SMART – Yasal Uyarı ve Bu Web Sitenin Kullanım Şartlarıİşbu Şartlar, Sitenin ve ondaki Hizmetlerin sizin tarafınızdan kullanımını düzenlemektedir. Her ne şekilde olursa olsun bu Siteye erişiminiz ya da Site veya Hizmetleri kullanımınız, işbu Şartları ve onlarla bağlanmayı kabul ettiğinizi ifade edeceğinden, lütfen bu Şartları dikkatlice okuyun. Eğer bu Şartları kabul etmiyorsanız, Site ve Hizmetlere erişiminizi durdurmalı veya kullanmayı sonlandırmalısınız.

Son güncelleme: 10.01.12

İşbu Kullanım Şartları ("Şartlar"); SMART Technologies ULC ("SMART", "biz", "bizim") tarafından sunulan web sitelerini, çevrimiçi olanakları, işbu Şartlara doğrudan bağlantı sağlayan her tür web sayfasını (genel olarak "Site") ve çevrimiçi forumlar, eğitim, destek hizmetleri, yüklenebilir içerik, bloglar, gruplar, haber kaynakları, topluluk takvimleri ve yazılımın deneme, beta veya diğer yüklemeleri dahil, fakat bunlarla sınırlı olmayan, Site üzerinden erişilebilen tüm web tabanlı hizmetleri ("Hizmetler") kullanımınız için geçerlidir. Siz işbu Şartlarda "siz" veya "sizin" olarak anılabilirsiniz. Herhangi bir kullanıcı (siz dahil) işbu Şartlarda "Kullanıcı" olarak anılabilir. Eğer reşit değilseniz işbu Site ve Hizmetleri kullanmanız için ebeveyniz veya vasinizin iznini almalısınız ve ebeveyniz veya vasiniz sizin adınıza işbu şartları kabul etmelidir. 13 yaşın altındaki bireyler hesap oluşturamazlar veya bize kişisel bilgilerini sağlayamazlar. Lütfen reşit olmayanlarla ilgili özel hükümler için Bir Hesap Oluşturma bölümünü okuyun.

Site üzerinden sağlanan birtakım özellikler veya Hizmetler, ilgili özellik veya Hizmetle ilgili yayınlanan ek veya alternatif şart ve koşullara tabi olabilir.

Referans kolaylığı için aşağıda şart kategorilerini bulacaksınız; buna rağmen, bu Siteyi kullanımınız hükümlerin tümüne tabi olduğundan, lütfen bütün Şartları okuyun.


Şartlar veya Sitedeki Değişiklikler

SMART tamamen kendi takdirinde, size ayrıca ihbar ederek veya etmeyerek, değiştirilen şartların Sitede yayınlandığı herhangi bir zamanda geçerli olmak üzere Şartlarda değişiklik yapabilir. Siz; bu tür değişiklikleri zamanında öğrenmek için bu Sitede yayınlanan bilgileri düzenli olarak gözden geçirmek, eğer değiştirilen şartları kabul etmiyorsanız Siteyi ve Hizmetleri kullanmayı sonlandırmak ve bu Siteye kayıt olmanızla birlikte size sunulan her tür dağıtım listesinden veya diğer iletişim listesinden kaldırılma talebinizi SMART'a bildirmekle sorumlusunuz. BÖYLE BİR YAYINDAN (VEYA VARSA EK İHBARDAN) SONRA SİTEYİ, SİTE ÜZERİNDEN SAĞLANAN VEYA ERİŞİLEBİLEN HER TÜR MATERYALİ VEYA HİZMETLERİ KULLANMAYA DEVAM ETMENİZ HALİNDE, DEĞİŞEN ŞARTLARI VE ONLARLA BAĞLANMAYI KABUL ETTİĞİNİZ VARSAYILACAKTIR.

SMART; herhangi bir zamanda ve zaman zaman, geçici veya daimi olarak Siteyi (veya herhangi bir kısmını) değiştirebilir veya sonlandırabilir. SMART; böyle bir değiştirme, askıya alma veya sonlandırma sebebiyle herhangi bir Kullanıcı veya diğer üçüncü bir tarafa karşı sorumlu olmayacaktır.

SMART; hizmetler, özellikler veya web özelliklerini Siteye zaman zaman ekleyebilir ve aksi belirtilmedikçe tüm bu hizmetler, özellikler ve siteler işbu Şartlara tabidir.

En başa git

Kullanıcının Sağladığı İçeriğin Kullanımı

İşbu Şartlarda "Gönderim" ifadesi, Kullanıcılarımız tarafından gönderilen içeriği ifade eder ve herhangi bir Kullanıcı tarafından sağlanan herhangi bir dosya (SMART Notebook yazılımı formatında, SMART Table yazılımı formatında, .pdf formatında, PowerPoint® ve Microsoft® Word formatında oluşturulan dosyalar dahil), metin, görüntüler, içerik, video, iletişimler, görüşler, bağlantılar, yazılım, veriler ve herhangi bir Kullanıcının Sitede sağladığı diğer herhangi bir içeriği kapsar, fakat bunlarla sınırlı değildir. Kullanıcılar; içeriği karşıya yükleme sayfaları veya dosya içeriğini paylaşmanın diğer yöntemleri, mesaj panoları, sohbetler (tartışma forumları), günlükler, olaylar takvimi, ses ve/veya podcast'ler, video günlükler, kişisel web sayfaları, wiki sayfalar ve/veya Kullanıcıların iletişim kurabilmesi veya diğerleriyle materyal paylaşabilmesi için SMART tarafından tasarlanan diğer mesaj veya iletişim olanakları dahil, fakat bunlarla sınırlı olmayan çeşitli yollardan Gönderim sağlayabilirler.

Siz, gerek umuma açık yayınlansın veya gizli iletilsin, Site üzerinden erişilebilen tüm Gönderimlerin yalnızca Gönderimin alındığı kişinin sorumluluğu olduğunu ve BU TÜR GÖNDERİM VE İÇİNDE İHTİVA OLUNAN TÜM MATERYALİ RİSKİ SİZE AİT OLARAK KULLANMAYI kabul etmektesiniz. SMART, Sitenin Kullanıcıları tarafından sağlanan Gönderimleri denetlememekte ve dolayısıyla da böyle bir Gönderimin doğruluğunu, niteliğini, bütünlüğünü veya sahipliğini garanti etmemektedir. Siz, bir şekilde incitici veya yakışıksız bulacağınız veya hakları gereken şekilde alınmamış Gönderim materyaliyle karşılaşabileceğinizi kabul etmektesiniz. Siz, Site veya Site üzerinden sunulan Hizmetler üzerinden üçüncü tarafların yayınladıkları içerikten SMART'ın hiçbir şekilde sorumluluk almadığını kabul etmektesiniz. SMART, Kullanıcılara herhangi bir ihtilaf (veya şikayeti) bildirme yöntemini sağlayabilirse de, Gönderimleri kullanımınızdan ve diğer Kullanıcılarla aranızdaki muhtemel ihtilaflardan yalnızca siz sorumlu olacaksınız. Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki İhtilaflar bölümüne bakınız.

Kullanıcılar, Sitede yayınlanmaları durumunda bu tür sitelerdeki içeriğin Şartları ihlal etmemesi kaydıyla üçüncü taraflarca barındırılan ve sağlanan içeriğe hipermetin bağlantılarını Gönderimlere ekleyebilirler. SMART, bu tür diğer Siteler ve web tabanlı kaynaklar üzerinde herhangi bir denetim yapmamaktadır. SMART, herhangi bir Gönderim veya Sitedeki diğer herhangi bir içeriğin doğruluğunu onaylamamakta veya garanti etmemektedir. Siz, herhangi bir üçüncü tarafın içeriği, reklamları, tanıtımları, ürünleri veya Site üzerinden erişilebilen diğer materyallerinin doğruluğu veya mevcudiyetinden SMART'ın sorumlu olmadığını ve bu tür içeriğin gönderimi veya kullanımı sonucunda maruz kalınan zararlardan sorumlu olmayacağını kabul etmektesiniz.

Gönderimlerde ihtiva olunan bağlantılara tıklama, riskleri Kullanıcıya ait olarak gerçekleştirilir. SMART tamamen kendi takdirinde Gönderimleri inceleme, Gönderimleri veya onların içindeki bağlantıları kaldırma veya kaldırmayı ya da yayınlamayı reddetme hakkını saklı tutar.

En başa git

Üçüncü Taraf Olanakları ve Siteleri

Site, üçüncü tarafların Siteleri veya üçüncü tarafların reklamlarını veya onlara referans bağlantılarını ihtiva edebilir. Bu bağlantılardan bazıları yalnızca kolaylık için sağlanmaktadır. Üçüncü bir Tarafın hizmetlerine, ürününe veya tanıtımına herhangi bir bağlantının veya referansın verilmesi; herhangi bir bağlılık, sponsorluk ilişkisinin bulunduğunu, herhangi bir üçüncü taraf Sitesinde ihtiva olunan bilgilerin SMART tarafından onaylandığını, tasdikini, tetkikini, doğrulandığını veya denetlendiğini ifade etmemekte ve ifade etmesi de gerekmemektedir.

Eğer Üçüncü Tarafların hizmetlerinden faydalanmaya karar verirseniz, Üçüncü Tarafların hizmetlerinin tabi olduğu şart ve koşulları (gizlilik politikaları dahil) gözden geçirmek ve anlamakla sorumlusunuz. Siz; Üçüncü Taraf hizmetlerinin ifasından, bu tür Üçüncü Taraf sitesinde ihtiva olunan bilgilerden ve bu tür Üçüncü Taraf sitesini kullanmanız veya kullanamamanızdan SMART'ın değil de, üçüncü tarafın sorumlu olduğunu kabul etmektesiniz.

En başa git

SMART'ın Sağladığı İçerik

Bu Sitedeki bilgilerin kullanılacakları amaçlar için doğru ve güncel olmalarını temin için makul çabalar sarf edilmişse de, bu Sitedeki bilgiler SMART adına herhangi bir taahhüt ifade etmemektedir. SMART, BU SİTENİN KULLANIMI VEYA ONDAKİ BİLGİLER BAĞLAMINDA HERHANGİ BİR BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTİ VERMEMEKTEDİR. Yayınlanan bilgiler; bazı ülkelerde yayınlanmayan veya erişilmeyen ürünlere, programlara veya hizmetlere göndermede bulunabilir. Böyle göndermeler, SMART'ın bu tür ürünleri, programları veya hizmetleri belli bir ülkede erişime sunmak istediğini ima etmemektedir. Bu sitede mevcut olan bilgiler yalnızca kolaylık için sağlanmaktadır.

Sitede Kullanıcıların yüklemesi için özel olarak sunulmayan (örneğin SMART Exchange web sitesi üzerinden) görüntüler (örneğin SMART ürün görüntüleri) ve diğer tüm içerik, SMART'ın veya onun lisans sahiplerinin mülkiyetidir ve siz, SMART'ın açık yazılı izni olmadan bu tür materyalleri Sitede görme haricinde kopyalamamayı, yayınlamamayı, dağıtmamayı, görüntülememeyi veya diğer bir şekilde kullanmamayı kabul etmektesiniz.

En başa git

Amaçlanan Kullanım

İşbu Şartlarda veya belirli bir Hizmetle ilişkili ek veya alternatif koşullarda açıkça aksi belirtilmedikçe, böyle bir materyalde ihtiva olunan veya görünen hiçbir ticari marka, telif hakkı veya diğer tescil bildirimlerinin kaldırılmaması, değiştirilmemesi veya gizlenmemesi kaydıyla, bu Sitede ihtiva olunan veya onun üzerinden erişilebilen tüm materyaller, bilgiler, Gönderimler ve Hizmetler yalnızca kişisel kullanım veya örgütünüz (eğitim kurumları dahil) içindeki tedavül amacıyla (örneğin bir sınıf veya öğrenme ortamında) indirilebilir, görüntülenebilir ve yazdırılabilir.  Bu Sitede ihtiva olunan veya onun üzerinden erişilebilen Materyaller, bilgiler, Gönderimler ve Hizmetler (yazılım programları dahil), söz konusu duruma göre bizim önceden yazılı onayımız olmadan ve/veya ilgili son kullanıcı lisans sözleşmesini kabul etmediğiniz müddetçe kısmen veya tamamen herhangi bir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya yeniden dağıtılamaz.  İşbu Şartlarda açıkça verilmeyen tüm haklar saklıdır ve Kullanıcılar; bu Sitede ihtiva olunan veya onun üzerinden sağlanan materyaller, bilgiler, Gönderimler veya Hizmetleri başka şekilde kullanmadan (ve özellikle her tür çoğaltma veya ticari kazanç elde etmek için kullanımdan) önce bizim iznimizi almalıdırlar.

İşbu Şartlarda aksi özellikle belirtilmedikçe Siteyi kullanma izninizden şunlar hariçtir: Gerek SMART veya onun Kullanıcılarının herhangi biri tarafından veya gerekse de üçüncü taraf içerik sağlayıcıları tarafından sağlansın, Sitenin veya onun içeriklerinin (Gönderimler dahil) her tür yeniden satışı veya ticari kullanımı ya da bu Site veya onun içeriklerinin her tür türev kullanımı veya rakip bir olanağın oluşturulması. Siz, böyle içeriğin ticari veya ticari olmayan amaçlar için kullanılıp kullanılmayacağına bakılmaksızın, Sitelerden Gönderimleri veya diğer içeriği yığın olarak indirmemeyi kabul etmektesiniz. Siteden bu tür içeriği indirmekle herhangi bir mülkiyet iktisap etmezsiniz. Şartlar, ilgili özellikler veya Hizmetlerde herhangi bir yerde açıkça lisans verilmedikçe siz; bu sitedeki içerik, Gönderimler, yazılım, ürünler veya Hizmetleri herhangi bir ticari amaçla hiçbir şekilde depolamamayı, dağıtmamayı, iletmemeyi, görüntülememeyi, çoğaltmamayı, değiştirmemeyi, onlardan türev çalışmalar oluşturmamayı, aktarmamayı, satmamayı veya diğer şekilde kullanmamayı kabul etmektesiniz. Siteyi kullanmakla siz, Siteyi veya Siteden elde edilen herhangi bir içeriği (Gönderimler dahil) yasadışı olan veya işbu Şartlar tarafından yasaklanan herhangi bir amaçla (bakın aşağıda Yasak ve Yasadışı Faaliyetler) kullanmamayı SMART'a taahhüt etmektesiniz. Eğer işbu Şartların herhangi birini ihlal ederseniz, SMART'ın başvurabileceği diğer çareleri kısıtlamadan Siteyi kullanma izniniz otomatik olarak fesholur.

En başa git

Kullanıcının Oluşturduğu İçeriğin Gönderimi

Siteye gönderdiğiniz Gönderimlerin tüm mülkiyet haklarını saklı tutarsınız. Siteye (her ne şekilde olursa olsun) Gönderimde bulunarak veya Gönderimler yerleştirmekle siz; Gönderimlerinizi (tamamen veya kısmen) şimdi bilinen veya gelecekte keşfedilecek herhangi bir şekilde kullanmak, çoğaltmak, kopyalamak, değiştirmek, birleştirmek, dağıtmak, iletmek, yayınlamak, yerleştirmek, alenen görüntülemek, alenen uygulamak, ticarileştirmek, düzenlemek, türev çalışmalar oluşturmak, çevirmek ve yeniden biçimlendirmek ve/veya şimdi bilinen veya daha sonra geliştirilecek herhangi bir şekilde, ortamda veya teknolojideki başka işlere dahil etmek, SMART'ın tercihinde Gönderimlerinizle ilişkili olarak adınızı yayınlamak için SMART'a, onun ilgili iştiraklerine, bağlı şirketlerine, haleflerine, devralanlarına, lisans sahiplerine, satıcılarına, alt lisans sahiplerine ve SMART'ın zaman zaman tayin edebileceği diğer bunun gibi taraflara (Kullanıcıların tümü veya herhangi birini kapsayabilir) telifsiz, daimi, gayrikabili rücu, dünya genelinde, münhasır olmayan, alt lisansı verilebilir, devredilebilir lisans sağlamaktasınız, böyle bir Gönderime ilişkin telif haklarınızdan feragat etmekte ve bu hakların alt lisansını Sitenin herhangi bir kullanıcısı veya sağlayanına verme hakkını sağlamaktasınız. Siz ayrıca Gönderimlerde sahip olabileceğiniz telif haklarınızdan SMART, onun lisans sahipleri ve alt lisans sahipleri lehine feragat etmektesiniz. Sitenin belirli bir takım kısımlarında gönderdiğiniz Gönderimleri kaldırabilirseniz de, Gönderim Siteye gönderildikten sonra bu lisansı feshedemeyeceğinizi veya feragati geri alamayacağınızı kabul etmektesiniz. Örneğin, eğer diğer Kullanıcılar bir ders oluşturmak amacıyla Gönderiminizi indirdiyse, Siteden Gönderiminizi kaldırdıktan sonra dahi işbu Şartlar uyarınca indirmiş oldukları bu tür Gönderimi kullanma hakkına sahip olmaya devam ederler. SEN Üyelerine ilişkin diğer ek şartlar ve haklar için şu başlığa sahip bölüme bakınız: SMART Ecosystem Network.

Siteye fikirler, geribildirim, yorumlar, tanıklık, görüşler, öneriler veya başka herhangi bir materyali göndermekle siz; SMART'ın bu tür Gönderimlerin gizli olmadığını varsayacağını, SMART'ın bu tür Gönderimleri size veya herhangi bir kişi ya da kuruma herhangi bir ücret ödemeden kullanabileceğini ve SMART'ın bu tür Gönderimlerde sizin tarafınızdan tanımlananlara benzer veya rakip olan ürünler, hizmetler, işlevler, özellikler veya planları zaten geliştirmiş olabileceğini veya geliştirme sürecinde olabileceğini ve hiçbir şekilde geliştirmekten ve pazarlamaktan kısıtlanmış olmadığını kabul etmektesiniz.

Siteye Gönderimler yerleştirerek siz, Gönderimi sağlamanız, karşıya yüklemeniz veya göndermeniz için size gereken tüm haklar dahil, fakat onlarla sınırlı olmayarak, işbu Şartlarda tanımlanan şekilde Gönderimlerinizdeki tüm haklara sahip olduğunuzu veya diğer şekilde denetlediğinizi beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Aşağıdaki koşulları sağlamadıkça herhangi bir Gönderimde bulunamaz veya Gönderimi düzenleyemezsiniz:

 • sağladığınız herhangi bir telif haklı içeriğin sahibi veya lisans sahibi olmanız, Gönderimlerin işbu Şartlarda izin verilen kullanımına uygun kullanım için işvereniniz veya üçüncü taraflarla yaptığınız düzenlemeler veya bir lisans uyarınca yasal olarak gönderme izninizin olması dahil, fakat bunlarla sınırlı olmayarak, Gönderimlerinizi göndermek için yasal hakkınız olmalıdır;
 • Gönderimlerin fotoğraflar, görüntüler, resimler veya tamamen veya kısmen diğer şekilde grafiksel ("Görüntüler") olduğu durumda siz; eğer varsa bu tür Görüntülerde resmedilen her kişinin (ve eğer bir reşit olmayan kişiyse onun ebeveyni veya vasisinin), örneğin bu tür Görüntülerin dağıtımı, alenen görüntülenmesi ve çoğaltılması dahil, fakat bunlarla sınırlı olmayarak, Görüntülerin işbu Şartlarda öngörülen kullanımını onayladığını beyan ve taahhüt etmelisiniz ve
 • siz Gönderimin doğru olduğuna, incitici olmadığına, yasal olduğuna ve üçüncü tarafların haklarını (karalamaya karşı kanunlarda öngörülenler dahil, fakat onlarla sınırlı olmayarak) ihlal etmediğine inanıyor olmalısınız.

Siz; SMART'ın tamamen kendi takdirinde, böyle bir materyal veya onun yayımının yasadışı olup olmadığına bakılmaksızın incitici, yakışıksız veya başka şekilde uygun olmadığını varsayarak herhangi bir bilgi veya materyali tamamen veya kısmen yayınlamayı reddedebileceğini ve kaldırabileceğini kabul etmektesiniz.

En başa git

Gönderimler - Gizliliğin Korunması

SMART sizin gizliliğinizi korumak için çaba gösteriyor olsa da (bakın Gizlilik Politikası), Gönderimlerde kendiniz veya çocuklarınız hakkındaki her tür kişisel kimlik bilgilerinizi verirken her zaman dikkatli olmalısınız. Siteye yerleştirdiğiniz Gönderimler başka kişilerce elde edilebilir ve kullanılabilirler. SMART, Sitedeki Gönderimlerde bulunan içeriği, mesajları veya bilgiyi denetlememekte veya onaylamamaktadır. SMART, Gönderimler ve Sitedeki herhangi bir Gönderime katılımınız sonucunda doğan eylemler bağlamında herhangi bir sorumluluktan veya yükümlülükten özellikle feragat etmektedir.

SMART, bu tür bilgileri doğrulayamadığından veya bilginin ait olduğu kişi tarafından söz konusu bilgilerin yayınlanmasının onaylanıp onaylanmadığını teyit edemediğinden dolayı telefon numaraları, açık adresler veya diğer kişisel kimlik bilgilerini ihtiva eden, Sitedeki herhangi bir Gönderimi tamamen kendi takdirinde kaldırma hakkını saklı tutar. SMART, etkilenen bireyden kaldırma isteğini alması halinde, eğer bu tür bilgilerin bu şekilde umuma açık erişim için amaçlanan iş temas bilgileri olduğu kanısına gelirse kimliği saptanabilir bir kişinin bilgilerini Sitede bırakabilir.

En başa git

Üçüncü Tarafların Hakları

Siz; formlar, yazılım, yazılım veya mülkiyetin türev çalışmaları, fotoğraflar veya görüntüler dahil, herhangi bir kişi veya kurumun telif hakkını, ticari markasını veya fikri mülkiyet haklarını herhangi bir şekilde ihlal eden veya herhangi bir kişi veya kurumun herhangi bir gizli veya tescilli bilgilerini ihtiva eden veya diğer bir şekilde herhangi bir kişi veya kurumun yasal haklarını ihlal eden Gönderimleri gönderemezsiniz. Kullanıcıların bilgi edinme amacıyla telif haklı materyale erişimini sağlamak için Gönderimlerinize köprüler ekleyebilirsiniz, fakat makul uzunluktaki alıntılar hariç, bu tür materyalleri bizzat Siteye yerleştiremezsiniz. Siteyi fotoğraflar, çizim metni, kayıtlar, tasarımlar, bilgisayar programları veya bu tür programların türev çalışmaları dahil, telif haklı materyallerin yetkisiz kopyalarını dağıtmak için kullanamazsınız.

Siz; gizliliklerinin ihlali veya tacizine neden olabilecek diğer kişilerin telefon numaraları, açık adresleri veya e-posta adresleri veya bilgileri gibi diğer kişiler hakkında kişisel kimlik bilgilerini ihtiva eden Gönderimleri göndermemeyi kabul etmektesiniz.

SİZ, YANI SIRA TELİF HAKKININ İHLALİNİ TEŞKİL EDEN VEYA KARALAYICI OLAN, HERHANGİ BİR İÇERİĞİ KARŞIYA YÜKLEMENİZLE MAĞDUR OLAN BİR TARAFIN, KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN İFŞA EDİLMESİYLE VE MAĞDUR OLAN TARAFA TAZMİNAT ÖDEMENİZLE SONUÇLANABİLECEK HUKUKİ YOLLARA BAŞVURABİLECEĞİNİ KABUL ETMEKTESİNİZ.

En başa git

Sorunlar ve İhtilafların Bildirimi

Eğer bir üçüncü tarafın işbu Şartları ihlal ettiğine (örneğin mütecaviz materyal yerleştirerek) inanıyorsanız böyle bir istismarı info@smarttech.com adresine bildirebilirsiniz. SMART'ın Siteye gönderilen Gönderimleri denetleme yükümlülüğü yoktur. SMART buna rağmen, SMART Sitelerinin Kullanım Şartlarının bir parçasını teşkil eden SMART Gizlilik Politikası gereğince bu tür Gönderimleri denetleme ve üçüncü taraf bilgilerini ifşa etme hakkına sahiptir.

Siz herhangi bir zamanda göndermiş olduğunuz Gönderimlerin kaldırılmasını SMART'tan isteyebilirsiniz ve Gönderimin sizin olduğunun doğrulanması üzerine SMART, Gönderimi kaldırmak için çaba gösterecektir; buna rağmen, SMART'ın lisans sahiplerine ve alt lisans sahiplerine vermiş olduğunuz lisans, Gönderiminizin türev çalışmalarına ilişkin SMART ve onun lisans sahiplerine vermiş olduğunuz lisans dahil, daimi geçerli kalacaktır. Eğer diğer bir Kullanıcının telif haklarınızı ihlal ettiğine inanıyorsanız, a) irtibat ayrıntılarınız (adınız, telefon numaranız, e-posta, adres), b) söz konusu Gönderimin detayları ve c) ihlal iddiasının esasına ilişkin ayrıntıları ihtiva eden bir ihbarı SMART'a info@smarttech.com adresinden gönderebilirsiniz. SMART bir değerlendirme yapacak ve eğer tamamen bizim takdirimizde böyle bir liyakat takdir edersek söz konusu Gönderimi kaldıracağız. Bu kaldırma çaresinden başka SMART'ın, Gönderimlerin telif hakkı ihlaline ilişkin ihtilaflar bakımından diğer hiçbir yükümlülüğü veya sorumluluğu olmayacaktır. Üçüncü taraf Gönderimleri (örneğin telif hakkının mülkiyetine ilişkin bir ihtilaf), bağlantıları, siteleri veya tanıtımlarına ilişkin tüm bu tür ihtilaflar, ilgili üçüncü tarafa gönderilmelidir ve bir kopyası SMART'a info@smarttech.com adresinden sağlanabilir.

En başa git

SMART Exchange Web Sitesi

SMART Exchange web sitesindeki belirli içerik, uygulamalar veya yazılım ücretsiz olarak sağlanabilir ve bu tür erişim ve kullanımın şartları Sitede ayrı olarak belirtilir. SMART Exchange web sitesinde ücretsiz olarak erişime sunulan SMART'ın sağladığı içerik veya Kullanıcının oluşturduğu Gönderimler ("Exchange İçeriği") aşağıdaki koşullarla kullanılabilirler:

İşbu Şartların tüm diğer hükümleri, bu bölümde ihtiva olunan şartlara aykırı değilse geçerlidir ve aykırılık halinde bu bölümün şartları geçerli olacaktır. Lisansörlerimizin izin verdiği ölçüde SMART size, aşağıdaki koşullara ve bu lisansın kapsamının ötesinde Exchange İçeriğini kullanmaktan sakınacağınızı öngören sözleşmeli taahhüdünüze tabi olarak Exchange İçeriğine, münhasır olmayan, dünya genelinde, sınırlı, telifsiz, alt lisansı verilemeyen, devredilemeyen bir lisans sağlamaktadır:

 • Lisansınız, yukarıdaki Amaçlanan Kullanım bölümünde tanımlanan şekilde ticari olmayan amaçlarla sınırlıdır ve bu sınırlamayı kısıtlamaksızın siz, ticari olmayan yeniden dağıtım için Exchange İçeriğinin büyük miktarlarını veya ticari dağıtım ya da rakip bir olanağın oluşturulması veya rakip bir olanağa eklenmesi için hiçbir Exchange İçeriğini indirmemeyi kabul etmektesiniz.
 • Siz; Exchange İçeriğinde ihtiva olunduğu ölçüde asıl eser sahibi ve/veya SMART logosu veya ticari markasına referans vermeniz şartıyla Exchange İçeriğine erişebilir, kopyalayabilir, dağıtabilir, yayınlayabilir ve değiştirilmemiş Exchange İçeriğini diğer şekilde kullanabilirsiniz.
 • Siz; içerikte (genellikle belgenin başlık sayfasında veya ilk sayfasında) atıfta bulunulan asıl oluşturucuya atıfta bulunmayı sürdürmeniz ve bu atfı bariz biçimde çoğaltmanız kaydıyla, değiştirilebilir Exchange İçeriğini düzenleyebilir, dağıtabilir, yayınlayabilir ve bu şekilde değiştirilmiş içeriği diğer şekilde kullanabilirsiniz.
 • Exchange İçeriğine dahil olan tescil bildirimlerini, krediler ve telif hakları ve diğer yerleşik bilgileri değiştiremez veya kaldıramazsınız.
 • Bir .galleryitem veya bir .gallerycollection dosya formatında olan Exchange İçeriğini yalnızca SMART ürünleriyle (örneğin SMART Table yazılımı, SMART Table Araç Kiti yazılımı, SMART Notebook yazılımı ve SMART Notebook express yazılımı veya web uygulaması) kullanmanıza izin verilmektedir. Diğer herhangi bir amaçla kullanıma izin verilmemektedir. Exchange İçeriğini üçüncü taraf yazılımda kullanamaz veya onu satış için veya ücret karşılığında herhangi bir ürüne dahil edemezsiniz. Eğer Exchange İçeriği bir .notebook dosyasına alınır ve sonra bu .notebook dosyası diğer bir dosya formatına aktarılırsa, o diğer dosya formatı, satış için veya bir ücret karşılığında bir ürüne dahil edilmemesi kaydıyla üçüncü taraf yazılımda kullanılabilir.

Burada verilen lisans; eğer biz makul takdirimizle, bu Sitede yayınlanan içeriği ticari amaçlar için (örneğin bu Sitedeki içerik kısımlarını ancak bir ücret karşılığında sunduğunuz kitaplarda veya Sitelerde yayınlamak suretiyle ya da ticari bir Siteden bu Sitenin kısımlarına derin bağlantı vermeniz yoluyla, fakat bunlarla sınırlı olmayarak) kullandığınızı veya işbu Şartların diğer bir şartı veya koşuluna uymadığınızı tespit edersek, derhal ve ihbarda bulunmadan SMART tarafından feshedilebilir. Lisansın feshi üzerine siz, Sitede yayınlanan herhangi bir içeriği (diğer kişilerce yapılan düzenlemeleri olmaksızın kendi eklediğiniz içerik hariç) ticarileştirmeye veya diğer şekilde kullanmaya son vermelisiniz. Eğer bu şekilde potansiyel bir fesihten endişeleniyorsanız, bu Sitenin düşünülen ticari kullanımı konusunda, tamamen kendi takdirimizde verebileceğimiz veya reddedebileceğimiz, önceden yazılı iznimizi istemek için lütfen (info@smarttech.com) adresinden bizimle irtibata geçin.

BU SİTEYİ KULLANMANIN KISMİ KARŞILIĞI OLARAK SİZ; SMART SİTESİNE ERİŞİMİNİZ VEYA SMART SİTESİNİ KULLANIMINIZ YA DA BU SİTE ÜZERİNDEN YAPILAN VEYA ELDE EDİLEN HERHANGİ BİR GÖNDERİM SEBEBİYLE ÜÇÜNCÜ BİR TARAFÇA İLERİ SÜRÜLEN, AVUKAT VE ONUN MÜŞTERİ TABANI İÇİN MAKUL AVUKATLIK ÜCRETLERİ DAHİL HER TÜR TALEP VEYA İDDİA, ZARAR VE SORUMLULUKTAN SMART'IN, ONUN İŞTİRAKLERİNİN, BAĞLI ŞİRKETLERİNİN VE ONLARIN İLGİLİ MÜDÜRLERİNİN, MEMURLARININ, ÜYELERİNİN, VEKİLLERİNİN VE ÇALIŞANLARININ ZARAR GÖRMEMESİNİ TEMİN ETMEYİ VE ZARAR HALİNDE TAZMİN ETMEYİ KABUL ETMEKTESİNİZ.

SMART Exchange web sitesinin üyelik gerektiren kısımları, bu tür hizmete kayıt üzerine sağlanan ek veya alternatif şartlara tabi olabilir.

En başa git

SMART Galeri

Özellikle Amaçlanan Kullanım ve SMART Exchange Web Sitesi bölümlerine ilişkin şartlarla ilgili olmak üzere Şartlara ilaveten, SMART Galerinin tümünü veya bir kısmını oluşturan SMART'ın sağladığı görüntüler, resimler, multimedya, SMART Notebook dosyaları veya sayfaları, arkaplanları veya temaların (her biri "Öğe" olarak anılacaktır) aşağıdaki ek koşullara tabi olduğunu kabul etmektesiniz:

 • Siz; Öğede ihtiva olunduğu ölçüde asıl eser sahibi ve/veya SMART logosu veya ticari markasına referans vermeniz şartıyla ve ayrıca işbu koşulların geri kalan kısmına tabi olarak Öğelere erişebilir, kopyalayabilir, dağıtabilir, yayınlayabilir ve değiştirilmemiş Öğeleri diğer şekilde kullanabilirsiniz;
 • Görüntü olan veya SMART Ders Etkinliği araç kiti şablon (flash dahil) kodundaki Öğeleri değiştirme, uyarlama, tersine mühendislik yapma veya diğer şekilde değiştirme izniniz yoktur. SMART Notebook dosyaları, arkaplanları, sayfaları, temaları, interaktif dosyaları veya multimedyası olan Öğeler, Öğedeki kaynak bilgisini ve/veya atıfta bulunulan asıl oluşturucuya atfı saklamanız ve bariz biçimde çoğaltmanız dahil, işbu Sözleşmenin diğer koşullarına tabi olarak değiştirilebilir.
 • Bir .galleryitem veya bir .gallerycollection dosya formatında olan Öğeyi yalnızca SMART ürünleriyle (örneğin SMART Table yazılımı, SMART Table Araç Kiti yazılımı, SMART Notebook yazılımı ve SMART Notebook express yazılımı veya web uygulaması) kullanmanıza izin verilmektedir. Diğer herhangi bir amaçla kullanıma izin verilmemektedir. Öğeyi üçüncü taraf yazılımda kullanamaz veya onu satış için veya ücret karşılığında herhangi bir ürüne dahil edemezsiniz. Herhangi bir .galleryitem veya .gallerycollection Öğesini doğrudan herhangi bir üçüncü taraf yazılıma içe aktaramazsınız. Bu kısıtlama, .galleryitem veya .gallerycollection Öğelerini bir .notebook dosya formatına dönüştürmeyle savılamaz.
 • Öğeler bir .notebook dosyasına dahil edilebilir (bir dersin parçası olarak veya sadece .galleryitem ya da .gallerycollection Öğesinin ötesinde); .notebook dosyası diğer bir dosya formatına dışa aktarılabilir ve o diğer dosya formatı, satış için veya bir ücret karşılığında bir ürüne dahil edilmemesi şartıyla üçüncü taraf yazılımda kullanılabilir.
 • Diğer bir ürüne veya olanağa dahil edilsin veya edilmesin ve orijinal SMART Galeri Öğesi ya da onun bir türevi olsun, Öğeleri kısmen veya tamamen yeniden satış veya herhangi bir ticari amaçla kullanma izniniz yoktur;
 • Böyle bir içeriğin kullanım amacının ticari olmasına bakılmaksızın, Öğeleri kitle veya yığın olarak indirme izniniz yoktur ve SMART'ın olanaklarına rakip olanlar veya diğerleri dahil, bir site, ürün, olanak veya hizmette (asıl formunda veya değiştirilmiş olarak) sunulamaz, dağıtılamaz, iletilemez veya görüntülenemez;
 • Eğer kullanır ve Siteye (veya başka bir yere) yeniden yollarsanız, Öğeler bir derse veya orijinal Öğenin diğer bir modifikasyonuna veya geliştirilmiş şekline dahil edilmelidir; eğer Öğe önemli değişiklik yapılmadan orijinal şeklini koruyorsa Öğe yeni bir katkı olarak tekrar yollanamaz;
 • Birtakım Öğeler (3D ve Mixed Reality görüntüleri), yalnızca ayrı bir lisans alınması ve ilgili lisans ücretinin ödenmesiyle erişime sunulan SMART Mixed Reality yazılımının kullanımı olmadan tamamen veya gereken şekilde görüntülenememektedir.

En başa git

SMART Ecosystem Network

Birtakım Kullanıcılar (yalnızca işbu bölüm amacı için, kaydedildiği üzere bir örgüt ve/veya onun çalışanlarının tümü veya herhangi biri, bireysel yüklenicileri veya diğer personeli dahil) SMART Ecosystem Network'a (SEN) erişim için başvurabilirler ve erişim istekleri kabul edilebilir ve buradan itibaren SEN Üyeleri olarak anılacaklardır. SEN'e erişim, SEN Üyelerine üye akreditasyonları ve diğer program olanakları için başvurma olanağı tanıyabilir. Tüm bu tür programlar ve olanaklar, ilgili akreditasyon veya diğer programların öngördüğü ek şart ve koşullarına tabidir.

SEN'e erişmeye devam etmek, SEN'e üyelik ve ilgili akreditasyonları iyi halde sürdürmeye (her tür üyelik ücretlerinin ödenmesi dahil, fakat bununla sınırlı olmadan) ve işbu Kullanım Şartlarına uymaya bağlıdır. SMART, aşağıdaki durumlarda, fakat onlarla sınırlı olmadan tamamen kendi takdirinde bir programı, olanağı, SEN Üyesinin akreditasyonunu ve/veya SEN Üyelerinin üyeliğini sona erdirme hakkını saklı tutar:

- SMART'ın bir program veya akreditasyonun ticari bir gereksinimi karşılamadığını veya artık desteklenmediğini tespit etmesi,

- SEN Üyelerinin (çalışanlarının, bireysel yüklenicilerinin veya diğer personelinin herhangi biri dahil, fakat sınırlı olmadan):

 • tüm ve herhangi bir akreditasyon programının şartlarına uymaması,
 • ödünç verilen ekipmanı ödünç verme koşulları uyarınca iade etmemesi (anlaşılan tarihte ve iyi çalışır durumda iade etmemesi dahil),
 • iyi niyetli veya nitelikli ekosistem katılımcısı olmadığının belirlenmesi,
 • eğer varsa ilgili program veya akreditasyon ücretlerini zamanında ödeyememesi,
 • SMART veya diğer SEN Üyeleri hakkında küçümseyici, iftira edici veya diğer uygunsuz yorumlarda bulunması veya
 • işbu Kullanım Şartları sözleşmesinde ihtiva olunan herhangi ilgili şartlara uymaması.

SEN üzerinden erişilebilen Yüklenici Dizini, yalnızca belirli akreditasyon düzeylerini veya diğer tayinleri almış olan örgütler konusunda SEN Üyelerini bilgilendirmek için referans olarak sağlanmıştır. SMART, Yüklenici Dizininde listelenenler dahil, herhangi bir üçüncü taraf yükleniciyi onaylamamakta, garanti etmemekte veya önermemektedir. Diğer SEN Üyelerinden bu yükleniciler konusundaki her tür geribildirim, yalnızca bu SEN Üyelerinin görüşüdür ve SMART'ın görüşünü yansıtması gerekmez.

SEN üzerinden sağlanan her tür fiyat bilgisi ihbar edilmeden değiştirilmeye tabidir.

Yukarıda Kullanıcının Oluşturduğu İçeriğin Gönderimi başlıklı bölümün hükümlerine rağmen, SMART, aksi konusunda SEN Üyesi ile (veya diğer ilgili taraf) SMART arasındaki anlaşmaya tabi olarak, web sitenin özellikle SEN kısmına SEN Üyesi tarafından gönderilmiş olan Gönderimler konusunda aşağıdakileri yapmayacaktır:

 • SEN Üyeleri tarafından bu tür çalışmalar konusunda akreditasyon almak amacıyla gönderilmiş olan dijital çalışmaları yeniden satmayacak, dağıtmayacak veya diğer şekilde ticarete konu etmeyecek veya erişime sunmayacaktır (SEN Üyesiyle anlaşmaya bağlı olarak).
 • SMART yine, SEN Üyeleri tarafından SEN forumuna yüklenmiş olan veya akreditasyon başvuru sürecinin bir parçası olarak sağlanmış olan birtakım ticari markalar, hizmet markaları, logolar veya diğer korunan markaların SMART tarafından yalnızca, SEN Üyesinin SEN'e katılımını izhar etmek dahil sağlanmış oldukları belirli amaç için kullanılabileceğini kabul etmektedir.

SEN üzerinden (veya SEN'deki bir bağlantıyla) sağlanan herhangi bir yazılım, aşağıdaki Deneme ve diğer Yazılım Yüklemeleri bölümünün koşullarına tabi olacaktır ve aynı zamanda aşağıdaki şart ve kısıtlamalara da tabi olacaktır:

 • SEN Üyesi eğer bir örgüt ise, kendi çalışanlarına, yüklenicilerine ve diğer personeline bu tür yazılıma yalnızca gizlilik sözleşmesi altında (genel olarak umumun erişimine sunulmayan yazılım için) erişim sağlanmasını ve lisans şartları ve işbu şartlar konusunda bilgili olmalarını ve uymalarını temin etmelidir.
 • SEN Üyesi, yazılımı denemek dahil yalnızca örgüt içi geliştirme amaçları için kullanabilir.
 • SEN Üyesi, yazılımı hiçbir şekilde satamaz, yeniden satamaz, dağıtamaz, lisansını veremez veya alt lisansını veremez.
 • SEN Üyesi, bu hakkın yalnızca SEN Üyesinin doğrudan çalışanları, bireysel yüklenicileri ve diğer personeliyle sınırlı olması (ve SEN Üyesinin dağıtım kanalının dahil olmaması) kaydıyla tecimsel nitelikli yazılımı ticaret sergilerinde ve satış gösterilerinde gösteri ve pazarlama amaçları için kullanabilir ve sergileyebilir.

SEN üzerinden SEN Üyesine sağlanmış olan dokümantasyon SEN Üyesi tarafından yalnızca münhasır kullanımı için (çalışanları, bireysel yüklenicileri ve diğer personelinin tümü ve herhangi biri tarafından kullanımı dahil) kullanılabilir ve herhangi bir üçüncü tarafa dağıtım, yeniden dağıtım, modifikasyon için kullanılamaz veya değiştirilmeye çalışılamaz.

Herhangi bir nedenle SEN üyeliğinin feshi üzerine, SEN Üyesi, SEN üyeliğiyle elde etmiş olduğu yazılımı ve yazılım için aldığı ilgili lisans anahtarlarını, dokümantasyonu ve diğer hakları imha etmelidir, herhangi bir SEN programı gereğince kendisine ödünç verilen ekipmanları derhal iade etmeli ve bir SEN programı gereğince elde etmiş olduğu herhangi bir logo veya diğer hakları kullanmayı sonlandırmalıdır.

En başa git

SMART Örnek Eğitimci Çevrimiçi Topluluğu

Birtakım Kullanıcılar, SMART Örnek Eğitimci (SEE) Çevrimiçi Topluluğuna katılmaya davet edilebilir ve erişim sağlanabilirler ve buradan itibaren SEE Üyeleri olarak anılacaklardır. SEE Çevrimiçi Topluluğuna erişim, SEE Üyelerine ek kaynaklar, günlükler, forumlar, etkinlik takvimleri ve diğer Hizmetlere erişim sağlayabilir. SEE Çevrimiçi Topluluğunda ana hatları verilen birtakım programlar ve olanaklar, bu tür programlar ve olanakların ek şart ve koşullarına tabi olabilir. (SEE Çevrimiçi Topluluğu için geçerli olan) bu Şartlara ilaveten, SEE Üyeleri SEE Çevrimiçi Topluluğuna katılmanın aşağıdaki ek koşullara bağlı olduğunu kabul etmektedirler:

 • SEE Üyesi, bir ücret karşılığında bireysel danışmanlık veya eğitim hizmetlerini (bir SMART Sertifikalı Eğitmen olsun veya olmasın) teşvik edemezler.
 • SEE Üyeleri, SEE Çevrimiçi Topluluğunun amacının bilgi paylaşımını kolaylaştırmak olduğunu anlamaktadırlar ve buna göre Topluluğa sağladıkları bilgileri umuma duyurulabilecek bilgilerle sınırlayacaklardır.
 • SEE Üyeleri, Üyenin bir ifşa etmeme sözleşmesi gereğince almış olduğu her tür bilgi bağlamında SMART'a (veya diğer üçüncü taraflara) yapmış oldukları ifşa etmeme taahhütlerine bağlı kalmalıdırlar. SEE Üyesinin SMART'tan bir ifşa etmeme sözleşmesi gereğince almış olduğu bilgiler bu veya başka bir forumda veya sitede paylaşılamaz.
 • Bu bir sınırlı üyelik topluluğu olduğundan SEE Üyeleri, kendi üyelik profillerinde kendileri hakkında birtakım kişisel bilgilerini paylaşmaya (e-posta adresleri, telefon numaraları, girdikleri sınıf veya ders) davet edilebilirler. Bu tür bilgiler, SEE Üyesinin takdirinde isteğe bağlı olarak sağlanır ve bu tür kişisel bilgilerin kullanımını gizlilik mevzuatına uygun olarak ve pazarlama veya diğer uygun olmayan kullanımlar değil de topluluk kurma amaçlarıyla sınırlandırmak her bir SEE Üyesinin sorumluluğudur.
 • SEE Üyesi, SEE Çevrimiçi Topluluğunun dışındaki kaynaklara hiper bağlantılar yayınlayabilirler. SEE Üyesi, bu tür hiper bağlantıların SEE Çevrimiçi Topluluğunun öngördüğü amaçlarla sınırlı olması gerektiğini, işbu Şartlara ve bu tür üçüncü taraf sitenin şartlarına uygun olması gerektiğini kabul etmektedir.

En başa git

SMART Öğrenme Uzayı

Birtakım Kullanıcıların Sitenin yalnızca SMART Öğrenme Uzayı (SLS) üyeleri için olan kısmına ("SLS Sitesi") erişimleri için hesap oluşturulmuş olabilir ve buradan itibaren "SLS Üyeleri" olarak anılacaklardır. (SLS Sitesi için geçerli olmaya devam eden) işbu Şartlara ilaveten, SLS Kullanıcıları, bir üye hesabının oluşturulduğu zamanda ve/veya SLS Sitesi içinde ders, kaynak veya diğer olanakları satın alma zamanında ek koşullara tabi olabilirler.

SLS Üyeleri, SLS Sitesinde erişime sunulan ders materyali ve diğer referans materyallerin yalnızca Üyenin kişisel kullanımı için olduğunu ve aktarılamayacağını, kopyalanamayacağını, paylaşılamayacağını, satılamayacağını (veya diğer şekilde ticaret konusu yapılamayacağını) veya dersler durumunda (örneğin Flash media sunumları gibi) SLS Üyesinin dersi tamamlaması için olan haricinde elektronik olarak saklanamayacağını veya kaydedilemeyeceğini kabul etmektedirler.

SLS Üyesi, ders geçmişi ve tamamlanması, ders transkriptleri ve kredileri ve sertifikasyon düzeyleri (eğer söz konusu ise) dahil birtakım bilgilerin, bu tür dersler çevrimiçi ve/veya ücretsiz sağlansa bile Sitede veya SMART tarafından yönetilen diğer sistemlerde saklanabileceğini kabul etmektedir. SLS Üyesi, bu tür bilgilerin hem SLS Üyesi hem de SMART (ve onun temsilcileri) tarafından görülebileceğini ve SMART tarafından belirsiz bir süreliğine saklanabileceğini kabul etmektedir. Sitede bir SLS Üyesi hakkında ihtiva olunan bilgilerde herhangi bir hatanın olması durumunda o SLS Üyesi, bilgiyi düzeltmek için SMART ile SLS@smarttech.com adresinden irtibat kurabilir.

SLS Üyeleri, SMART Siteye ve Sitenin içeriğine sürekli erişimi sürdürmeye çalışsa da Siteye, ilgili eğitim materyallerine ve derslere verilen herhangi bir zamanda erişilebilineceğini garanti edemediğini kabul etmektedirler. SLS Üyesi, Siteye veya eğitim materyallerine veya derslere erişilememesinin sonucunda maruz kalabileceği her tür zarar veya sorumluluklardan SMART'ı ibra etmektedir. Ödenmiş olan bir eğitim dersi veya materyalinin ilgili zamanında kesintiye uğraması veya erişilememesi durumunda istek üzerine, SMART kendi tercihinde bu tür dersi veya materyali SLS Üyesinin erişimine mümkün olan en kısa sürede sunacaktır veya bu tür ders veya materyal için ödenen tutarı iade edecektir.

Kullanıcılar, Sitede ders, kaynak veya diğer olanakları satın alma zamanında ek koşullara tabi olabilirler.

Ödeme ve İade Politikası:

Tamamlanacak herhangi bir derse kayıttan önce tam ödemenin yapılması gerekmektedir. SLS Üyesi, SMART'ın ödeme işlemi için bir üçüncü tarafın hizmetlerinden yararlanabileceğini kabul etmektedir.

Kaydolan SLS Üyesinin bir eğitim etkinliğine katılamaması durumunda (eğitimin aynı fiziksel konumda canlı veya çevrimiçi sağlandığını ifade eden "bizzat" sağlansın veya sağlanmasın) böyle bir eğitim devredilemez.

Ücretsiz çevrimiçi eğitim dersleri herhangi bir zamanda iptal edilebilir. SMART, SLS Üyesinin katılamayacağını en azından beş (5) tam iş günü öncesinden bildirmesi kaydıyla tam olarak ödenmiş olan derslerin ücretini tam iade edecektir. Bu süreden sonra eğer SLS Üyesi SMART'a dersin başlangıcından önce katılamayacağını bildirirse SMART SLS Üyesinin hesabını bu ders için ödenmiş olan tutar kadar kredilendirecektir. Bu kredi, SMART tarafından asıl ders tarihinden itibaren bir (1) yıl içinde sağlanan derslerde bu SLS Üyesi tarafından kullanılabilecektir. Eğer katılamama ihbarı dersin başlangıcından önce yapılmazsa tüm ders ücreti SLS Üyesi tarafından kaybedilecektir.

Ders Kredileri:

SMART, SLS Üyelerinin tamamlanan geliştirme eğitimi saatleri için kredi toplayabilmelerini sağlamak için zaman zaman programlar sunabilir. Bu programlar ek koşullara tabi olabilir ve zaman zaman değiştirilebilir. Bu tür programlarla sunulan kredilerin nakit değeri yoktur ve yalnızca SMART'ın sunduğu programlar (sertifikasyonlar dahil), eğitimler, etkinlikler veya SMART'ın belirttiği diğer olanaklara yönelik olarak kullanılabilirler. Aksi belirtilmedikçe, biriken krediler kazanıldıkları iki (2) yıl içinde kullanılmalıdırlar, yoksa kaybedilecektir.

En başa git

SMART Notebook Express çevrimiçi

İşbu Şartların diğer tüm hükümleri, aşağıdakilere aykırı olmadıkça geçerlidir ve aykırılık halinde aşağıdakiler geçerli olacaktır. SMART size, internet üzerinden erişilebilen SMART Notebook Express çevrimiçi uygulamasını ("Express") kullanmak için sınırlı, geri alınabilir, devredilemeyen, telifsiz bir lisans sağlamaktadır, şartıyla ki:

a) siz, Express yazılımı veya herhangi bir bileşeni üzerinde ters mühendislik, ters derleme, çevirme, ayırma ve değişiklik yapamazsınız, türev çalışmalar oluşturamazsınız veya Express yazılımından ya da herhangi bir bileşeninden (veya Express yazılımı veya herhangi bir bileşeninin gerisinde yatan fikirler, algoritmalar, yapısı veya organizasyonundan), kendisinde mevcut olan teknolojinin herhangi bir yönünü keşfetme amacı da dahil hiçbir amaçla kaynak kod türetme girişiminde bulanamazsınız;

b) siz, SMART’ın önceden yazılı izni olmaksızın Express yazılımını değiştiremez, yükseltemez, uyarlayamaz, Express yazılımından farklı versiyonlar üretemez, Express yazılımından çalışmalar türetemez veya Express yazılımı ya da herhangi bir bileşenini birleştiremez veya ayıramaz ve böyle girişimlerde de bulunamazsınız;

c) siz, Express yazılımı veya onun herhangi bir bileşenini diğer herhangi bir tarafa kiralayamaz, kiraya veremez, ödünç veremez veya alt lisansını veremezsiniz, dağıtamaz veya tedarik edemezsiniz ve böyle girişimlerde de bulunamazsınız ya da

d) siz, Express yazılımını kişisel bilgisayarınıza veya diğer elektronik aygıta indiremez, kaydedemez, saklayamaz veya kopyalayamazsınız ve böyle girişimlerde de bulunamazsınız. Notebook Express yazılımının indirilebilir bir sürümü aşağıdaki adreste mevcuttur:

http://smarttech.com/dlnotebookexpress.

Siz, Express yazılımı veya onun herhangi bir bileşeninin kullanımına ilişkin tüm ilgili yasalara uymayı kabul etmektesiniz. SMART, açıkça verilmeyen tüm haklarını saklı tutar.

Express yazılımının içindeki ve onun üzerinden erişilebilen ve kullanılabilen içeriğin tüm mülkiyet hakkı ve fikri mülkiyet hakları ilgili içerik sahibinin malıdır ve yürürlükteki telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet yasaları ve anlaşmaları ile korunabilir. Express yazılımını kullanırken oluşturulan bir dosyanın herhangi bir metni, görüntüleri veya diğer içeriğini indirmeniz, ilgili içeriği indirme sitesinin koşullarına ve böyle içeriğe uygulanan lisanslara tabidir. Siz, Express yazılımının SMART Notebook yazılımıyla aynı işlevselliğe sahip olması için amaçlanmadığını, bundan ziyade onun SMART Notebook yazılımında sunulan işlevselliğin bir alt kümesi olduğunu kabul etmektesiniz.

Bu ürüne ilişkin olarak herhangi bir destek hizmetinin sağlandığı (ücret karşılığında veya diğer şekilde) ölçüde, bu tür destek hizmetleri Alberta Eyaleti, Kanada'da sağlanır ve işlem, Alberta, Kanada'da gerçekleşmiş addedilecektir.

En başa git

Deneme ve diğer Yazılım Yüklemeleri

SMART, birtakım yazılımları (yazılımın deneme ve beta sürümleri de dahil) Site üzerinden size sunabilir. Bu tür yazılımları kullanmanız, ilgili son kullanıcı lisans sözleşmesinin koşullarına ve Sitede belirtilen diğer koşullara veya ilgili yazılıma ilişkin özelliğe tabidir. Siz, eğer size herhangi bir SMART yazılımı için ürün aktivasyon veya kurulum anahtarı verilirse bu anahtarı kişisel kullanımınız için saklamayı, diğer kişilere vermemeyi, diğer kişilerin kullanımı için anahtar bilgilerini yayınlamamayı veya görüntülememeyi kabul etmektesiniz.

En başa git

SMART Response VE Yazılımı

İşbu Şartlar, SMART Response VE beta yazılımını ve SMART tarafından sağlanan ilgili çevrimiçi olanakları (bu olanak amacı için "Site" ve veri birleştirme, derecelendirme ve raporlama dahil, fakat bunlarla sınırlı olmayan ve Site üzerinden erişilebilen tüm web tabanlı hizmetleri (bu ürün olanağı için "Hizmetler") kullanımınız için geçerlidir.  Herhangi bir kullanıcı (siz dahil) işbu Şartlarda "Kullanıcı" olarak anılabilir.  Bireylerin Site Kullanıcıları olmasını sağlayan erişim kodlarını diğerlerine (örneğin öğrencilere) sağlayan Kullanıcıların (eğitim kurumları veya eğitmenler dahil), bu bireyler adına işbu Şartları kabul etmeleri ve bu Site ve ilişkili Hizmetlerinin izin verilen kullanımını anlamalarını temin etmeleri gerekmektedir. 

Bu ürün sunumunun amacı için "Gönderimler", Kullanıcıların sağladığı içeriği ifade eder ve metin, sorular, yanıtlar, eğitmen geribildirimi ve Sitede herhangi bir Kullanıcının sağladığı diğer içeriği kapsar, fakat bunlarla sınırlı değildir.  Siteye (her ne şekilde olursa olsun) Gönderimde bulunarak veya Gönderimler yerleştirmekle siz; yalnızca SMART Response VE yazılımına ilişkin Hizmetleri sağlamak amacıyla Gönderimlerinizi kullanmak, çoğaltmak, kopyalamak, dağıtmak, iletmek, yayınlamak, yerleştirmek, görüntülemek, değiştirmek, birleştirmek, yeniden biçimlendirmek üzere SMART'a, SMART'ın zaman zaman tayin edebileceği haleflerine, devralanlarına ve tedarikçilerine telifsiz, dünya genelinde, alt lisansı verilebilir, devredilebilir lisans sağlamaktasınız.

SMART Response VE yazılımına ilişkin Hizmetler için yalnızca bu Sitede ihtiva olunan veya erişilebilen Gönderimleri ve Hizmetleri kullanabilirsiniz, yani yalnızca kişisel sınıf kullanımı veya örgütünüz içinde (eğitim kurumları dahil) dolaşım için indirilebilir, görüntülenebilir ve yazdırılabilir.  Bu Sitede ihtiva olan veya erişilebilen materyal, bilgi, Gönderimler ve Hizmetler (yazılım programları dahil) başka şekilde tamamen veya kısmen kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya yeniden dağıtılamaz.  Bu koşula uymamanız halinde bunun bir veri veya gizlilik ihlalini teşkil edeceğini kabul etmektesiniz ve SMART'ın BU TÜR İHLALDEN SORUMLU OLMAYACAĞINI VE BU TÜR İHLALDEN KAYNAKLANAN HER TÜR SORUMLULUĞA KARŞI SMART'I TAZMİN EDECEĞİNİZİ kabul etmektesiniz. İşbu Şartlarda açıkça verilmeyen tüm haklar saklıdır.

Davranış ve Yasak Faaliyetler şartları dahil, fakat onlarla sınırlı olmadan, Şartların tümü bu olanağı kullanımınız için geçerlidir.  İşbu Şartlarda Bir Hesap Oluşturma şartlarına ilaveten, herhangi bir hesap oluştururken veya Gönderime dahil ettiğiniz belirlenebilir bilgileri sağlama hakkınızın olduğunu beyan etmektesiniz.  Hesap oluştururken veya bakım sürecinde sağladığınız kişisel kimlik bilgileri, SMART tarafından kendi Gizlilik Politikası gereğince yönetilecektir.  

Bu Şartlara ilaveten, Site ve Hizmetleri kullanımınız, SMART Response yazılımı son kullanıcı lisans sözleşmesine tabidir ki, işbu Şartlarla birlikte siz ve SMART arasındaki sözleşmenin tam bir beyanını teşkil eder, Siteye erişiminiz ve kullanımınız bağlamında SMART'ın tüm sorumluluğunu ve sizin münhasır çarelerinizi öngörür.   İşbu Şartlarda diğer şekilde açıklanan Fesih haklarına ilaveten, işbu Şartların herhangi bir şart veya koşulunu ihlal etmeniz aynı zamanda Site ve/veya Hizmetleri kullanımınız ve erişiminizle birlikte SMART Response yazılımını kullanımınız veya erişiminizin feshiyle sonuçlanabilir.

En başa git

Davranış

Kullanıcılardan; umuma açık herhangi bir yerde olduğu gibi, diğer Kullanıcılarla umuma açık forumlarda da aynı şekilde etkileşimde bulunmaları, birbirlerine saygı göstermeleri ve herhangi bir Gönderimde incitici, taciz edici veya diğer şekilde uygun olmayan bir dil kullanmaktan kaçınmaları beklenmektedir. Siz, diğer Kullanıcılarla olan etkileşiminizden sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.

En başa git

Yasak ve Yasadışı Faaliyetler

Yerel, eyalet, ulusal, uluslararası yasalar, kurallar veya düzenlemeleri ihlal eden bir etkinlik için Sitenin kullanımı, işbu Şartların ihlalini teşkil eder. Ayrıca, SMART Sitelerinin ve ilgili Hizmetlerin birtakım diğer kullanımları işbu Şartlarda yasaklanmaktadır ve ihlalini teşkil eder. Yasadışı ve yasak faaliyetler aşağıdakileri kapsar, fakat onlarla sınırlı değildir:

 • Yakışıksız, kaba (kaba dili anımsatmak için simgeler, ilk harfler, kasıtlı yazım hataları veya diğer karakterlerin kullanıldığı örtük kaba dil dahil), müstehcen, pornografik, istismarcı, tehditkar, yanıltıcı, aşağılayıcı, yasadışı veya karalayıcı Gönderimlerde bulunmak veya yayınlamak ya da diğer kişilerin Siteyi kullanabilmelerine veya faydalanabilmelerine müdahale eden herhangi bir materyali yayınlamak veya yerleştirmek.
 • Yaş, cinsiyet, ırk, din, milli köken, cinsi yönelim veya özürlülük bazında taciz veya aşağılama nitelikli Gönderimleri göndermek veya yerleştirmek dahil, fakat onlarla sınırlı olmayarak, Site üzerinden sağlanan Hizmetleri veya SMART Sitesinden elde edilen bilgileri diğer bir kişiyi taciz edecek veya tacizini teşvik edecek şekilde kullanmak veya materyal yayınlamak veya yerleştirmek.
 • Telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet haklarını, ticari sırları veya gizlilik taahhütlerini ihlal eden Gönderimler yayınlamak veya göndermek;
 • Siteyi yasadışı davranışlar, etkinlikler veya hileli tertipleri teşvik için kullanmak. Siz özellikle saadet zincirleri veya diğer yasadışı teşvik zincirleri gibi yasadışı davranışları teşvik edemezsiniz. Bundan başka siz, Gönderimlerinize ilişkin herhangi bir yasadışı etkinlikle iştigal etmemeyi veya bu tür yasadışı aktivitelerle iştigal eden diğer web sitelerine bağlantılar vermemeyi kabul etmektesiniz.
 • Herhangi bir kişi veya kurumu taklit eden veya herhangi bir kişinin dijital veya el imzasını taklit eden etkinlikler dahil, fakat onlarla sınırlı olmayan hileli faaliyetler. Bir SMART moderatörü veya SMART personeliymiş gibi davranmak kesinlikle yasaktır.
 • Virüsler, truva atları, solucanlar, saatli bombalar, iptal botları (cancelboat), bozuk dosyalar ihtiva eden dosyaları veya diğer herhangi bir materyali veya Sitenin, SMART sunucularının, diğer bir kişinin bilgisayarının veya mülkiyetinin çalışmasına zarar verebilecek diğer benzer yazılımlar veya programları karşıya yüklemek, iletmek veya dağıtmak.
 • Siteyi herhangi bir SMART sunucusuna veya herhangi bir SMART sunucusuna bağlı ağa (ağlara) zarar verebilecek, onları devre dışı bırakabilecek, aksatabilecek, aşırı yüklenmesine neden olabilecek veya bozabilecek ya da Siteyi diğer bir tarafın kullanmasına ve faydalanmasına müdahale edecek şekilde kullanmak. Hizmeti engelleme saldırıları, bir ağın boğulması, bir hizmete fazla yüklenilmesi, operatör yetkilerinin haksız gasp edilmesi ve istismarı ve bu Siteyi kullanarak bir ana bilgisayarı kırma teşebbüsleri dahil, fakat bunlarla sınırlı olmayarak, herhangi bir Kullanıcı, ana bilgisayar veya ağın bilgisayar ağı veya telekomünikasyon hizmetlerine herhangi bir şekilde müdahale etmek.
 • Korsanlık, şifre madenciliği veya diğer bir yolla, herhangi bir SMART sunucusuna bağlı herhangi bir Site, diğer hesaplar, bilgisayar sistemleri veya ağlara yetkisiz erişim elde etmek veya elde etmeye teşebbüs etmek. Şifre bulma programları, kırma araçları, paket yoklayıcılar veya ağ sondalama araçları gibi güvenliği aşmak için tasarlanan araçları kullanmak veya dağıtmak yasaktır. Veri madenciliği, robotlar veya benzer veri toplama veya özütleme araçlarının veya süreçlerinin herhangi bir şekilde kullanımı yasaktır. Site üzerinden kasten sağlanmamış olan herhangi bir yoldan herhangi bir materyal veya bilgiyi elde edemezsiniz veya elde etmeye teşebbüs edemezsiniz.
 • SMART tarafından açıkça izin verilmedikçe herhangi bir ürünü veya hizmeti teklif etmek veya tanıtımını yapmak (Gönderimlerinizde veya profilinizde), kendi tanıtımını yapmak veya kişisel bir amaç veya finansal kazancı ilerletmek amacıyla okurları harekete geçmeye teşvik etmek. Siz, SMART tarafından açık onaylanmadıkça, e-posta veya herhangi bir diğer yöntemle yukarıda anılanların herhangi birini yapmak için Sitede sağlanan bilgileri kullanmamayı kabul etmektesiniz.
 • Kayıtlı Kullanıcı profillerinde açıklanan e-posta adreslerini toplamak veya toplamaya teşebbüs etmek ve kişisel amaçlar için kullanmak. Siz; Sitede bilgi akışı ve/veya Siteye katılıma zarar vermek amacıyla mesaj panoları, forumlar, sohbetler, günlükler veya diğer interaktif öğeler sunan rakip sitelerin tanıtımını yapmamayı, bağlantı vermemeyi veya diğer kişileri bu tür rakip sitelere katılmaya teşvik etmemeyi kabul etmektesiniz.
 • "Önemsiz posta", "zincirleme mektuplar", anketler, yarışmalar veya istenmeyen toplu e-posta veya spam gönderimini teşvik etmek, iletmek veya tanıtımını yapmak.

Siz bu vesileyle, işbu Şartları uygulamak için SMART'ı (i) suç teşkil ettiğinden şüphelenilen ihlallerin soruşturması için kanunları uygulayıcı mercilerle ve/veya (ii) internet hizmet sağlayıcılarındaki veya diğer ağ veya bilgi işlem tesislerindeki sistem yöneticileriyle işbirliği yapmaya yetkilendirmektesiniz.

Şartlardan herhangi birine uymazsanız SMART, uygun olduğu hallerde yasal yollara başvurmak, ihtiyati tedbir veya diğer tedbirler dahil, fakat bunlarla sınırlı olmayan tüm çarelere veya herhangi birine başvurabilir.

En başa git

Bir Hesap Oluşturma

Bu Site üzerinden sağlanan birtakım Hizmetler, Kullanıcının bir hesap oluşturmak için kaydolma sürecini tamamlamasını gerektirmektedir. Bu tür Hizmetler, bu Sitenin çevrimiçi topluluk kısımlarına katılımı ve Sitede kullanım için kişisel tercih ayarlarını kapsayabilir (fakat bunlarla sınırlı değildir). Kaydolma sürecinin bir parçası olarak sizin, adınız, soyadınız ve bir kullanıcı adı gibi birtakım bilgileri sağlamanız gerekmektedir. Bu tür bilgilerin umuma açık olacağını lütfen dikkate alın. Mevcut durumda bazı özelliklerin sadece bir kullanıcı adıyla yerleştirmeye izin vermesine rağmen SMART, gelecekte bu tür yerleştirmelerin Kullanıcının adı ve soyadıyla ilişkilendirilmesini isteme hakkını saklı tutar. Birtakım topluluklara üyelik (örneğin SEE Çevrimiçi Topluluğu), bir hesap oluşturmak için e-posta, soyadı ve diğer bilgilerin girilmesini gerektirebilir. Bu bilgilerin yalnızca bir kısmı diğer topluluk üyelerinin erişimine sunulmaktadır ki, üyenin profil sayfasında görüntülenir ve geri kalan bilgileri Kullanıcılar topluluğun diğer üyelerine göstermeyi veya gizlemeyi seçebilirler. Hesap oluştururken veya bakım sürecinde sağladığınız kişisel kimlik bilgileri, SMART tarafından kendi Gizlilik Politikası gereğince yönetilecektir.

Siz; kaydolma sürecinde sağladığınız bilgilerin doğru, geçerli, gerçek ve tam olacağını kabul etmektesiniz ve siz; (i) diğer bir kişinin adıyla kaydolmamayı, (ii) mütecaviz sayılacak bir kullanıcı adını seçmemeyi, (iii) Site Kullanıcılarını gerçek kimliğiniz konusunda yanıltmak veya aldatmak amacıyla bir kullanıcı adı seçmemeyi, (iv) herhangi bir tanıtım içeren (örneğin ürününüz, hizmetleriniz, Sitenizle ilgili) kullanıcı adını seçmemeyi veya (v) herhangi bir kişi veya kurumun fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal etmemeyi kabul etmektesiniz. Diğer herhangi bir Site Kullanıcısı, Moderatör (Konakçı) veya herhangi bir SMART çalışanı, Memuru veya Müdürü dahil diğer herhangi bir kişiyi taklit etmemeyi kabul etmektesiniz. Siz, kayıt bilgilerinizi doğru, geçerli, gerçek ve tam olarak bulundurmayı ve gerektiği ölçüde derhal güncellemeyi kabul etmektesiniz.

Eğer incelemeden sonra SMART, herhangi bir kayıtlı Kullanıcının bilgilerinin doğru olmadığı, gerçek olmadığı, geçerli olmadığı veya tam olmadığı konusunda şüphelenmek için makul dayanağa sahipse, kayıtlı Kullanıcının hesabını askıya alabilir veya feshedebilir ve ilgili Kullanıcının Siteyi (veya herhangi bir kısmını) gelecekte veya mevcut durumdaki tüm ve her tür kullanımını yasaklayabilir.

SMART, tüm Kullanıcılarının ve özellikle de çocukların gizliliği ve güvenliğine önem vermektedir. Bu nedenden dolayı eğer reşit değilseniz, Site veya Hizmet özel olarak izin vermedikçe - ki o zaman da sadece ebeveyniz veya vasinizin izniyle- Sitede sunulan Hizmetlerin hiçbiri için bir hesap oluşturamazsınız. 13 yaşın altındaki bir kişi hiçbir durumda bu Sitede veya Hizmetler üzerinden bir hesap oluşturamaz veya kişisel bilgilerini sağlayamaz. Bu Sitenin bazı kısımları, reşit olmayan kişilerin (yaşı en az 13 olması şartıyla) belirli bir Kullanıcı grubuyla sınırlı olan ve kaydolma süreci, ebeveyn veya vasi izni, kimlik doğrulaması ve ilgili forumun diğer ek kullanım koşullarına tabi olan forumlara katılmasına izin verebilir. Eğer reşit değilseniz, lütfen Site veya Hizmetlerin bu sınırlı kısımları için kaydolurken istediklerimiz dışında kendiniz hakkında bize kişisel bilgilerinizi göndermeyin. Bir reşit olmayan kişi hakkında ebeveyni veya vasisinin (okul, bölge ve/veya öğretmeni dahil) izni alınmadan kişisel bilgilerini öğrendiğimiz durumda veya reşit olmayan bir kişinin ilgili Site veya Hizmete kaydolurken istediğimizin ötesinde bize fazladan kişisel bilgilerini sağladığını öğrendiğimiz durumda biz bu tür bilgiyi en kısa sürede sileceğiz. Reşit olmayan bir kişinin Site veya Hizmete kaydolurken istediğimizin ötesinde fazladan kişisel bilgilerini bize gönderdiğine veya gereken ebeveyn veya vasi izninin alınmadığına inanıyorsanız lütfen bizimle info@smarttech.com adresinden irtibata geçin.

En başa git

Güvenlik

Siz; şifreleriniz, hesap bilgileriniz ve erişiminizin gizliliğini korumakla sorumlusunuz. Siz ayrıca, herhangi bir arkadaşınız, aile üyeniz, iş arkadaşınız, çalışanınız, konuğunuz veya hesabınıza erişimi olan herhangi bir kişi tarafından yapılan etkinlikler dahil, hesabınız altında gerçekleşen veya hesabınızdan kaynaklanan (örneğin Response VE yazılımının kullanımı durumunda olduğu gibi geçici kimlik numaralarıyla oluşturulan geçici hesaplar dahil) tüm ve her tür etkinliklerden (ve her tür kötü kullanımlardan) tamamen sorumlusunuz. Siz, her oturumun sonunda (eğer paylaşılan bir bilgisayarı kullanıyorsanız) hesabınızdan çıkış yapmayı ve hesabınızın herhangi bir yetkisiz kullanımı veya herhangi bir güvenlik ihlalini derhal SMART'a bildirmeyi kabul etmektesiniz. SMART, sizin bilginiz dahilinde olsun veya olmasın, şifreniz veya hesabınızı diğer bir kişinin kullanması sonucunda maruz kalabileceğiniz hiçbir zarardan sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak, diğer bir kişinin hesabınızı veya kullanıcı adınızı kullanması sonucunda SMART'ın veya diğer bir tarafın maruz kaldığı zararlardan sorumlu tutulabilirsiniz. Hesap sahibinin izni olmadan hiçbir zaman başka bir kişinin hesabını kullanamazsınız.

En başa git

Moderatörler

SMART'ın Gönderimleri veya diğer materyalleri denetleme yükümlülüğü yoktur. Buna rağmen Site Moderatörleri, Sitenin Gönderimlerini denetleyebilirler. Site Moderatörleri, Gönderimlerin ön taramasını yapmak, "gerçek zaman" bazında denetlemek veya Siteye gönderilen gönderimleri düzeltmekle yükümlü değildirler. Bir Kullanıcı olarak, incitici veya hoş olmayan içerikle karşılaşabilirsiniz. Her bir Kullanıcı; böyle bir içeriğin doğruluğu, tamlığı veya yararlılığını esas alma dahil, herhangi bir içeriğin kullanımına ilişkin tüm riskleri değerlendirmeli ve üstlenmelidir. Lütfen info@smarttech.com adresine e-posta göndererek Sitedeki uygunsuz içeriği bildiriniz.

SMART, bilgilerin Sitede düzenli dağılımını temin etmek için Sitedeki Gönderimleri yönetme hakkını saklı tutar. Bu amaçla SMART kendi tercihinde, Sitede Moderatör olarak hareket etmek üzere SMART çalışanlarını ve/veya dışarıdan kişileri tayin edebilir. Moderatörler, tüm Gönderimleri gözden geçirmekle yükümlü olmadıkları gibi, Gönderimleri düzeltmekle de yükümlü değildirler. Siz, bir Moderatör veya Site içindeki diğer bir birey tarafından gönderilen Gönderimlerdeki bilgileri okuyup onlara göre davranmanın riskini üstlenmektesiniz.

En başa git

Üyeliğin veya Katılımın Feshi

Siteyi ve/veya Hizmetleri kullanma veya onlara erişim yetkiniz, eğer Şartların herhangi bir şartı veya koşuluna uymazsanız SMART tarafından derhal ve ihbarda bulunmaksızın feshedilebilir. Böyle bir fesih üzerine, Site ve Hizmetleri kullanmayı ve onlara erişmeyi derhal sonlandırmalısınız ve Site ve Hizmetlere yeniden kayıt olmamayı veya diğer şekilde onları kullanmamayı veya kullanmaya teşebbüs etmemeyi kabul etmektesiniz. Buna ek olarak siz, SMART'ın Site veya Hizmetlere erişebilmenizi bloke etmek, iptal etmek veya reddetmek için teknik, yasal veya diğer yollara başvurma hakkını saklı tuttuğunu ikrar etmektesiniz. Siz, SMART'ın bu hakkını tamamen kendi takdirinde kullanacağını ve bu hakkın SMART'ın sahip olduğu diğer her tür hak ve çareleri tamamlar nitelikte olduğunu ve onları ikame etmediğini anlamaktasınız.

En başa git

Garantilerden Feragat ve Sorumluluğun Kısıtlanması

BU SİTEYE YERLEŞTİRİLEN İÇERİĞİN BİRÇOĞU, SMART'LA BAĞLILIĞI OLMAYAN KAYITLI ÜÇÜNCÜ TARAFLARCA SAĞLANMAKTADIR. BU TÜR ÜÇÜNCÜ TARAF İÇERİĞİNDEN ANCAK İÇERİĞİ OLUŞTURAN KİŞİ SORUMLUDUR. SİZ, SMART'IN BU TÜR ÜÇÜNCÜ TARAF İÇERİĞİNİ DENETLEMEDİĞİNİ VE ONDAN HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU OLMADIĞINI KABUL ETMEKTESİNİZ. BUNA EK OLARAK SİZ; SİTEYE GÖNDERDİĞİNİZ, YERLEŞTİRDİĞİNİZ, İLETTİĞİNİZ VEYA ONUN ÜZERİNDEN SUNDUĞUNUZ İÇERİK, SİTEYİ KULLANIMINIZ, KULLANIM ŞARTLARINI İHLAL ETMENİZ VEYA DİĞER BİR KİŞİNİN HAKLARINI İHLAL ETMENİZE İLİŞKİN VEYA ONLARIN NETİCESİNDE HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN İLERİ SÜRDÜĞÜ, MAKUL AVUKATLIK ÜCRETLERİ DAHİL HER TÜR TALEPTEN SMART'IN SORUMLU OLMADIĞINI VE BU TÜR TALEPTEN SMART, İŞTİRAKLERİ, BAĞLI ŞİRKETLERİ, MEMURLARI, VEKİLLERİ, MODERATÖRLERİ VE ÇALIŞANLARININ ZARAR GÖRMEMESİNİ TEMİN ETMEYİ VE ZARAR DURUMUNDA TAZMİN ETMEYİ KABUL ETMEKTESİNİZ.

SİTEDEKİ İÇERİK, VERİLER VE HİZMETLER (HİZMETİN DERECELENDİRME, VERİ BİRLEŞTİRME VEYA RAPORLAMA ÖZELLİKLERİ DAHİL, FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMADAN) "OLDUĞU GİBİ"DİR VE HİÇBİR TAAHHÜT TAŞIMAZ. SMART; İÇERİĞİ VEYA VERİYİ KİMİN OLUŞTURDUĞUNA BAKMAKSIZIN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ DOĞRULUĞUNU, GÜVENİLİRLİĞİNİ, TAMLIĞINI, YARARLILIĞINI, İHLALSİZLİĞİNİ VEYA SİTEDEKİ HERHANGİ BİR İÇERİĞİN VEYA VERİNİN NİTELİĞİNİ TAAHHÜT ETMEMEKTE VEYA GARANTİ ETMEMEKTEDİR. SMART; SİTENİN GÜVENLİ, HATALARDAN, VİRÜSLERDEN, KESİNTİDEN, YANLIŞLARDAN VEYA DİĞER KISITLAMALARDAN YOKSUN OLACAĞINI GARANTİ ETMEMEKTEDİR. SMART, SİTENİN VEYA ONDAKİ HERHANGİ BİR İÇERİĞİN, HİZMETİN KULLANIMININ, ARAMANIN VEYA BAĞLANTININ BELİRLİ SONUÇLARI VERECEĞİNİ GARANTİ ETMEZ. SİZ, BÖYLE İÇERİĞİ KULLANMANIZ VEYA ONU ESAS ALMANIZLA İLİŞKİLİ TÜM RÜSKLERİ ÜSTLENDİĞİNİZİ ANLAMAKTA VE KABUL ETMEKTESİNİZ. SMART; İÇERİKTEKİ, VERİLERDEKİ VEYA HİZMETLERDEKİ HATALAR VEYA KUSURLAR DAHİL, FAKAT ONLARLA SINIRLI OLMAYARAK, SİTEYE YERLEŞTİRİLEN VEYA SİTEDEN BAĞLANTI VERİLEN HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA VERİDEN YA DA HERHANGİ BİR İÇERİK, VERİ VEYA HİZMETLERİN KULLANIMI VEYA ESAS ALINMASI SONUCUNDA MARUZ KALINAN HİÇBİR ZARAR VEYA ZİYANDAN HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU DEĞİLDİR. SMART, SİTEDEN İNDİRDİĞİNİZ DOSYALARIN VİRÜSLERDEN, KİRLENMEDEN VEYA TAHRİP EDİCİ ÖZELLİKLERDEN YOKSUN OLACAĞINI GARANTİ ETMEDİĞİ GİBİ, WEB SİTENİN HATASIZ VEYA KESİNTİSİZ OLACAĞINI DA GARANTİ ETMEMEKTEDİR. BU SİTEDE İHTİVA OLUNAN BİLGİLER VE MATERYALLER, SİTENİN İŞLEVLERİ VEYA ONDA SUNULAN HİZMETLERE İLİŞKİN OLARAK, TİCARİ ELVERİŞLİLİK VE BELİRLİ BİR AMAÇ İÇİN UYGUNLUĞUN ÖRTÜLÜ GARANTİLERİ DAHİL HİÇBİR GİZLİ, AÇIK VEYA YASAL GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR. SMART AYNI ZAMANDA, SİTE VE HİZMETLERE İLİŞKİN OLARAK HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN VEYA SİTE KULLANICILARININ EYLEMLERİ, KUSURLARI VE DAVRANIŞININ TÜM VE HER TÜR SORUMLULUĞUNDAN FERAGAT ETMEKTEDİR.

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARCA İZİN VERİLEN AZAMİ ÖLÇÜDE SMART VE ONUN TEMSİLCİLERİ; BÖYLE BİR ZARAR OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSALAR VEYA BURADA ÖNGÖRÜLEN BİR ÇARENİN ESAS AMACINI GÖRMEDİĞİ BULUNSA BİLE, GEREK SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL (İHMAL DAHİL), KUSURSUZ SORUMLULUK, ÜRÜN SORUMLULUĞU VEYA GEREKSE BAŞKA BİR HUSUSA DAYANSIN, HİÇBİR DOLAYLI, ÖZEL, CEZAİ, ARIZİ VEYA MÜTEAKİP ZARARLARDAN VEYA İŞ FIRSATLARININ YİTİRİLMESİ, TELEKOMÜNİKASYON ARIZALARI, VERİ KAYBI, BOZUKLUĞU, GÜVENLİĞİ VEYA HIRSIZLIĞI, KAR VEYA YATIRIM FIRSATLARININ YİTİRİLMESİ, SİZİN MUHASEBE POZİSYONLARINIZ VEYA BENZERLERİNE İLİŞKİN HİÇBİR ZARARDAN SORUMLU DEĞİLDİRLER. YUKARIDA ÖNGÖRÜLEN ZARAR KISITLAMASI, SMART VE SİZİN ARANIZDAKİ ANLAŞMANIN TEMEL ÖĞELERİDİR. SMART, BU TÜR KISITLAMALAR OLMADAN SİTEYİ SAĞLAYAMAZDI.

En başa git

Genel Şartlar

Şartlar, siz ve SMART arasındaki anlaşmanın tam beyanını teşkil etmekte ve sizin Siteye erişiminiz ve onu kullanımınız bağlamında SMART'ın tüm sorumluluğunu ve sizin başvurabileceğiniz münhasır çareyi ortaya koymaktadır. SMART'ın vekilleri ve çalışanları, Şartlarda değişiklik yapma veya SMART'ı bağlayan herhangi ek beyanlar, taahhütlerde bulunma, garantiler verme yetkisini haiz değildirler. İşbu şartlardan SMART'ın yapacağı herhangi bir feragat, SMART'ın yetkili memuru tarafından imzalanan yazılı şekilde olmalı ve Şartların ilgili hükümlerine açık atıfta bulunmalıdır. Eğer Şartların herhangi bir hükmü, yürürlükteki yasalar gereğince geçersiz veya uygulanamaz ise, ilgili kısım yürürlükteki yasayla olabildiğince tutarlı olarak yorumlanacak ya da aksi durumda kaldırılmış sayılacak ve diğer hükümler tam olarak yürürlükte kalacaktır. Şartlar, farklı bir yetki alanı hukukunun uygulanmasını gerektiren hukuk seçimine veya hukuk çatışmaları ilkelerine bakılmaksızın, Alberta eyaleti içinde akdedilen ve tamamen Alberta eyaletinde ifa edilecek anlaşmalara uygulandığı gibi, Alberta eyaleti yasalarına ve Kanada'nın ilgili federal yasalarına tabidir. Siz aynı zamanda, herhangi bir ihtilafın Alberta Eyaleti, Calgary şehrinin eyalet ve federal mahkemelerinin yargılamasıyla hükme bağlanacağını ve yargılama tercihi, mahkemesi veya yerinin bahsedilen eyalet ve şehir olduğunu ve bahsedilen mahkemelerin münhasır yargı yetkisine sahip olduğunu kabul etmektesiniz. Başlıklar yalnızca kolaylık için verilmiştir ve işbu Şartların yorumlanmasında dikkate alınmayacaktır. Şartlar, SMART'ın ticari sır, telif hakkı, patent veya diğer yasalar gereğince sahip olduğu diğer haklarını kısıtlamamaktadır. SMART; ilgili herhangi bir yasa, düzenleme, yasal süreç veya hükümetin talebini yerine getirmek için tamamen kendi takdirinde gerekli gördüğü herhangi bir bilgiyi her zaman ifşa etme veya herhangi bir bilgiyi veya materyali tamamen veya kısmen düzenleme, yayınlamayı reddetme veya kaldırma hakkını saklı tutar.

SMART, SMART Board ve SMART'la ilişkili markalar, SMART Technologies ULC veya bağlı şirketlerinin ticari markalarıdır ve ABD’de ve diğer ülkelerde tescil edilmiş olabilirler. Diğer markalar, logolar ve işaretler ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır.

© 2009-2011, SMART Technologies.