AZT SEM BIZTOSÍTHATJA, HOGY HIBÁKTÓL VAGY MEGSZAKÍTÁSTÓL MENTES A WEBHELY. NEM TÖRTÉNIK SEMMIFÉLE GARANCIA, VÉLELMEZETT, KIFEJEZETT VAGY TÖRVÉNYEN ALAPULÓ, BELEÉRTVE BÁRMELY A PIACI ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE ÉS EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIA NYÚJTÁSA, E WEBHELYEN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓKKAL ÉS ANYAGOKKAL, AJÁNLOTT FUNKCIÓKKAL VAGY SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOSAN. TOVÁBBA A SMART NEM ISMER EL BÁRMELY ILLETVE TELJES KÖRŰ FELELŐSSÉGET A HARMADIK FELEKNEK VAGY WEBHELY HASZNÁLINAK A WEBHELY ÉS SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEIÉRT, HIÁNYOSSÁGAIÉRT ÉS MAGATARTÁSÁÉRT.

AZ ALKALMAZANDÓ JOG ÁLTAL MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKIG A SMART ÉS A KÉPVISELŐI NEM FELELŐSEK BÁRMELY KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, A KÁR TÉNYLEGES ÉRTÉKÉT MEGHALADÓ KÁRTÉRÍTÉSES, VÉLETLENSZERŰ VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, TOVÁBBÁ BÁRMELY OLYAN KÁRÉRT, MELY AZ ÜZLET ELVESZTÉSÉVEL, TÁVKÖZLÉSI HIBÁKKAL, ADATOK ELVESZTÉSÉVEL, SÉRÜLÉSÉVEL, BIZTONSÁGÁVAL VAGY ELLOPÁSÁVA, PROFIT VAGY BEFEKTETÉS VESZTESÉGGEL VAGY A PÉNZÜGYI HELYZETÉVEL, VAGY HASONLÓVAL KAPCSOLATOS, LEGYEN AZ AKÁR SZERŐDÉSEN ALAPULÓ, MAGÁNJOGI VÉTKES CSELEKMÉNYBŐL (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT), SZIGORÚ FELELŐSSÉGBŐL, TERMÉKFELELŐSÉGBŐL VAGY MÁSBÓL EREDŐ, MÉG AKKOR SEM, HA A SMART VAGY A KÉPVISELŐI FIGYELMÉT FELHÍVTÁK AZ ILYEN JELLEGŰ KÁROK LEHETŐSÉGÉRE, ILLETVE MÉG AKKOR SEM, HA ÚGY TALÁLTÁK, HOGY AZ ITT SZEREPLŐ JAVÍTÁSI MÓD NEM ÉRTE EL AZ ALAPVETŐ CÉLJÁT. A KÁROK FENT SZEREPLŐ KORLÁTOZÁSAI ALAPVETŐ ELEMEI A SMART ÉS ÖN KÖZÖTT LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁNAK. ILYEN KORLÁTOZÁS NÉLKÜL A SMART NEM TUDNÁ E WEBHELYET BIZTOSÍTANI.

Vissza az elejére

Általános feltételek

A Feltételek Ön és a SMART között egy teljes körű megállapodási nyilatkozatot képeznek, és a SMART összes kötelezettségét illetve számára a Webhelyhez való hozzáféréssel és használattal kapcsolatos kizárólagos jogorvoslatát magában foglalja. A SMART ügynökei és alkalmazottai nincsenek feljogosítva a Feltételek módosítására vagy a SMART vállalatra kötelező további képviseletek, kötelezettségek vagy garanciák vállalására. Itt a feltételek SMART általi bármely jogfelmondását írásban, a SMART erre jogosult munkatársának aláírásával kell közölni, és egyértelműen hivatkozni kell a Feltételek vonatkozó rendelkezésére. Ha az alkalmazandó jog szerint a Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan, akkor azon részt olyan szoros összhangban kell az alkalmazandó joggal értelmezni, ahogyan lehetséges vagy ennek hiányában figyelmen kívül kell hagyni, és a megmaradt rendelkezések korlátozás nélkül hatályosak maradnak. A Feltételeket Alberta tartomány és, Kanada irányadó szövetségi joga szabályozza, ahogyan az Alberta tartományon belül megkötött és teljes egészében ott végrehajott a szerződések esetében, tekintet nélkül a jogválasztására vagy jogi elvek ütközésére, melyek eltérő joghatóság irányadó jogának alkalmazását igényelnék. Továbbá elfogadja, hogy az ilyen jogvita eldöntése személyes jogszolgáltatással történhet, és a választás vagy fórum illetve helyszín Alberta tartomány tartományi vagy bírósága, Calgary városban, továbbá az ilyen bíróságnak van kizárólagos illetékessége. A szakaszok címsorai csak a kényelme érdekében kerültek feltüntetésre, és nem kerülnek figyelembe vételre e Feltételek értelmezése során. A Feltételek nem korlátozzák a SMART bármely olyan jogát, mellyel üzleti titokra, szerzői jogra, szabadalomra vagy egyéb vonatkozó joggal rendelkezik. A SMART mindenkor fenntartja a jogot arra, hogy felfedjen bármely információt, melyet a SMART úgy ítél meg, hogy bármely alkalmazandó jognak, jogszabálynak, jogi eljárásnak vagy hatósági kérésnek való megfeleléshez szükséges, továbbá bármely információ illetve anyag szerkesztésére, a közzététel elutasításra vagy eltávolítására, egészben vagy részben, a SMART egyéni megítélése szerint.

A SMART, SMART Board és SMART vonatkozású márkák a SMART Technologies ULC vagy leányvállalatai védjegyei, és az Egyesült Államokban vagy más joghatóságnál vannak bejegyezve. Egyéb márkák, logók és jelzések az illető tulajdonos védjegyei.

© 2009-2011, SMART Technologies.