SMART – juridisk melding og bruksvilkår for dette nettstedetDisse vilkårene styrer din bruk av nettstedet og tjenestene på det. Les nøye gjennom disse vilkårene, da din tilgang til dette nettstedet eller bruken av nettstedet eller tjenestene betyr at du godtar disse vilkårene og samtykker i å bindes av dem. Hvis du ikke samtykker i dise vilkårene, må du slutte å bruke dette nettstedet og tjenestene.

Sist oppdatert: 10.01.12

Disse bruksvilkårene ("vilkårene") gjelder for din bruk an nettstedene og elektroniske tilbud levert av SMART Technologies ULC ("SMART", "oss", "vår") og andre nettsider som inneholder direktelenker til disse vilkårene (samlet henvist til som "nettstedet"), samt alle nettjenester tilgjengelige gjennom nettstedet, herunder, men ikke begrenset til Internettforum, opplæring, kundestøttetjenester, nedlastbart innehold, blogger, grupper, nyhetsfeed, fellesskapskalendere samt prøveversjoner, betaversjoner eller andre nedlastinger av programvare ( tjenestene). Du kan bli henvist til i disse vilkårene som "du" eller "din". Alle brukere (herunder du) kan henvises til i disse vilkårene som "bruker. Hvis du er mindreårig, må du ha foreldres eller formynderes tillatelse til å bruke dette nettstedet og tjenestene, og foreldrene eller formynderne må samtykke i disse vilkårene på dine vegne. Personer under 13 år kan ikke opprette en konto eller oppgi personlige opplysninger til oss. Se spesielle bestemmelser som gjelder for mindreårige under Opprette en konto.

Enkelte funksjoner eller tjenester som blir gjort tilgjengelige gjennom nettstedet kan ha ekstra eller alternative gjeldende vilkår og bestemmelser som publiseres i den relevante funksjonen eller tjenesten.

For enkelhets skyld finner du vilkårkategoriene nedenfor, men du bør imidlertidig lese gjennom alle vilkårene, da alle bestemmelsene gjelder din bruk av dette nettstedet:


Endringer i vilkårene eller på nettstedet

SMART kan etter eget skjønn modifisere vilkårene til enhver tid, effektivt ved publisering av de modifiserte vilkårene på Nettstedet, med eller uten varsel til deg. Du er ansvarlig for å regelmessig lese gjennom informasjon som legges inn på nettstedet for å holde rede på slike endringer, slutte å bruke nettstedet og tjenestene hvis du ikke samtykker i de endrede vilkårene, samt melde fra til SMART om at du ønsker å fjernes fra distribusjonslister eller andre kommunikasjonslister som er tilgjengelige for deg gjennom registrering på dette nettstedet. DERSOM DU FORTSATT BRUKER NETTSTEDET ELLER MATERIELL ELLER TJENESTER LEVERT AV ELLER TILGJENGELIG PÅ NETTSTEDET ETTER SLIK PUBLISERING (ELLER EVENTUELL EKSTRA VARSEL), BETYR DET AT DU GODTAR OG SAMTYKKER I Å BINDES AV DE ENDREDE VILKÅRENE.

SMART kan fra tid til annen endre eller avvikle nettstedet (eller deler av det) midlertidig eller permanent. SMART skal ikke være ansvarlig overfor brukere eller tredjeparter for slik endring, midlertidig stans eller avvikling.

SMART kan fra tid til annen legge til tjenester, funksjoner eller nettegenskaper til nettstedet, og med mindre annet er angitt, styres alle slike tjenester, funksjoner og nettsteder av disse vilkårene.

Tilbake til toppen

Bruk av innhold levert av bruker

I disse vilkårene betyr begrepet "innlegg" innhold som er lagt inn av brukerne våre, og omfatter, men er ikke begrenset til alle filer levert av brukere (herunder filer opprettet i SMART Notebook-programvareformat eller SMART Table-programvareformat), .pdf-format, PowerPoint® og Microsoft® Word), tekst, bilder, innhold, videoer, kommunikasjon, uttalelser, lenker, programvare, data og annet innhold brukere leverer på nettstedet. Brukere kan bidra med Innlegg på en rekke forskjellige måter, herunder, men ikke begrenset til opplasting av sider eller andre fildelingsmetoder, oppslagstavler, nettprat (diskusjonsforum), blogger, bevigenhetskalender, lydopptak og/eller podkaster, videoblogger, personlige nettsider, Wikipedia-sider og/eller andre meldings- eller kommunikasjonsfasiliteter laget av SMART med det formål å gjøre Brukere i stand til å kommunisere eller dele materiell med andre.

Du erkjenner at alle Innlegg, enten de er publisert offentlig eller overført privat, som er tilgjengelige gjennom Nettstedet kun er ansvaret til personen som er opphavet til innlegget, og at DU BRUKER SLIKE INNLEGG OG ALT MATERIELL DE INNEHOLDER PÅ EGEN RISIKO. SMART kontrollerer ikke innlegg levert av brukere av nettstedet, og kan derfor ikke garantere nøyaktigheten, kvaliteten, integriteten eller eierskapet til slike innlegginger. Du erkjenner at du kan bli utsatt for innlegg du kan føle er krenkende eller upassende, eller innlegg som ikke har tilhørende underliggende rettigheter. Du erkjenner at SMART ikke påtar seg noe ansvar for innhold som legges inn av tredjeparter som er tilgjengelig gjennom nettstedet eller tjenestene som gjøres tilgjengelige gjennom nettstedet. Du er ene og alene ansvarlig for din bruk av innleggene og eventuelle tvister du måtte ha med andre brukere, selv om SMART kan fremlegge en metode for å gi råd til brukere om en tvist eller klage). Se Tvister nedenfor for mer informasjon.

Brukere kan legge inn hypertekstkoblinger i innleggene til innhold som innehas og vedlikeholdes av tredjeparter så lenge innholdet på slike nettsteder, dersom de legges inn på nettstedet, ikke bryter vilkårene. SMART utøver ingen som helst kontroll over andre slike nettsteder og nettbaserte ressurser. SMART verken støtter eller garanterer nøyaktigheten i noen innlegg eller annet innhold på nettstedet. Du samtykker i at SMART ikke er ansvarlig for nøyaktigheten eller tilgjengeligheten til verken tredjepartsinnhold, annonsering, reklame, produkter eller annet materiell som gjøres tilgjengelig gjennom nettstedet, og skal ikke være ansvarlig for noen skader som måtte oppstå som resultat av innlegging eller bruk av noe slik innhold.

Brukere klikker på lenker i innlegg på egen risiko. SMART forbeholder seg retten til å gjennomgå alle innlegg og til å fjerne eller nekte å fjerne eller publisere noen innlegg eller lenker i innlegg etter eget skjønn.

Tilbake til toppen

Tredjepartstilbud og -nettsteder

Nettstedet kan inneholde eller henvise til lenker til tredjeparters nettsteder eller annonsering. Enkelte av disse lenkene er kun hjelpemidler. Inkludering av lenker eller henvisninger til tredjepartstjenester, -produkter eller -reklame er ikke, og antyder ikke nødvendigvis SMARTs tilknytning til, sponsing, støtte, godkjenning, undersøkelse, bekreftelse eller overvåking av informasjon i tredjeparters nettsteder.

Dersom du bestemmer deg for å bruke tredjepartstjenester, er du ansvarlig for å lese gjennom og forstå vilkårene og bestemmelsene som styrer tredjepartstjenestene (herunder retningslinjer for personvern). Du samtykker i at tredjeparten, og ikke SMART er ansvarlig for utførelsen av tredjepartstjenestene, informasjonen på slike tredjeparters nettsteder og for din bruk eller manglende evne til å bruke slike tredjeparters nettsteder.

Tilbake til toppen

Innhold levert av SMART

Selv om det er truffet rimelige tiltak for å kontrollere at informasjonen på dette nettstedet er så nøyaktig og oppdatert som nødvendig for de formål det skal brukes til, representerer ikke informasjonen på dette nettstedet en forpliktelse på SMARTs vegne. SMART VERKEN FREMHOLDER ELLER GARANTERER PÅ NOEN MÅTE BRUKEN AV DETTE NETTSTEDET ELLER INFORMASJONEN PÅ DETTE NETTSTEDET. Informasjon som publiseres kan inneholde henvisninger til produkter, programmer eller tjenester som ikke annonseres eller er tilgjengelige i alle land. Slike henvisninger betyr ikke at SMART har til hensikt å gjøre slike produkter, programmer eller tjenester tilgjengelige i et bestemt land. Informasjonen som gjøres tilgjengelig på dette nettstedet er kun hjelpemidler.

Bilder (f.eks. SMART-produktbilder) og alt annet innhold på nettstedet som ikke særlig tilbys for nedlasting av brukerne (f.eks. gjennom nettstedet SMART Exchange) tilhører SMART eller deres lisensinnehavere, og du samtykker i å ikke kopiere, publisere, distribuere, vise eller på andre måter bruke slikt materiell til andre formål enn å se på dem på nettstedet uten uttrykkelig skriflig tillatelse fra SMART.

Tilbake til toppen

Tilsiktet bruk

Med mindre annet er utrykkelig angitt i disse vilkårene eller i ekstra eller alternative vilkår tilknyttet en bestemt tjeneste, kan materiell, informasjon, innlegg og tjenester på eller tilgjengelige gjennom dette nettstedet kun lastes ned, vises og skrives ut for personlig bruk eller intern bruk eller intern sirkulering (f.eks. i et klasserom eller utdanningsmiljø) i organisasjonen din (herunder utdanningsinstitusjoner), og kun forutsatt at ingen merknader angående varemerker, opphavsrett eller annen eiendomsrett i eller på slikt materiell fjernes, modifiseres eller skjules.  Materiell, informasjon, innlegg og tjenester (herunder programvare) på eller tilgjengelig gjennom dette nettstedet kan ellers ikke kopieres, reproduseres eller videredistribueres delvis eller i sin helhet uten skriftlig forhåndssamtykke og/eller din aksept av en eventuell lisensavtale for sluttbruker.  Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er tildelt i disse vilkårene forbeholdes, og brukere må søke om vår tillatelse før noen annen bruk (særlig reproduksjon eller bruk for næringsformål) av materiell, informasjon, Innlegg eller tjenester på eller tilgjengelig gjennom dette nettstedet.

Med mindre annet er angitt i disse vilkårene, omfatter ikke din tillatelse til å bruke nettstedet følgende: Videresalg eller kommersiell bruk av dette nettstedet eller innholdet på det (herunder Innlegg), enten det er levert av SMART, dets brukere eller leverandører av tredjepartsinnhold, eller noen former for utledet bruk av dette nettstedet eller innholdet på det, eller opprettelse av et konkurrerende tilbud. Du samtykker i å ikke laste ned store mengder innlegg eller annet innhold fra nettstedene, uansett om hensikten er å bruke slik innhold for næringsformål eller ikke andre formål. Du erverver deg ikke eierskapsinteresse ved å laste ned noe slikt innhold fra nettstedet. Med mindre en uttrykkelig lisens er tildelt deg andre steder i vilkårene eller i tilknyttede funksjoner eller tjenester, samtykker du i å ikke lagre i noen form, distribuere, sende, vise, reprodusere, endre, skape utledede verker av, overføre, selge eller på andre måter utnytte noe innhold, innlegg, programvare, produkter eller tjenester på dette nettstedet for noen næringsformål. Ved å bruke nettstedet, garanterer du overfor SMART at du ikke bruker nettstedet eller noe av innholdet (herunder innlegginger) fra nettstedet til noe formål som er ulovlig eller forbudt i henhold til disse vilkårene (se Forbudte og ulovlige aktiviteter nedenfor). Hvis du bryter noen av disse vilkårene, uten begrensning av andre rettsmidler SMART har til rådighet, opphører din tillatelse til å bruke nettstedet automatisk.

Tilbake til toppen

Innlegging av brukergenerert innhold

Du beholder alle eierskapsrettigheter du har i innleggene du har lagt inn på nettstedet. Ved å legge inn eller publisere innlegg på nettstedet (i hvilken som helst form), tildeler du SMART, deres respektive datterselskap, filialer, etterfølgere, stedfortredere, lisensinnehavere, videreselgere, underlisensinnehavare og andre slike parter som SMART utpeker fra tid til annen (kan omfatte alle brukere) en royaltyfri, evigvarende, ugjenkallelig, verdensomspennende, ikke-eksklusiv, underlisensierbar og overførbar lisens til å bruke, reprodusere, kopiere, endre, slå sammen, distribuere, sende, kringkaste, legge ut, vise offentlig, fremføre offentlig, kommersialisere, redigere, skape utledede verker fra, oversette og omformatere dine innlegg (delvis eller i sin helhet) på alle måter som er kjente nå eller som kan oppdages i fremtiden og/eller å innlemme dem i andre arbeider i former, medier eller teknologier som er kjente nå eller som utvikles senere, å publisere navnet ditt i forbindelse med innleggene dine etter SMARTs skjønn og til å fraskrive deg moralske rettigheter for noen innlegg, samt retten til å viderelisensiere slike rettigheter til brukere av eller leverandører for nettstedet Du fraskriver deg også moralske rettigheter for innleggene til favør for SMART, deres lisensinnehavere og underlisensinnehavere. Selv om du i visse deler av nettstedet kan fjerne innlegg du har lagt inn, godtar du at denne lisensen ikke kan sies opp eller fraskrivelsen trekkes tilbake av deg når innlegget er lagt inn på nettstedet. Hvis andre brukere for eksempel har lastet ned ditt innlegg for å laget et undervisningsopplegg, har de fortsatt rett til å bruke dette innlegget som ble lastet ned i henhold til disse vilkårene selv etter at du fjerner innlegget ditt fra nettstedet. For å lese om flere vilkår og rettigheter som gjelder for SEN-medlemmer, se delen nedenfor med tittelen: SMART Ecosystem-nettverk.

Ved å legge inn ideer, tilbakemeldinger, kommentarer, erfaringer, meninger, forslag eller annet materiell på nettstedet, samtykker du i at SMART ikke behandler slike Innlegg fortrolig, at SMART kan bruke slike innlegg uten å måtte kompensere deg eller andre personer/enheter, og at SMART allerede kan ha utviklet eller er i ferd med å utvikle, og ikke på noen som helst måte begrenses i utvikling og markedsføring av produkter, tjenester, funksjoner eller planer som ligner eller konkurrerer med noen slike innlegg fra deg.

Ved å legge inn innlegg på nettstedet, garanterer og fremholder du at du eier eller på andre måter kontrollerer alle rettighetene til Innleggene dine som beskrevet i disse vilkårene, herunder, uten begrensning alle nødvendige rettigheter for levering, opplasting eller innsending av innleggene.

Du skal ikke levere eller redigere noen innlegg, med mindre:

 • Du har lovmessig rett til å sende innleggene dine, inkludert uten begrensning at du er forfatter eller lisensinnehaver av opphavsrettbeskyttet innhold du legger inn, samt at du er lovmessig tillatt å bidra i henhold til en lisens eller ordninger med arbeidsgiveren din eller tredjeparter for bruk som retter seg etter måten innleggene vil bli brukt slik de tillates i disse vilkårene
 • Når innleggene består av fotografier, bilder eller på andre måter er delvis eller i sin helhet grafiske ("bilder"), fremholder og garanterer du at alle eventuelle personer i slike bilder (og hvis mindreårige, foreldre eller formyndere av mindreårige) har gitt tillatelse til å bruke bildene i samsvar med disse vilkårene, herunder som ekseple, og ikke som begrensning, distribusjon, offentlig fremvisning og kopiering av slike bilder
 • Du mener det er korrekt, ikke støtende og lovlig, samt at det ikke krenker noe tredjepartsrettigheter (herunder uten begrensning i henhold til injurielovgivning).

Du godtar at SMART kan nekte å legge inn og kan fjerne informasjon eller materiale, delvis eller i sin helhet, som de etter eget skjønn anser for å være støtende, uanstendig eller på andre måter upassende uansett om slikt materiale eller spredningen av det er ulovlig eller ikke.

Tilbake til toppen

Innlegg - personvern

Selv om SMART gjør alt de kan for å bevare personvernet ditt (se våre Retningslinjer for personvern), bør du alltid utvise varsomhet når du gir ut personlig identifiserbar informasjon om deg selv eller barna dine i innleggene. Alle innlegg du legger ut på nettstedet kan finnes og brukes av andre. SMART verken kontrollerer eller gir sin tilslutning til innhold, meldinger eller informasjon som finnes i noen innlegg på nettstedet. SMART fraskriver seg spesielt ansvar for innlegg og eventuelle handlinger som måtte oppstå ut fra din deltakelse i innlegg på nettstedet.

SMART forbeholder seg retten til å etter eget skjønn fjerne innlegg på nettstedet som inneholder telefonnumre, adresser eller annen personlig identifiserbar informasjon, da de verken kan verifisere slik informasjon eller bekrefte ønsket om at slik informasjon skal legges inn av personen denne informasjonen gjelder. SMART kan ved forespørsel om fjerning fra personen det gjelder la informasjon om en identifiserbar person bli værende på nettstedet hvis SMART mener slik informasjon er bedriftskontaktinformasjon tilsiktet for offentlig tilgang på slik måte

Tilbake til toppen

Tredjepartsrettigheter

Du kan ikke legge inn innlegg, herunder skjema, programvare, utledede verker av programvare eller eiendom, fotografier eller bilder som bryter opphavsretts-, varemerke- eller åndsverksrettighetene til personer eller enheter, eller som inneholder fortrolig eller eiendomsbeskyttet informasjon om personer eller enheter, eller som på andre måter bryter enkeltpersoners eller enheters lovbestemte rettigheter. Du kan sette inn hyperlenker i innleggene dine slik at brukere kan få tilgang til opphavrettslig beskyttet materiell for informasjonsformål, men med unntak av sitater av rimelig lengde, kan du ikke legge inn slikt materiell på selve nettstedet. Du kan ikke bruke nettstedet til å distribuere uautoriserte kopier av opphavrettslig beskyttet materiell, herunder bilder, kunstverktekst, opptak, design, dataprogrammer eller avledede arbeider av slike programmer.

Du samtykker i å ikke lage Innlegg som inneholder personlig identifiserbar informasjon om andre, f.eks. telefonnumre, adresser eller e-postadresser, eller informasjon om andre som kan medføre brudd på privatlivets fred eller trakassering av dem.

DU ERKJENNER AT EN PART SOM KRENKES AV DIN OPPLASTING AV INNHOLD SOM FOR EKSEMPEL BRYTER OPPHAVSRETTIGHETER ELLER ER ÆREKRENKENDE, KAN GÅ TIL SØKSMÅL SOM KAN MEDFØRE AT DINE PERSONOPPLYSNINGER AVDEKKES OG DU MÅ KOMPENSERE DEN KRENKEDE PARTEN ØKONOMISK.

Tilbake til toppen

Rapportering om problemer eller tvister

Dersom du mener en tredjepart bryter disse vilkårene (f.eks. ved å legge inn krenkende materiell), kan du rapportere dette misbruket til info@smarttech.com. SMART er ikke forpliktet til å overvåke innlegg på nettstedet. SMART har imidlertid rett til å overvåke slike innlegg og til å avdekke tredjepartsinformasjon i samsvar med SMARTs Retningslinjer for personvern, som utgjør en del av bruksvilkårene for SMARTs nettsteder.

Du kan til enhver tid be SMART om å fjerne innleggene dine, og etter bekreftelse på at innlegget er ditt, skal SMART bestrebe seg på å fjerne innlegget. Lisensen du har tildelt SMARTs lisensinnehavere og underlisensinnehavere skal imidlertid fortsette for evig, herunder lisensen til SMART og deres underlisensinnehavere for utledede verker av innleggene dine. Hvis du mener en annen bruker bryter opphavsrettighetene dine, kan du sende en melding til SMART på info@smarttech.com inkludert a) kontaktopplysninger (navn, telefon, e-post, adresse), b) identifisering av det aktuelle innlegget og c) detaljer om grunnlaget for påklagingen. SMART vurderer saken, og dersom vi etter eget skjønn finner bevis på bruddet, fjerner vi det aktuelle innlegget. Utover slik fjerning, skal ikke SMART ha ytterligere plikter eller ansvar for tvister angående brudd på opphavsrettigheter for innlegg. Alle slike tvister tilknyttet innlegg fra tredjeparter (f.eks. tvister om eier av opphavsrettigheter), koblinger, nettsteder eller reklame bør henstilles til den tredjeparten, og en kopi kan sendes til SMART på info@smarttech.com.

Tilbake til toppen

Nettstedet SMART Exchange

Visse innhold, programmer og programvare på SMART Exchange-nettstedet kan bli gjort tilgjengelig for et gebyr og vilkårene for slik tilgang og bruk er separat angitt på nettstedet. Innhold levert av SMART eller innlegg generert av brukere som blir gjort tilgjengelig gratis på SMART Exchange-nettstedet ("Exchange-innholdet") kan brukes under følgende omstendigheter:

Alle andre bestemmelser i disse vilkårene gjelder med mindre de strider mot vilkårene i denne delen. I slike tilfeller skal vilkårene i denne delen gjelde. I den grad det tillates av våre lisensgivere, tildeler SMART deg en ikke-eksklusiv, verdensomspennende, begrenset, royaltyfri, ikke-underlisensierbar, ikke-overførbar lisens for Exhange-innholdet, i henhold til følgende betingelser og til den kontraksmessige avtalen din om å unnlate å bruke noe Exchange-innhold utover omfanget av denne lisensen:

 • Your license is limited to non-commercial purposes as described in the Intended Use section above, and, without limiting that restriction, you agree not to download large quantities of Exchange Content for non-commercial redistribution, or any Exchange Content for commercial distribution or the creation of or addition to a competing offering.
 • Du kan åpne, kopiere, distribuere, publisere og på andre måter bruke uendret Exchange-innhold forutsatt at du beholder en henvisning til den opprinnelige forfatteren og/eller SMART-logoen eller -varemerket i den grad dette ble gjort i Exchange-innholdet.
 • Du kan redigere modifiserbart Exchange-innhold og distribuere, publisere og på andre måter bruke slikt modifisert innhold, forutsatt at du beholder og på en tydelig måte reproduserer tilskrivelsen til den originale opphavspersonen i innholdet (vanligvis på tittelsiden eller første side i dokumentet).
 • Du kan ikke endre eller fjerne noen eiendomsmerknader, berettigelser eller opphavsrettigheter eller annen innlemmet informasjon i Exchange-innholdet.
 • Du har tillatelse til å bruke Exchange-innhold i .galleryitem- eller .gallerycollection-filformat kun på SMART-produkter (f.eks. på SMART Table-programvare, SMART Table Toolkit-programvare, SMART Notebook-programvare og SMART Notebook Express-programvare eller -nettprogram). Bruk til andre formål er ikke tillatt. Du kan ikke bruke Exchange-innholdet på tredjepartsprogramvare eller inkludere det i noen produkter til salgs eller mot betaling. Hvis Exchange-innholdet innlemmes i en .notebook-fil og .notebook-filen eksporteres til et annet filformat, kan det andre filformatet brukes på tredjepartsprogramvare, forutsatt at det ikke inkluderes i et produkt til salgs eller mot betaling.

Lisensen som tildeles her kan kanselleres av SMART umiddelbart og uten varsel dersom vi finner ut etter eget rimelig skjønn at du bruker innhold som er publisert på nettstedet til næringsformål (f.eks. uten begrensning ved å publisere deler av innholdet på dette nettstedet i bøker eller nettsteder du gjør tilgjengelig kun for betaling, eller ved å dyplenke til områder på dette nettstedet fra et kommersielt nettsted), eller hvis du ikke overholder andre vilkår og bestemmelser i disse vilkårene. Når lisensen kanselleres, skal du avslutte kommersialiseringen eller på andre måter bruken av innhold publisert på nettstedet (med unntak av innhold du selv har lagt inn uten endringer gjort av andre). Hvis du er redd for en slik potensiell kansellering, meld fra til oss (på info@smarttech.com) om eventuell planlagt kommersiell bruk av dette nettstedet for å be om skriftlig forhåndstillatelse. Denne kan vi innvilge eller avslå etter eget skjønn.

DELVIS SOM VEDERLAG FOR BRUKEN AV DETTE NETTSTEDET SAMTYKKER DU I Å HOLDE SMART, DERES DATTERSELSKAPER, FILIALER OG DERES RESPEKTIVE DIREKTØRER, LEDERE, MEDLEMMER, AGENTER OG ANSATTE SKADESLØSE OG SAKESLØSE FRA TAP, ANSVAR, KLAGER ELLER KRAV AV NOE SLAG, HERUNDER RIMELIGE ADVOKATHONORARER PÅ ADVOKAT- OG KLIENTBASIS, FREMSATT AV EN TREDJEPART PÅ GRUNN AV DIN TILGANG ELLER BRUK AV SMART-NETTSTEDET, ELLER INNLEGGINGER LAGT INN ELLER FUNNET GJENNOM DETTE NETTSTEDET.

Abonnementsområdene på SMART Exchange-nettstedet kan inneholde ekstra eller alternative villkår som er tilgjengelige ved registrering for denne tjenesten.

Tilbake til toppen

SMART-galleri

I tillegg til vilkårene, herunder særlig vilkårene som omhandle tiltenkt bruk og SMART Exchange-nettstedet, godtar du at bilder, multimedia, SMART Notebook-filer eller -sider, bakgrunner eller temaer levert av SMART som utgjør hele eller deler av SMART-galleriet (hver henvist til som et "element") er underlagt følgende ekstra vilkår:

 • Du kan åpne, kopiere, distribuere, publisere og på andre måter bruke uendrede elementer forutsatt at du beholder en henvisning til den opprinnelige forfatteren og/eller SMART-logoen eller -varemerket i den grad dette ble gjort i elementet, og videre i henhold til resten av disse vilkårene
 • Du har ikke tillatelse til å modifisere, tilpasse, bakoverkompilere eller på andre måter endre elementer som er bilder eller SMART Lesson Activity-verktøymal (herunder Flash)-koden. Elementer som er SMART Notebook-filer, bakgrunner, sider, temaer, interaktive filer eller multimedia kan modifiseres i henhold til de andre vilkårene i denne avtalen, herunder forsikring om at du beholder og demonstrativt kopierer kildeinformasjon og/eller tilskrivelse til originalforfatteren henvist til i elementet
 • Du har tillatelse til å bruke elementet i .galleryitem- eller .gallerycollection-filformat kun på SMART-produkter (f.eks. på SMART Table-programvare, SMART Table Toolkit-programvare, SMART Notebook-programvare og SMART Notebook Express-programvare eller -nettprogram). Bruk til andre formål er ikke tillatt. Du kan ikke bruke elementet på tredjepartsprogramvare eller inkludere det i noen produkter til salgs eller mot betaling. Du kan ikke importere noen .galleryitem- eller .gallerycollection-elementer direkte til tredjepartsprogramvare Denne begrensningen kan ikke omgås ved å konvertere .galleryitem- eller .gallerycollection-elementer til .notebook-filformat.
 • Elementer kan innlemmes i en .notebook-fil (dvs. del av et undervisningsopplegg eller mer enn bare .galleryitem- eller .gallerycollection-elementet); .notebook-filen kan eksporteres til et annet filformat og det andre filformatet kan brukes på tredjepartsprogramvare forutsatt at det ikke inkluderes i et produkt til salgs eller mot betaling.
 • Du har ikke tillatelse til å bruke elementene delvis eller i sin helhet til noe næringsformål, uansett om de er innlemmet i andre produkter eller tilbud, og uansett om det er det originale SMART-gallerielementet eller en utledning av det
 • Du har ikke tillatelse til å laste ned elementene i masse- eller bulkmengder uansett om hensikten er å bruke dette innholdet til næringsformål eller ikke, og skal ikke (enten i original form eller modifisert) tilbys, distribueres, overføres eller vises på eller i et nettsted, produkt, tilbud eller tjeneste, herunder konkurrenter av SMARTs tilbud og andre
 • Hvis du bruker dem og legger dem inn igjen på nettstedet (eller på andre steder), må elementene innlemmes i en undervisningsressurs eller andre modifikasjoner eller forbedringer av det originale elementet. Et element kan ikke legges inn igjen som et nytt bidrag av elementet i original form uten vesentlig modifikasjon av det
 • Bestemte elementer (f.eks. 3D- eller Mixed Reality-bilder) er kanskje ikke fullt eller ordentlig synlige uten bruk av SMART Mixed Realiry-programvaren, som kun kan være tilgjengelig under en separat lisens og en tilknyttet lisensavgift.

Tilbake til toppen

SMART Ecosystem-nettverk

Bestemte brukere (som angående kun denne delen omfatter en organisasjon og/eller noen eller alle ansatte i den, individuelle leverandører eller andre registrerte medarbeidere) kan søke om og bli tildelt tilgang til SMART Ecosystem-nettverk (SEN), og henvises heretter til som SEN-medlemmer. Tilgang til SEN kan gi SEN-medlemmer mulighet til å søke om medlemsakkrediteringer og andre programtilbud. Alle slike programmer og tilbud er underlagt ekstra vilkår og betingelser som styres av de respektive akkrediteringene eller andre programmer.

Fortsatt tilgang til SEN avhenger av opprettholdelse av medlemskap med SEN og tilknyttede akkrediteringer i god anseelse (herunder uten begrensning, betaling av medlemsavgifter) og overholdelse av disse bruksvilkårene. SMART forbeholder seg retten til å kansellere et program, tilbud, SEN-medlemmets akkreditering og/eller SEN-medlemmets medlemskap etter SMARTs eget skjønn, herunder uten begrensning under en eller flere av følgende omstendigheter:

- SMART beslutter at et program eller en akkreditering ikke oppfyller et næringsbehov eller ikke lenger støttes

- SEN-medlemmene (herunder uten begrensning, derse ansatte, individuelle leverandører eller andre medarbeidere):

 • Ikke overholder vilkårene i et eller flere aktuelle akkrediteringsprogrammer
 • Ikke returnerer lånt utstyr i henhold til lånevilkår (herunder til avtalt dato og i god stand)
 • Ikke anses for å være en ærlig eller kvalifisert økosystemdeltaker
 • Ikke betaler eventuelle tilknyttede program- eller akkrediteringsavgifter i tide
 • Kommer med nedsettende, injurierende eller andre upassende bemerkninger om SMART eller andre SEN-medlemmer
 • På andre måter bryter gjeldende vilkår i denne bruksvilkåravtalen

Leverandørkatalogen som er tilgjengelig gjennom SEN er kun henvisning for å råde SEN-medlemmer om organisasjoner som har oppnådd visse akkrediteringsnivå eller andre tildelinger. SMART verken gir sin tilslutning til, garanterer eller anbefaler noen tredjepartsleverandører, herunder de som er oppført i leverandørkatalogen. Tilbakemeldinger på disse leverandørene fra andre SEN-medlemmer er kun disse SEN-medlemmenes egne meninger, og gjenspeiler ikke nødvendigvis SMARTs meninger.

All prisinformasjon på SEN kan endres uten varsel.

På tross av bestemmelsene ovenfor under Innlegging av innhold generert av brukere, skal ikke SMART, i henhold til avtale mellom SEN-medlemmet (eller annen gjeldende part) og SMART på andre måter, gjøre noe av det følgende med innlegg lagt inn av SEN-medlemmer spesifikt på SEN-delen av nettstedet:

 • Videreselge, distribuere eller på andre måter prøve å kommersialisere eller gjøre tilgjengelig (i henhold til avtale med SEN-medlemmer) digitale arbeider som er lagt inn av SEN-medlemmer med hensikt å oppnå akkreditering av slike arbeider.
 • SMART godtar videre at visse varemerker, servicemerker, logoer eller andre beskyttede merker som lastes opp av SEN-medlemmer til SEN-forumet eller leveres som del av akkrediteringssøknaden kun kan brukes av SMART for det spesifiserte formålet de ble levert for, som omfatter fremming av SEN-medlemmenes engasjement i SEN.

All programvare som gjøres tilgjengelig gjennom SEN (eller via en lenke gjennom SEN) som være underlagt vilkårene i Prøveversjoner og andre programvarenedlastinger nedenfor, og skal også være underlagt følgende vilkår og begrensninger:

 • SEN-medlemmet må, hvis det er en organisasjon, påse at sine ansatte, leverandører og andre medarbeidere kun får tilgang til slik programvare i henhold til en fortrolighetsavtale (for programvare som ikke er generelt tilgjengelig for offentligheten) og er klar over og overholder vilkårene i lisensen og disse vilkårene.
 • SEN-medlemmer kan kun bruke programvaren for interne utviklingsformål, herunder for testing.
 • SEN-medlemmer kan ikke selge, distribuere, lisensiere eller viderelisensiere noen programvare på noen måte.
 • SEN-medlemmer kan bruk og vise programvare av kommersiell grad til demonstrasjons- og markedsføringsformål på varemesser og salgsdemonstrasjoner, forutsatt at denne rettigheten begrenses kun til SEN-medlemmers direkte ansatte, individuelle leverandører og andre medarbeidere (og ikke til SEN-medlemmers distribusjonskanaler).

All dokumentasjon som gjøres tilgjengelig for SEN-medlemmer gjennom SEN skal kun brukes av SEN-medlemmer til eksklusiv bruk (inkludert bruk av en eller flere ansatte, individuelle leverandører og andre medarbeidere), og ikke til distribusjon, videredistribusjon, modifisering eller forsøk på modifisering av det samme til noen tredjeparter.

Ved opphør av medlemskap i SEN av en hvilken som helst grunn, må SEN-medlemmer tilintetgjøre all programvare og tilknyttede lisensnøkler, dokumentasjon eller andre rettigheter tildelt til programvaren via medlemskap i SEN, umiddelbart returnere lånt utstyr tildelt via et SEN-program og innstille bruken av logoer eller andre rettigheter tildelt via et SEN-program.

Tilbake til toppen

SMART Exemplary Educator-nettfellesskap

Visse brukere kan bli invitert til å delta i og bli gitt tilgang til SMART Exemplary Educator (SEE)-nettfellesskap, og henvises heretter til som SEE-medlemmer. Tilgang til SEE-nettfellesskapet kan gi SEE-medlemmer tilgang til ytterligere ressurser, blogger, fora, hendelseskalendere og andre tjenester. Visse programmer og tilbud som presenteres i SEE-nettfellesskapet kan være underlagt ekstra vilkår og bestemmelser for slike programmer og tilbud. I tillegg til disse vilkårene (som gjelder for SEE-nettfellesskapet), godtar og samtykker SEE-medlemmer i at deltakelse i SEE-nettfellesskapet avhenger av følgende ekstra vilkår:

 • SEE-medlemmer kan ikke fremme individuelle konsultasjons- eller opplæringstjenester (uansett opp de er SMART-sertifiserte instrukturer) mot penger.
 • SEE-medlemmer forstår at formålet med SEE-nettfellesskapet er å tilrettelegge for informasjonsdeling, og skal derfor begrense det de bidrar med til fellesskapet til informasjon som kan gjøres offentlig tilgjengelig
 • SEE-medlemmer må rette seg etter eventuelle fortrolighetsforpliktelser inngått med SMART (eller andre tredjeparter) angående informasjon medlemmet har mottatt i henhold til en fortrolighetsavtale. Ingen opplysninger SEE-medlemmet mottar fra SMART i henhold til en fortrolighetsavtale kan deles på dette nettstedet eller andre fora eller nettsteder.
 • Da dette er et begrenset medlemsfellesskap, kan SEE-medlemmene bli invitert til å dele personlig informasjon om seg selv i medlemsprofilen (f.eks. e-postadresse, telefonnumre samt hvilket klassetrinn og fag de underviser i). Slike opplysninger oppgis frivillig etter SEE-medlemmenes skjønn, og det er hvert enkelt SEE-medlems ansvar å begrense bruken av disse personopplysningene til fellesskapsoppbyggingen de var tiltenkt, og ikke til markedsførings- eller andre upassende formål, og ellers i samsvar med personvernlovgigning.
 • SEE-medlemmer kan legge inn hyperlenker til eksterne ressurser i SEE-nettfellesskapet. SEE-medlemmene godtar at alle slike hyperlenker skal begrenset til tilsiktede forml for SEE-nettsamfunnet og ellers i samsvar med disse vilkårene og vilkårene på slike tredjepartsnettsteder.

Tilbake til toppen

SMART Learning Space

Visse brukere kan opprette en konto for tilgang til SMART Learning Space (SLS), området kun for medlemmer på nettstedet ("SLS-nettstedet"), og henvises heretter til lsom "SLS-medlemmer". I tillegg til disse vilkårene (som fortsatt gjelder på SLS-nettstedet), kan SLS-brukerne bli underlagt ytterligere vilkår ved opprettelse av medlemskonto og/eller ved kjøp av kurs, ressurser eller andre tilbud på SLS-nettstedet.

SLS-medlemmet godtar at kursmateriale og annet referansemateriale som blir gjort tilgjengelig på SLS-nettstedet er kun til medlemmenes personlige bruk, og skal ikke overføres, kopieres, deles, selges (eller på andre måter kommersialiseres), eller når det gjelder kurs (f.eks. Flash-mediapresentasjoner), oppbevares eller lagres elektronisk for andre formål enn fullføring av slike kurs.

SLS-medlemmer godtar at visse opplysninger, herunder kurshistorikk og -fullførelse, kursvitnemål og -kreditter og eventuelle sertifiseringsnivåer kan lagres på nettstedet og andre systemer administrert av SMART, selv om slike kurs tilbys på nettet og/eller kostnadsfritt. SLS-medlemmer godtar at slike opplysninger skal kunne vises både av SLS-medlemmer og SMART (og deres representanter), og kan lagres av SMART i en ubestemt periode. Dersom det er feil i opplysningene om et SLS-medlem på nettstedet, kan SLS-medlemmet kontakte SMART på SLS@smarttech.com for å korrigere dem.

SLS-medlemmer godtar at selv om SMART gjør sitt ytterste for å opprettholde konstant tilgjengelighet for nettstedet og innholdet på nettstedet, kan de ikke garantere at nettstedet og tilknyttet opplæringsmateriell og -kurs vil være tilgjengelig til enhver tid. SLS-medlemmer fritar med dette SMART fra tap eller erstatningsansvar som måtte oppstå ut fra manglende tilgjengelighet for nettstedet eller opplæringsmateriell eller -kurs Dersom betalte opplæringskurs eller -materiell avbrytes eller er utilgjengelig på det anviste tidspunktet, skal SMART ved forespørsel gjøre slike kurs eller slikt materiell tilgjengelig for SLS-medlemmer så snart som praktisk mulig i etterkant, eller refundere beløpet som ble betalt for slike kurs eller materiell etter SMARTs eget valg.

Brukeren kan bli underlagt ytterligere vilkår når det kjøpes, kurs, ressurser eller andre tilbud på nettstedet.

Retningslinjer for betaling og refundering:

Hele beløpet må betales inn før registrering for noen kurs kan fullføres. SLS-medlemmer godtar at SMART kan bruke tjenestene til en tredjepart for betalingsbehandling.

Dersom det registrerte SLS-medlemmet ikke kan ta del i en opplæringsøkt (enten "personlig", dvs at opplæringen utføres på samme fysiske sted, eller på nettet), kan ikke opplæringen overføres.

Gratis nettkurs kan avlyses til enhver tid. SMART skal gi full refundering for kurs som er betalt i sin helhet, forutsatt at SLS-medlemmet har gitt minst fem (5) virkedagers varsel om at han ikke kan delta. Etter denne perioden, hvis SLS-medlemmet melder fra til SMART om at han ikke kan delta før kurset begynner, skal SMART kreditere SLS-medlemmets konto med beløpet som ble betalt inn for kurset. Denne kreditten kan brukes av SLS-medlemmet til andre kurs levert av SMART innen ett (1) år etter datoen for det opprinnelige kurset. Dersom meldingen om manglende deltakelse ikke mottas før kurset starter, skal hele kursavgiften frafalles av SLS-medlemmet.

Kurskreditt:

SMART kan fra tid til annen tilby programmer hvor SLS-medlemmer kan samle opp kreditt for antall utførte utviklingsopplæringstimer. Disse programmene kan være underlagt ekstra vilkår, og kan endres fra tid til annen. Kredittene som tilbys gjennom slike programmer skal ikke ha kontantverdi, og kan brukes på kurs (herunder sertifiseringer), opplæring, hendelser eller andre tilbud tilbudt av SMART. Med mindre annet er angitt, må oppsamlede kreditter brukes innen to (2) år etter at de er opptjent, ellers frafaller de.

Tilbake til toppen

SMART Notebook Express på nettet

Alle bestemmelsene i disse vilkårene gjelder, med mindre de strider mot de følgende. I slike tilfeller skal de følgende gjelde. SMART tildeler deg en begrenset, oppsigelig, ikke-overførbar, royaltyfri lisens til å bruke SMART Notebook Express-nettprogram ("Express") som er tilgjengelig på Internett, forutsatt at:

a) Du ikke utfører eller gjør forsøk på omvendt utvikling, bakoverkompilerering, dekompilering, demontering, modifisering, opprettelse av utledede arbeider eller på andre måter forsøker å utlede kildekode fra (eller underliggende ideer, algoritmer, struktur eller organisering av) Express-programvaren eller noen komponenter av den til noe formål, herunder med den hensikt å oppdage nye aspekter av den iboende teknologien

b) Du ikke utfører eller gjør forsøk på modifisering, forbedring, tilrettelegging, variasjon av Programvaren, eller opprettelse av utledede arbeider på grunnlag av Express-programvaren, eller sammenslåing eller utskillelse av Express-programvaren eller noen komponenter av den uten skriftlig forhåndstillatelse fra SMART

c) Du ikke utfører eller gjør forsøk på utleie, leasing, utlån eller underlisensiering, distribusjon eller levering av Express-programvaren eller noen komponenter av den til andre parter

d) Du ikke utfører eller gjør forsøk på nedlasting, lagring eller kopiering av Express-programvaren til din personlige datamaskin eller andre elektroniske enheter En nedlastbar versjon av Notebook Express er tilgjengelig for nedlasting på:

http://smarttech.com/dlnotebookexpress.

Du samtykker i å overholde alle gjeldende lover for bruken av Express-programvaren og dens komponenter. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er tildelt, forbeholdes SMART.

Alle eiendoms- og åndsverksrettigheter i og til innholdet du kan få tilgang til og bruke gjennom Express-programvaren, eies av den enkelte opphavspersonen og kan være beskyttet av gjeldende lover og traktater om opphavs- eller åndsverksrettigheter. Din nedlasting av tekst, bilder eller annet innhold til en fil som opprettes under brukes av Express-programvaren er underlagt vilkårene til det respektive nettstedet innholdet lastes ned fra eller lisenser som gjelder for slikt innhold. Du godtar at Express-programvaren ikke har samme funksjonalitet som SMART Notebook-programvaren, men er et undersett av funksjonaliteten SMART Notebook-programvaren inneholder.

I den grad kundestøttetjenester leveres (mot betaling eller på andre måter) tilknyttet dette produktet, leveres slike kundestøttetjenester i provinsen Alberta i Canada, og transaksjonen skal anses å ha forekommet i Alberta i Canada.

Tilbake til toppen

Prøveversjoner og andre programvarenedlastinger

SMART kan gjøre bestemt programvare (herunder prøve- og betaversjoner av programvare) tilgjengelig for deg gjennom nettstedet. Din bruk av slik programvare er underlagt vilkårene i gjeldende lisensavtale for sluttbruker, samt andre vilkår angitt på nettstedet eller funksjoner relatert til den tilknyttede programvaren. Du samtykker i at dersom du mottar en produktaktiverings- eller installasjonsnøkkel for en SMART-programvare, skal du oppbevare den nøkkelen for personlig bruk, og ikke gjøre den tilgjengelig for andre eller legge inn eller vise nøkkelinformasjonen for bruk av andre.

Tilbake til toppen

SMART Response VE programvare

Disse vilkårene gjelder for din bruk av SMART Response VE betaprogramvare og tilknyttede nettilbud ("nettstedet" angående dette tilbudet) levert av SMART, og alle nettadministrerte tjenester tilgjengelige gjennom nettstedet, herunder men ikke begrenset til datainnsamling, karaktersetting og rapportering ("tjenestene" angående dette produkttilbudet).  Alle brukere (herunder du) kan henvises til i disse vilkårene som "bruker".  Brukere (herunder utdanningsinstitusjoner eller instruktører) som tildeler tilgangskoder til andre (f.eks. elever) og som dermed tilrettelegger for at disse personene blir brukere av nettstedet, forplikter seg til å godta disse vilkårene på vegne av disse personene samt å påse at de forstår den tillatte bruken av dette nettstedet og de tilknyttede tjenestene. 

Når det gjelder dette produkttilbudet, betyr "innlegg" innhold som er lagt inn av brukere, og inkluderer men er ikke begrenset til tekst, spørsmål, svar, instruktørtilbakemeldinger og annet innhold brukere leverer på nettstedet.  Ved å legge inn eller plassere innlegg på nettstedet (i en hvilken som helst form), tildeler du SMART, deres etterfølgere, utpekte representanter og leverandører som SMART måtte benevne fra tid til annen, en royaltyfri, verdensomspennende, underlisensierbar, overførbar lisens til å bruke, reprodusere, kopiere, distribuere, overføre, kringkaste, legge inn, vise, modifisere, slå sammen og omformatere innlegget ditt, forutsatt at det kun gjøres med den hensikt å levere tjenestene tilknyttet SMART Response VE-programvaren.

Du kan bare bruke innleggene og tjenestene som finnes på eller er tilgjengelige gjennom dette nettstedet for tjenestene tilknyttet SMART Response VE-programvaren, dvs. kun nedlastet, vist og skrevet ut for personlig klasseromsbruk eller intern sirkulering i organisasjonen (herunder utdanningsinstitusjoner).  Materiale, informasjon, innlegg og tjenester (herunder programvare) som finnes på eller er tilgjengelig gjennom dette nettstedet kan ikke på andre måter kopieres, reproduseres eller videredistribueres delvis eller i sin helhet.  Du godtar at manglende overholdelse av dette kravet kan utgjøre brudd på data- eller personvern, og du samtykker i at SMART IKKE SKAL VÆRE ANSVARLIG FOR SLIKE BRUK, OG DU HOLDER SMART SKADESLØS OG SAKESLØS FRA NOE ERSTATNINGSANSVAR SOM MÅTTE OPPSTÅ UT FRA SLIKE BRUDD. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig tildeles i disse vilkårene forbeholdes.

Alle vilkårene gjelder for din bruk av dette tilbudet, herunder uten begrensning vilkårene for atferd og forbudte aktiviteter.  I tillegg for vilkårene for å opprette en konto i disse vilkårene, godtar du at du har rett til å supplere alle identifiserbare opplysninger du legger inn i en kontoopprettelse eller et innlegg..  All personlig identifiserbar informasjon du oppgir når du oppretter eller vedlikeholder en konto, behandles av SMART i samsvar med deres retningslinjer for personvern.  

I tillegg til disse vilkårene er din bruk av nettstedet og tjenestene underlagt lisensavtalen for sluttbrukere av SMART Response-programvaren, som sammen med disse vilkårene er en fullstendig erklæring av avtalen mellom deg og SMART, og omfatter hele ansvaret til SMART og ditt eksklusive rettsmiddel angående din tilgang til og bruk av nettstedet.   I tillegg til oppsigelsesrettighetene ellers beskrevet i disse vilkårene, kan ditt bruk på et eller flere av diss vilkårene også medføre oppsigelse av din bruk av eller tilgang til SMART Response-programvaren, sammen med bruken av og tilgangen til nettstedet og/eller tjenestene.

Tilbake til toppen

Atferd

Brukere forventes å respektere og kommunisere med andre brukere i offentlige forum som de ville gjort under andre offentlige omstendigheter, og unngå å bruke krenkende, trakasserende eller på andre måter upassende språk i innlegg. Du godtar at du er ansvarlig for din kommunikasjon med andre brukere.

Tilbake til toppen

Forbudte og ulovlige aktiviteter

Bruk av nettstedet for aktiviteter som bryter lokale, nasjonale, internasjonale lover, forskrifter eller bestemmelser utgjør brudd på disse vilkårene. I tillegg er bestemt annen bruk av SMARTs nettsteder og tilknyttede tjenester forbudt og utgjør brudd på disse vilkårene. Ulovlige og forbudte aktiviteter omfatter, men er ikke begrenset til:

 • Innlegging eller publisering av innlegg som er upassende, støtende (herunder skjulte krenkelser hvor symboler, initialer, bevisste stavefeil eller andre tegn brukes til å antyde støtende språkbruk), uanstendige, pornografiske, grove, truende, villedende, nedverdigende, ulovlige eller krenkende, eller materiell som forstyrrer andres evne til å bruke nettstedet
 • Innlegging eller spredning av materiell eller bruk av tjenestene som gjøres tilgjengelig gjennom nettstedet eller informasjon anskaffet fra SMARTs nettsted på en måte som trakasserer eller fremmer trakassering av en annen person, herunder, uten begrensning innlegging eller publisering av innlegg som er trakasserende eller krenkende på grunnlag av alder, kjønn, rase, religion, opprinnelse, seksuell orientering eller invaliditet
 • Innlegging eller publisering av innlegg som krenker opphavsrettslige eller andre åndsverksrettigheter, bransjehemmeligheter eller fortrolighetsforpliktelser
 • Bruk av nettstedet til fremming av ulovlig atferd, ulovlige aktiviteter eller bedrageri Du kan nærmere bestemt ikke fremme ulovlig atferd som f.eks. pyramideplaner eller andre ulovlige salgspromosjoner. Du samtykker videre i å ikke delta i ulovlige aktiviteter tilknyttet innleggene dine eller å legge inn koblinger til andre nettsteder som inneholder slike ulovlige aktiviteter
 • Bedrageri omfatter, men er ikke begrenset til å etterligne en person eller en enhet, eller å forfalske en digital eller manuell signatur Det er uttrykkelig forbudt å utgi seg for å være en ordstyrer for eller ansatt i SMART
 • Opplasting, overføring eller spredning av filer eller annet materiell som inneholder virus, trojanske hester, ormer, tidsinnstilte bomber, cancelboter, korrupte filer eller annen lignende programvare eller programmer som kan skade driften av nettstedet, SMARTs servere, andres datamaskiner eller eiendom
 • Bruk av nettstedet på måter som kan skade, deaktivere, forstyrre, overbelaste eller hemme SMART-servere eller nettverk tilknyttet SMART-servere, eller som forstyrrer andres bruk av nettstedet. All forstyrrelse av brukeres datanettverks- eller telekommunikasjonstjenester, vertsmaskiner eller nettverk, herunder, uten begrensning benektelse av tjenesteangrep, oversvømming av et nettverk, overbelasting av en tjeneste, urettmessig besittelse eller misbruk av operatørrettigheter og forsøk på å krasje en vertsmaskin gjennom bruken av dette nettstedet er forbudt
 • Uautorisert tilgang eller forsøk på uautorisert tilgang til nettsteder, andre kontoer, datasystemer eller nettverk tilknyttet SMART-servere ved hjelp av hacking, passorduttrekking eller andre metoder Bruk eller distribusjon av verktøy som har til hensikt å kompromittere sikkerhet, f.eks. passordgjettingsprogram, kodeknekkingsverktøy, pakkesniffere eller nettverkssonderingsverktøy er forbudt. All bruk av datauttrekking, roboter eller lignende verktøy eller fremgangsmåter for datainnsamling og -uttrekking er forbudt Du kan ikke tilegne deg eller forsøke å tilegne deg materiell eller informasjon ved hjelp av noen fremgangsmåter som ikke med hensikt er gjort tilgjengelige gjennom nettstedet
 • Med mindre det er uttrykkelig tillatt av SMART, salg eller reklamering (enten i Innleggene dine eller profilen din) av produkter eller tjenester, selvpromotering eller anmodning om at lesere utfører handlinger som har til hensikt å fremme et personlig formål eller økonomisk vinning. Du samtykker i at du ikke skal bruke informasjon fra nettstedet til noe av det forannevnte, via e-post eller andre metoder, med mindre det uttrykkelig er tillatt av SMART
 • Tilegning eller forsøk på tilegning av offentlige e-postadresser publiserte i registrerte brukerprofiler og bruk til egne formål Du samtykker i å ikke fremme, koble til eller oppfordre andre til å delta på konkurrerende nettsteder som inneholder oppslagstavler, forum, nettprat, blogger eller andre interaktive elementer med det formål å skade informasjonsflyten og/eller deltakelse på nettstedet
 • Salg, overføring eller fremming av "søppelpost", "kjedebrev", undersøkelser, konkurranser eller uønsket masse-e-post eller -søppelpost

Du autoriserer med dette SMART til å samarbeide med (i) politiet i granskingen av mistenkte kriminelle brudd og/eller (ii) systemadministratorer hos Internettleverandører eller andre nettverks- eller datafasiliteter for å håndheve disse vilkårene.

Ved manglende overholdelse av et eller flere av vilkårene, bruker SMART alle sine rettsmidler mot deg, herunder, men ikke begrenset til søksmål eller midlertidig eller annen rimelig forføyning etter behov.

Tilbake til toppen

Opprette en konto

Visse tjenester tilgjengelige gjennom dette nettstedet krever at brukeren registrerer seg for å opprette en konto Slike tjenester kan omfatte (men er ikke begrenset til) deltakelse i Internett-fellesskap på dette nettstedet og innstillinger av personlige preferanser for bruk på nettstedet. Som del av registreringen må du gi visse opplysninger, herunder for- og etternavn, samt et brukernavn. Ta hensyn til at disse opplysningene blir offentlig tilgjengelige. Selv om enkelte funksjoner for øyeblikket tillater innlegging med kun et brukernavn, forbeholder SMART seg retten i fremtiden til å kreve at slike innlegg tilknyttes brukerens for- og etternavn. Medlemskap i bestemte fellesskap (f.eks. SEE-nettfellesskap) kan også kreve e-postadresse, etternavn og andre opplysninger for å kunne opprette en konto. Kun enkelte av disse opplysningene gjøres tilgjengelig for andre fellesskapsmedlemmer, som vil vises på medlemsprofilsiden, og resten av opplysningene kan brukere velge å vise til andre medlemmer i fellesskap. All personlig identifiserbar informasjon du oppgir når du oppretter eller vedlikeholder en konto, behandles av SMART i samsvar med deres retningslinjer for personvern.

Du samtykker i at opplysningene du oppgir under registreringen er sanne, gyldige, korrekte og fullstendige, og du samtykker i å ikke (i) registrere deg under en annen persons navn, (ii) velge et brukernavn som kan anses som krenkende, (iii) velge et brukernavn med det formål å narre eller villede brukere av nettstedet om din sanne identitet, (iv) velge et salgsfremmende brukernavn (f.eks. dittprodukt, dinetjenester, dittnettsted) eller (v) krenke andre personers eller enheters åndsverksrettigheter eller andre rettigheter. Du samtykker å ikke utgi deg for en annen person, herunder andre brukere av nettsteder, ordstyrere (verter) eller andre SMART-ansatte, -ledere eller direktører. Du samtykker i å vedlikeholde og umiddelbart oppdatere registreringsopplysningene dine slik at de til enhver tid er sanne, gyldige, korrekte og fullstendige.

Dersom SMART etter en etterforskning har rimelig grunnlag for å mistenke at en registrert brukers opplysninger er usanne, uriktige, ugyldige eller ufullstendige, kan SMART oppheve midlertidig eller kansellere den registrerte brukerens konto og forby all gjeldende eller fremtidig bruk av nettstedet (eller deler av det) av den brukeren.

SMART tar brukernes personvern og sikkerhet på alvor, særlig når det gjelder barn. Hvis du av denne grunn er mindreårig, kan du ikke opprette en konto for noen av tjenestene som tilbys på nettstedet med mindre nettstedet eller tjenestene spesifikt tillater det, og kun med samtykke fra foreldre eller formyndere. Ikke under noen omstendigheter kan en person under 13 år opprette en konto eller legge inn personopplysninger gjennom dette nettstedet eller tjenestene. Enkelte deler av dette nettstedet kan tillate at mindreårige (forutsatt at de er fylt 13 år) kan delta i forum begrenset til en bestemt brukergruppe og i samsvar med registrering, samtykke fra foreldre eller formyndere og andre ekstra bruksvilkår for det forumet. Hvis du er mindreårig, skal du ikke sende oss noen andre personopplysninger enn dem vi ber deg om når du registrerer deg for disse begrensede områdene av nettstedet eller tjenestene. Dersom vi finner ut at vi har mottatt personopplysninger fra en mindreårig uten samtykke fra foreldre eller formyndere (herunder av den mindreåriges skole, distrikt og/eller lærer), eller dersom vi finner ut at en mindreårig har sendt oss personopplysninger utover dem vi ber om når han/hun registrerer seg på gjeldende nettsted eller tjeneste, sletter vi de opplysningene så snart som mulig. Hvis du mener at en mindreårig har sendt oss personopplysninger utover de obligatoriske ved registrering på nettstedet eller tjeneesten, eller samtykke fra foreldre eller formyndere ikke er gitt, ber vi deg kontakte oss på info@smarttech.com.

Tilbake til toppen

Sikkerhet

Du er ansvarlig for å holde passordene dine samt kontoinformasjon og -tilgang fortrolig. Du er også ene og alene ansvarlig for alle aktiviteter (eller alt misbruk) som måtte oppstå på eller ut fra kontoen din (herunder midlertidige kontoer etablert med midlertidige identifikasjonsnumre, f.eks. for bruk av Response VE-programvaren), herunder handlinger begått av venner, familie, kolleger, ansatte, gjester eller andre med tilgang til kontoen din. Du samtykker i å kontrollere at du går ut av kontoen din på slutten av hver økt (hvis du bruker en delt datamaskin) og i å melde fra til SMART umiddelbart om uautorisert bruk av kontoen din eller andre sikkerhetsbrudd. SMART er ikke ansvarlige for noe tap som måtte oppstå som resultat av at andre bruker passordet eller kontoen din, enten med eller uten din viten. Du kan også bli holdt ansvarlig for tap som SMART eller andre parter måtte lide på grunn av at andre bruker kontoen din eller brukernavnet ditt. Du kan ikke bruke andres konto på noe som helst tidspunkt uten tillatelse fra kontoholderen.

Tilbake til toppen

Ordstyrere

SMART er ikke forpliktet til å overvåke innlegg eller annet materiell. Ordstyrere på nettstedet kan imidlertid overvåke nettstedets innlegg. Ordstyrere for nettstedet er ikke forpliktet til å verken forhåndssjekke innlegg, overvåke dem på "sanntidsbasis" eller redigere innlegg på nettstedet. Som bruker kan du se innhold som er krenkende eller støttende. Hver bruker må vurdere og bære all risiko tilknyttet bruken av noe innhold, herunder tillit til nøyaktighet, fullstendighet eller nytte av slik innhold. Vennligst rapporter støtende innhold på nettstedet ved å sende en e-post til info@smarttech.com.

SMART forbeholder seg retten til å behandle innleggene på nettstedet for å kunne distribuere informasjon gjennom nettstedet på en systematisk måte. Med det som formål, kan SMART etter eget valg utpeke SMART-ansatte og/eller eksterne enheter som ordstyrere for nettstedet. Ordstyrerne er ikke pliktige til å gjennomgå alle innleggene, og heller ikke å redigere innlegg. Du påtar deg risikoen for å lese og handle ut fra informasjon fra innlegg publisert av en ordstyrer eller andre personer på nettstedet.

Tilbake til toppen

Opphør av medlemskap eller deltakelse

Din rett til å bruke eller få tilgang til nettstedet og/eller tjenestene kan kanselleres av SMART umiddelbart og uten varsel dersom du ikke overholder vilkårene eller bestemmelsene i vilkårene. Ved et slikt opphør, må du umiddelbart stanse tilgangen eller bruken av nettstedet og tjenestene, og samtykke i å ikke registrere deg på nytt eller på andre måter dra nytte av eller forsøke å dra nytte av nettstedet eller tjenestene. Du erkjenner videre at SMART forbeholder seg retten til å treffe tiltak - tekniske, juridiske eller andre - for å blokkere, annullere eller nekte deg muligheten til å bruke nettstedet eller tjenestene. Du forstår at SMART kan utøve denne retten etter eget skjønn, og at denne retten skal komme i tillegg til og ikke i stedet for andre rettigheter og rettsmidler SMART har tilgang på.

Tilbake til toppen

Garantifraskrivelse og ansvarsbegrensning

DET MESTE AV INNHOLDET SOM LEGGES INN PÅ NETTSTEDET LEVERES AV REGISTRERTE TREDJEPARTER SOM IKKE ER TILKNYTTET SMART. SLIKT TREDJEPARTSINNHOLD ER ENE OG ALENE ANSVARET TIL OPPHAVSPERSONEN FOR DET INNHOLDET. DU SAMTYKKER I AT SMART IKKE KONTROLLERER OG IKKE PÅ NOEN MÅTE ER ANSVARLIG FOR DETTE TREDJEPARTSINNHOLDET. I TILLEGG SAMTYKKER DU I AT SMART IKKE ER ANSVARLIG FOR, OG DU SKAL HOLDE SMART OG DETS DATTERSELSKAPER, FILIALER, LEDERE, AGENTER, ORDSTYRERE OG ANSATTE SKADESLØSE OG SAKESLØSE FRA ETHVERT KRAV, HERUNDER RIMELIGE ADVOKATHONORARER FREMSATT AV NOEN TREDJEPART TILKNYTTET ELLER SOM MÅTTE OPPSTÅ UT FRA INNHOLD DU PUBLISERER, LEGGER INN, OVERFØRER ELLER GJØR TILGJENGELIG GJENNOM NETTSTEDET, DIN BRUK AV NETTSTEDET, DITT BRUDD PÅ BRUKSVILKÅRENE ELLER DIN KRENKELSE AV ANDRES RETTIGHETER.

INNHOLD, DATA OG TJENESTER (HERUNDER UTEN BEGRENSNING KARAKTERSETTINGS-, DATAINNSAMLINGS- ELLER RAPPORTERINGSFUNKSJONENE I TJENESTEN) PÅ NETTSTEDET ER "SOM DE ER" OG BÆRER INGEN GARANTIER. SMART GARANTERER VERKEN NØYAKTIGHET, PÅLITELIGHET, FULLSTENDIGHET, NYTTE, AT ÅNDSVERKSRETTIGHETER IKKE BRYTES ELLER KVALITETEN PÅ NOE INNHOLD PÅ NETTSTEDET, UANSETT HVEM SOM ER OPPHAVSPERSONEN(E) FOR DET INNHOLDET ELLER DE DATAENE. SMART GARANTERER IKKE AT NETTSTEDET ER SIKKERT, FRITT FOR PROGRAMFEIL, VIRUS, FORSTYRRELSER, FEIL ELLER ANDRE BEGRENSNINGER. SMART GARANTERER IKKE AT BRUKEN AV NETTSTEDET ELLER INNHOLD, TJENESTER, SØK ELLER KOBLINGER PÅ DET VIL FØRE TIL BESTEMTE RESULTATER. DU FORSTÅR UTTRYKKELIG OG SAMTYKKER I AT DU BÆRER ALL RISIKO TILKNYTTET BRUK AV ELLER TILLIT TIL DET INNHOLDET. SMART ER IKKE PÅ NOEN MÅTE ANSVARLIG FOR INNHOLD SOM ER LAGT INN ELLER KOBLET TIL NETTSTEDET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL FEIL ELLER UTELATELSER I INNHOLD, DATA ELLER TJENESTER, ELLER FOR TAP ELLER SKADER AV NOE SLAG SOM MÅTTE OPPSTÅ UT FRA BRUKEN AV ELLER TILLITEN TIL INNHOLD, DATA ELLER TJENESTER. SMART KAN IKKE GARANTERE AT FILENE DU LASTER NED FRA NETTSTEDET ER FRI FOR VIRUS ELLER KONTAMINERING ELLER DESTRUKTIVE FUNKSJONER, OG KAN HELLER IKKE GARANTERE AT NETTSTEDET ER FEILFRITT ELLER UFORSTYRRET. INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN UNDERFORSTÅTTE, UTTRYKTE ELLER LOVBESTEMTE, HERUNDER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL GIS I FORBINDELSE MED INFORMASJONEN OG MATERIELLET ELLER FUNKSJONENE ELLER TJENESTENE SOM TILBYS PÅ DETTE NETTSTEDET. SMART FRASKRIVER SEG VIDERE ALT ANSVAR FOR HANDLINGER, UTELATELSER OG ATFERD FRA TREDJEPARTER ELLER NETTSTEDSBRUKERE I FORBINDELSE MED NETTSTEDET OG TJENESTENE.

I STØRST MULIG GRAD TILLATT AV GJELDENDE LOVER, ER IKKE SMART OG DERES REPRESENTANTER ANSVARLIGE FOR NOEN INDIREKTE, SPESIELLE, TYPISKE, TILFELDIGE ELLER ETTERFØLGENDE SKADER ELLER FOR NOEN SKADER TILKNYTTET TAP AV VIRKSOMHET, TELEKOMMUNIKASJONSFEIL, TAP, KORRUPSJON, SIKKERHET ELLER DATATYVERI, TAP AV FORTJENESTE ELLER INVESTERINGER, REGNSKAPSSTILLINGER TATT AV DEG ELLER LIGNENDE, ENTEN BASERT PÅ KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLINGER (HERUNDER UAKTSOMHET), ABSOLUTT ANSVAR, PRODUKTANSVAR ELLER ANNET, SELV OM SMART ELLER DERES REPRESENTANTER ER ADVART OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER OG SELV OM RETTSMIDLER ANGITT HER HAR MISLYKTES I SIN VESENTLIGE HENSIKT. SKADEBEGRENSNINGENE ANGITT OVENFOR ER FUNDAMENTALE ELEMENTER I GRUNNLAGET FOR AVTALEN MELLOM SMART OG DEG. SMART VILLE IKKE HA KUNNE LEVERT NETTSTEDET UTEN SLIKE BEGRENSNINGER.

Tilbake til toppen

Generelle vilkår

Vilkårene er en fullstendig erklæring om avtalen mellom deg og SMART, og angir hele SMARTs ansvar og ditt eksklusive rettsmiddel når det gjelder din tilgang og bruk av nettstedet. SMARTs agenter og ansatte er ikke autoriserte til å gjøre endringer i vilkårene eller til å legge til fremstillinger, plikter eller garantier som er bindende for SMART. Alle fraskrivelser av disse vilkårene fra SMART må være skriftlige og signert av en autorisert leder i SMART og uttrykkelig henvise til de gjeldende bestemmelsene i vilkårene. Dersom en bestemmelse i vilkårene er ugyldig og ikke kan håndheves i henhold til gjeldende lover, skal den delen tolkes så nær gjeldende lover som mulig, eller i tilfelle det mislykkes, anses for utelatt, og gjenværende bestemmelser skal fortsatt gjelde i uforminsket grad. Vilkårene styres av lovene i Alberta, samt gjeldende føderale lover i Canada for inngåtte avtaler, og skal kun utføres i Alberta, uten hensyn til valg av lover eller motstridende lovprinsipper som måtte kreve anvendelse av lover i en annen jurisdiksjon. Du samtykker også i at slike tvister kan løses med personlig jurisdiksjon av, og at valg av forum eller sted skal være i den provinsielle og føderale retten i provinsen Alberta i Calgary, samt at slike retter skal ha eksklusiv jurisdiksjon. Overskrifter er kun inkludert av praktiske årsaker, og skal ikke tas med i tolkningen av disse vilkårene. Vilkårene begrenser ingen rettigheter SMART kan ha når det gjelder lover om handelshemmeligheter, opphavsrett, patenter eller andre lover. SMART forbeholder seg retten til å til enhver tid avdekke informasjon SMART anser for å være nødvendig for å oppfylle eventuelle lovbestemte, forskriftsmessige eller juridiske forespørsler eller forespørsler fra myndigheter, eller å redigere, nekte å publisere eller fjerne informasjon eller materiell, delvis eller i sin helhet, etter SMARTs eget skjønn.

SMART, SMART Board og SMART-tilknyttede merker er varemerker tilhørende SMART Technologies ULC eller deres datterselskaper, og kan være registrert i USA og andre jurisdiksjoner. Andre merkenavn, logoer og merker er varemerker som tilhører de respektive eierne.

© 2009-2011, SMART Technologies.